22.07.2005, 00:00

Plavba po mori je najdrahšia v Chorvátsku

Na koho sa obrátiť, ak chce niekto stráviť dovolenku na námornej jachte?
-- Dnes je už na internete veľa charterových spoločností a cestovných kancelárií, ktoré ponúkajú lode na prenájom. Ak človek nie je jachtárom, nemôže si loď prenajať bez niekoho, kto má oprávnenie na jej vedenie. Takže na lodi musí byť kapitán, hovorí sa mu skipper. Prenajímateľ má dve možnosti. Buď si vezme niekoho od nás alebo si zaplatí miestneho skippera. Tu môžu byť však isté jazykové bariéry. Na druhej strane miestny skipper by mal viac vedieť o lokalite ako náš. No niektorí naši skipperi už vedia napríklad o chorvátskej lokalite viac ako samotní Chorváti.
Čo je lepšie, prenajať si jachtu cez cestovnú kanceláriu na Slovensku alebo priamo v krajine, z ktorej chce človek vyplávať?
-- U nás charterové spoločnosti takmer neexistujú. Je len pár spoločností, ktoré majú na Slovensku vlastné lode. Väčšinou tu však pôsobia cestovné kancelárie, ktoré majú dlhodobé zmluvy o prenájme lodí a môžu ponúknuť rabatovú cenu. Cena tak môže byť niekedy lepšia ako priamo na mieste vyplávania. Naše spoločnosti ponúknu zákazníkovi aj slovenského kapitána. U nás však nie sú profesionálni skipperi. V Chorvátsku sú takíto ľudia, živia sa tým a menia lode z týždňa na týždeň. Tí berú obyčajne okolo 150 eur na deň. Denný honorár pre našich skipperov sa pohybuje od 50 až 70 eur.
S akými nákladmi musí človek pri prenajatí jachty počítať?
-- Ceny prenájmu lodí sú všade v podstate rovnaké, či v Chorvátsku alebo v Karibiku. Ovplyvňuje ich sezóna. V júni, júli a auguste je prenájom najdrahší. Nezáleží priveľmi na tom, aký typ lode si človek vyberie. Existujú len motoroví jachtári a sú ľudia, ktorí chodia zásadne na plachetniciach. Rozdiel pri týchto typoch lodí je však hlavne pri ich prevádzkových nákladoch. Pri motorovej lodi musíte počas jazdy znášať oveľa väčšie náklady -- spotrebuje 20 až 60 litrov nafty za hodinu. Nádrže majú pritom objem štyritisíc litrov a ich naplnenie sa rovná cene prenájmu lode na týždeň. Keď sa niekto chce voziť na motorovej jachte, musí s tým počítať. Ak ide o menšiu loď do desiatich metrov, tam ešte nie je prevádzka taká drahá, ale ak je to loď okolo pätnástich metrov, to už je iná káva.
Aké sú ďalšie poplatky?
-- Treba počítať s dvoma druhmi poplatkov. Jeden je za kotvenie vo verejných prístavoch. Každá obec má svoj prístav pre domácich, ale má aj hosťovské móla. Toto je však chorvátska špecialita, v iných krajinách sa tieto poplatky nevyberajú. Pri lodi napríklad so šesťčlennou posádkou sa v Chorvátsku platí približne od tisíc do dvetisíc korún za noc.
Druhý poplatok je pri vlastnej lodi, s ktorou musíte získať povolenie na plavbu v danej krajine. To nie drahé, poplatok je však opäť odstupňovaný podľa veľkosti lode.
Keď prepláva loď do iného štátu, potrebuje tam opäť povolenie na plavbu?
-- Vtedy ide o prekročenie štátnej hranice. Ak máte napríklad loď, ktorá je registrovaná v Chorvátsku a idete na otvorené more, mali by ste sa prihlásiť u prístavného kapitána. Urobí sa colný výstup z krajiny. Na druhej strane, ak v nejakej krajine zostanete, musíte podľa pravidiel ísť na najbližšie miesto, kde je kapitanát, v ktorom sa zaregistrujete. Existujú tzv. vstupné prístavy.
Sú ešte nejaké poplatky spojené s plavbou?
-- Ďalší -- dosť veľký poplatok -- je za vplávanie do národného parku. Vstupenku zaplatíte za každú osobu na lodi a ešte samostatne zvlášť za loď. Platí sa aj vtedy, ak cez národný park len preplávate. Poplatok vyberá správca, ktorý s motorovým člnom naháňa všetky lode po vode a "kasíruje" ich. Skipper by mal vedieť, kde národné parky sú. Kto však chce stráviť napríklad na chorvátskom súostroví nejaký čas, musí počítať s poplatkom okolo 1 500 korún za deň za osobu. V neposlednom rade treba pri prenájme lode počítať aj s kauciou od tisíc eur. Je to zloženie zálohy za prípadné poškodenie lode, ktorú vám na konci vrátia.
