Karlova univerzita je najstaršou univerzitou v strednej Európe a poprednou českou vysokou školou. Má 17 fakúlt sídliacich predovšetkým v Prahe, dve sú v Hradci Králové a jedna v Plzni. O tom, kedy presne bola založená, sa vedú spory. Úplná väčšina literatúry už od Ottovho slovníka náučného uvádza 7. apríl 1348. Menšinový názor však obhajuje 26. január 1347.
Univerzita bola založená ako úplná, so všetkými 4 fakultami -- prípravnou fakultou slobodných umení (dnešnou filozofickou) a pokračovacími fakultami právnickou, lekárskou a teologickou. Na univerzite pôsobili 4 národy: český, bavorský, saský a poľský.
Pražská univerzita pôvodne žiadny názov nemala. Po spojení Karolína a Klementína univerzita prijala názov Univerzita Karlo-Ferdinandova. V roku 1882 bola zákonom rozdelená na dve časti -- Českú univerzitu Karlo-Ferdinandovu a Nemeckú univerzitu Karlo-Ferdinandovu. Od roku 1990 sa univerzita nazýva Univerzita Karlova v Prahe. Pripravuje odborníkov pre širokú oblasť humanitných vied, prírodných vied a vied o umení, ďalej teológov, fyzikov a matematikov, právnikov, lekárov, farmaceutov, filológov, tlmočníkov a prekladateľov, knihovníkov, žurnalistov, učiteľov. V súčasnosti má okolo 42-tisíc (z toho vyše 6 000 doktorandov) študentov študujúcich v 270 študijných programoch a asi 600 oboroch, počet vysokoškolských študentov predstavuje približne pätinu všetkých študentov v Česku. Akademických pracovníkov má univerzita okolo 3 500. Príjem univerzity je okolo 5 miliárd korún.
Univerzita svojej akademickej obci tiež poskytuje viacero podporných služieb (ubytovanie, stravovanie, vydavateľská činnosť, knižnice), ktoré sú však často kritizované ako skostnatené a nevyhovujúce, a to aj v porovnaní s inými (aj podstatne menej významnými) univerzitami v Česku.