Vzdelávanie v zahraničí
Aby ruské vysoké školy uľahčili vlastným absolventom prax vo firmách z vyspelých ekonomík, Rusko sa pripojilo v roku 2003 k Bolonskej konvencii vysokoškolského vzdelania.
V najbližšom období ruské vysoké školy definitívne prejdú na dvojstupňový systém výučby -- bakalárske a magisterské štúdium. Okrem toho budú využívať západný systém jednotiek ECTS, ktoré sa na európskych univerzitách používajú kvôli unifikovaným prílohám k diplomom (Diploma Supplement).
Na základe iniciatívy zahraničných študentov v roku 1996 vznikla Asociácia zahraničných študentov (www.fsarus.narod.ru). Je to spoločenská organizácia, ktorá poskytuje informačnú podporu, pomoc pri adaptácii študentov a sociálnu výpomoc zahraničným študentom, ktorí chcú získať vzdelanie v Rusku.
História a súčasnosť
Prví zahraniční študenti prišli do Ruska študovať v roku 1865 na základe nariadenia imperátora Alexandra II., ktorý je známy ako cár reformátor, osloboditeľ, ktorý zrušil nevoľníctvo.
Prvými študentmi boli ľudia z Bulharska, Albánska, Bosny, Hercegoviny a zo Srbska. Po rokoch sa geografický záber postupne rozšíril a v Rusku postupne začali študovať ľudia zo všetkých kontinentov. Zväz sovietskych socialistických republík bol aktívny v snahe poskytovať vzdelanie mládeži zo zahraničia. Pred rozpadom Sovietskeho zväzu bola táto krajina na treťom mieste na svete v oblasti vzdelávania zahraničných študentov. Pred Ruskom boli len francúzske a americké vysoké školy.
V Sovietskom zväze získalo vzdelanie 600-tisíc študentov zo 160 krajín sveta. Približne 20 premiérov a viac ako 100 členov vlád rôznych krajín sveta má ruský vysokoškolský diplom.
Súčasné Rusko pokračuje v tomto trende. Momentálne v Rusku študuje asi 100-tisíc zahraničných študentov zo 150 krajín sveta. To je ukazovateľ porovnateľný s údajmi z obdobia socialistického Ruska. Tento fakt sa dá vysvetliť dosť jednoducho. Fundamentálne vedy, ktoré majú ďaleko od politiky a teórie triednych vojen, sa vždy prednášali na vysokej úrovni.
Za koľko sa dá v Rusku študovať
V Rusku je spolu 600 vysokých škôl. Štúdium v Rusku je oveľa lacnejšie ako v krajinách s vyspelou ekonomikou. Platba za štúdium sa pohybuje od 2 000 do 10 000 USD. Závisí od reputácie vysokej školy a od toho, kde je jej sídlo, alebo od odbornosti. Za štúdium na Ruskej štátnej univerzite ropy a plynu I. M. Gubkina sa platí 4 000 USD. Za ne dostane študent automaticky aj internát. Iné vysoké školy, ako napríklad Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova, kde je platba za štúdium od 4 600 USD na sociologickej fakulte, do 8 000 USD na ekonomickej fakulte, sa správajú inak. Za internát treba platiť osobitne. Mesačne je to najmenej 75 USD. Výška platby závisí od komfortnosti izby.
Služby lekárov, športové zariadenia, študentské kluby, knižnice a čitárne môžu využívať zahraniční študenti rovnako ako ruskí študenti.
Životná úroveň v rôznych mestách je, samozrejme, rôzna. Pre študentov je najdrahšia Moskva. Ceny potravín a odevov sú tu často vyššie ako v Európe. V provinčných mestách je život síce lacnejší, ale aj nudnejší. Nie je tam také množstvo múzeí, divadiel a klubov ako v hlavnom meste Ruska. Z hľadiska štúdia je to možno aj lepšie, študenti majú počas štúdia menej rušivých momentov. Bez ohľadu na drahotu a veľké množstvo možností zábavy za hranicami stien a vedy a výskumu, z hľadiska zahraničných študentov na vysokých školách vedie Moskva.