Kde ešte môžu kotviť lode okrem prístavov?
-- Existujú tzv. maríny. Je to niečo ako kemp pre lode. V maríne sa združujú charterové spoločnosti, opravári lodí, servis. Združujú sa tu všetky charterové lode, avšak sú tam aj hosťovské móla. Poplatok je vyšší ako v mestskom prístave, ale poskytnú vám aj služby. V maríne je človek, ktorý pomôže pri uväzovaní lode, odvedie vás na vhodné miesto, máte k dispozícii reštaurácie či sociálne zariadenia.
Pri plavbe motorovou loďou možno čerpať naftu v marínach alebo aj v prístavoch?
-- Väčšie maríny majú svoje čerpacie stanice. Ale sú aj iné čerpacie stanice, kam chodia napríklad rybárske alebo väčšie lode tankovať. Obyčajne je to pumpa, ktorá slúži aj pre autá. Pre automobily má nájazd na jednej strane od brehu a na druhej pre lode. Keď si loď požičiate v maríne, tak vám ju obyčajne odovzdajú s plnou nádržou. Je potom vaša vec, koľko naplávate, avšak musíte ju odovzdať s plnou nádržou.
Treba počítať pri plavbe aj so špeciálnym výstrojom a oblečením?
-- Treba byť pripravený aj na dážď, mať nepremokavé oblečenie a vhodnú obuv. Pri motorových lodiach býva miesto pri kormidle skryté. Na plachetniciach takéto miesto nie je, tam sa vystavujete naplno počasiu. Bezpečnostná výbava, ako záchranné a bezpečnostné pásy, sú vo výbave lode.
Môže byť plavba jachtou na mori aj nebezpečná, napríklad je možné loď prevrátiť?
-- Nestáva sa to. Jednotrupová plachetnica znesie náklon aj deväťdesiat stupňov a vráti sa naspäť. Bežnými vecami sú však zlá navigácia a nabehnutie na skaly, kontakt s inou loďou, zrážka, odreniny lode pri kotvení v prístave. Čím je skipper skúsenejší, tým lepšie.
Ak si človek nechce kapitána najať, ako si môže urobiť skipperské skúšky?
-- Prvou podmienkou je, aby človek o tom niečo vedel. Nielen z teoretického, ale aj z praktického hľadiska. Skúšky v súčasnosti organizuje a jediným vydavateľom námorných oprávnení je Námorný úrad pri Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Čo tieto skúšky obsahujú?
-- Ten, kto má záujem o oprávnenie, by sa mal na takýchto plavbách zúčastniť ako člen posádky. Pri skúškach sa vyžaduje námorná prax. Záujemca o oprávnenie by mal mať s niekým odplávaných okolo päťsto námorných míľ, čo je asi tisíc kilometrov. Taktiež by sa mal zúčastniť na teoretických prednáškach. Treba ovládať navigáciu, teda orientovať sa v priestore na mori, musí vedieť meteorológiu, námorné zvyky, práva a povinnosti a poznať medzinárodné práva na zabránenie zrážkam na mori. Taktiež by mal vedieť niečo zo zdravovedy. Skipper je totiž zodpovedný za všetkých členov posádky. Musí ovládať rádiové spojenia, spôsoby kotvenia, pretrvávanie v búrke, v zlom počasí, ako volať o pomoc.
Je pri skúškach rozdiel medzi oprávnením na motorovú loď a plachetnicu?
-- Vedenie motorovej lode je jednoduchšie. Udeľujú sa oprávnenia len na motorové lode a len na plachetnice. Väčšinou sa však vydávajú súčasne na oba typy lodí. Sú v troch kategóriách -- pre pobrežnú plavbu do 20 námorných míľ od brehu, potom je kategória morskej plavby pre celý rozsah Stredozemného mora a tretia kategória je bez obmedzenia. Stupne oprávnení sa získavajú postupne. Ročne si u nás robí skúšky tak dvesto ľudí.
Ak sa z niekoho stane vášnivý jachtár a má dostatok prostriedkov, je lepšie si potom loď kúpiť?
-- Nie vždy ide o solventnosť. Samozrejme, hodnota každej lode sa ráta v miliónoch, ale je to skôr o niečom inom. Jedna vec je kúpiť loď a druhá sú prevádzkové náklady. Len státie lode dlhej dvanásť -- pätnásť metrov v prístave môže ročne vyjsť okolo 250- až 300-tisíc korún. Ďalšia vec je údržba. Loď sa navyše kupuje bez vybavenia, je to len prázdna škatuľa, ktorá síce má sťažeň a plachty, ale je bez navigačných prístrojov. A potom, neoplatí sa mať loď, na ktorej strávim dva týždne v roku. Je dobré mať zamestnanie, ktoré mi umožní byť na mori napríklad dva mesiace. To si, samozrejme, nemôže každý dovoliť.