09.08.2006, 00:00

Chcú zlegalizovať pobyt nelegálnych imigrantov

Nová talianska vláda ohlásila otvorenie trhu práce pre ľudí z nových členských krajín Súčasne chce zlegalizovať pobyt ľudí spoza hraníc EÚ, ktorí v súčasnosti v Taliansku nelegálne bývajú a pracujú. Podľa prieskumu z roku 2004 má Taliansko vyšší počet ľudí na čiernom trhu než je európsky priemer -- odhady hovoria o 16 až 17 % pracujúcich v porovnaní so 4 až 5 % v EÚ. Európska komisia varuje Taliansko, ktoré chce zlegalizovať 350-tisíc imigrantov, že môže porušiť európske právo a hrozia mu sankcie.
Podľa komisára pre spravodlivosť a vnútro Franca Frattiniho budú musieť talianske úrady preskúmať každú jednu z tisícok predpokladaných žiadostí o legalizáciu pobytu nelegálnych imigrantov. Inak môže krajina porušiť právo EÚ.
Vláda Romana Prodiho chce určiť kvótu 350-tisíc pre neobčanov EÚ, ktorí takto budú môcť zlegalizovať svoj status v krajine, a súčasne legalizovať asi pol milióna pracovníkov, ktorí už v Taliansku bývajú. Komisia požaduje, aby bola preskúmaná žiadosť každého z nových imigrantov, ktorí prídu do Talianska, či nie sú žiadosti fiktívne a zodpovedajú ponúkanej práci a možnostiam bývania. V opačnom prípade hrozia Rímu sankcie. Pred časom sa Španielsko rozhodlo amnestovať tisícky nelegálnych imigrantov. Európska exekutíva namietala, že podobné kroky majú byť viac koordinované.