Študentský život
Študenti sa zúčastňujú na všetkých večierkoch, festivaloch a konkurzoch. Na prvý pohľad to môže byť smiešne, ale už druhý rok najpopulárnejšiu televíznu reláciu KNV (Klub veselých a vynaliezavých), v ktorej súperia skupiny súťažiacich o to, ktorá má viac poznatkov, vyhralo mužstvo Ruskej univerzity družby národov. Kedysi boli študentmi tejto univerzity chlapci a dievčatá z ázijských a afrických krajín. Vďaka televíznej relácii sa objavil hit, ktorý si spieva celé Rusko. Jeho refrén znie "Navždy zostanete v našich dušiach a srdciach, a my zostaneme vo vašom genetickom kóde."
Na ruské vysoké školy sa zvyčajne snažia dostať mladí ľudia z Európy, pobaltských krajín, Bieloruska, Ukrajiny a Moldavska.
Na Sibíri a Ďalekom východe študujú väčšinou Číňania, mimochodom, je to najväčšia skupina zahraničných študentov v Rusku. Za nim nasledujú Vietnamci a Kórejci.
Podľa sociologických výskumov v roku 2005 približne dve tretiny zahraničných študentov v ruských vysokých školách boli občania z rozvojových krajín Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Zvyšok sú občania krajín Spoločenstva nezávislých štátov, Európy, Severnej Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu.
V porovnaní so sovietskym obdobím sa značne znížil počet študentov z východnej a zo strednej Európy. Avšak značne stúpol počet zahraničných Rusov. Sú to deti emigrantov, ktorí svojho času odišli do Nemecka, Izraela, USA, Kanady či do Austrálie. V súčasnosti je pre 15 percent študentov, ktorí prišli zo zahraničia, ruský jazyk rodným jazykom.
Vo výbere študijných odborov tiež badať "národnostný príznak". Arabskí študenti majú najradšej farmaceutiku, Indovia a Vietnamci preferujú medicínu, Číňania ekonomiku, strojárstvo a ruský jazyk.
Európska časť študentov vyhľadáva najradšej právo, manažment, sociológiu a vedecké odbory, ktoré sú predpokladom získania práce ruských ropných a plynárenských spoločnostiach.

Najpopulárnejšie vysoké školy v Rusku

Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova (www.msu.ru). Založili ju v roku 1775 na základe nariadenia panovníčky Jelizabety Petrovny.
Moskovské vyššie technické učilište N. Baumana (www.bmstu.ru), bývalé imperátorské vyššie inžinierske učilište. Vzniklo v roku 1830 na základe nariadenia cára Nikolaja I. Tu prednášal otec ruského leteckého priemyslu Nikolaj Žukovskij či autor periodickej tabuľky prvkov Dmitrij Mendelejev.
Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (www.mgimo.ru) , základňa ruského ministerstva zahraničných vecí. V rámci bilaterálnej dohody ruská strana poskytuje každoročne štipendistom zo Slovenska odpustenie školného počas celého vysokoškolského štúdia na tejto škole. Je prestížna škola, na ktorej je možné študovať medzinárodné vzťahy na niektorej zo šiestich fakúlt: Fakulta medzinárodných vzťahov, Fakulta medzinárodného práva, Fakulta medzinárodných ekonomických vzťahov, Fakulta politológie, Fakulta medzinárodnej žurnalistiky a Fakulta medzinárodného obchodu a pracovnej administratívy.
Ruská univerzita družby národov Patrica Lumumbu (www.rudn.ru). Tu študujú občania 130 krajín sveta.
Ruský štátny inštitút ropy a plynu I. M. Gubkina (www.gubkin.ru), základňa ruského priemyslu ťažby a spracovania ropy v Rusku. Študovali tu niektorí oligarchovia.