06.12.2006, 00:00

Otázka pre ...: Vypláca sa daňová optimalizácia?

Vypláca sa daňová optimalizácia?
Dane z príjmov na Slovensku od roku 2004 výrazne klesli. Čo sa zmení v zdaňovaní od roku 2007, ešte nevedno. Oplatí sa v súčasnom mäkšom daňovom prostredí na Slovensku vynakladať financie na poradenstvo, aby sme usporili na daniach? Vypláca sa daňová optimalizácia pri 19-percentnej dani z príjmov?
- Je to pomerne častá otázka najmä podnikateľov, lebo každý by rád čo najviac usporil zo svojich financií. Jedni odborníci hovoria tak, iní hovoria inak. Náš názor je taký, že vynakladať peniaze a niesť riziko vyplývajúce z daňovej optimalizácie, keď máte zaplatiť na dani z príjmov len niečo menej ako jednu pätinu z realizovaných príjmov - sa nevyplatí. Vždy však závisí od štruktúry, profilu a rozsahu podnikania. Napríklad pri obrovských obratoch sa oplatí presúvať zdanenie aj firmám z tejto krajiny do daňových rajov (off shore), napríklad na Cyprus.
Dobré finančné riadenie treba opierať o poznanie metód a možností daňového plánovania. Potom treba porovnať profil vašej firmy, jej obrat a zisky s mierou zdanenia v našej krajine a v zahraničí, ktoré je prijateľné pre vás ako možná náhradná zdaňovacia oblasť mimo materskej krajiny. Následne - ak neviete, treba sa poradiť so špecialistom, napríklad daňovým poradcom, a potom sa dokážete lepšie rozhodnúť. Daňová optimalizácia sa na Slovensku v roku 2006 určite opláca oveľa menej ako napríklad v roku 2000. V princípe sa nevypláca, ale niektoré individuálne prístupy, nároky i charakter podnikania daňových subjektov môže znamenať aj iný názor.

ZHRNUTIE:
Ak sú dane z príjmov pod 20 %, jednoduchšie je zaplatiť ich ako platiť náklady za daňovú špekuláciu a niesť sprievodné riziko.