21.01.2016, 00:00

20 otázok a odpovedí: experti vám radia, ako odviesť cestnú daň

Ak podnikáte a používate pri tom auto, do prvého februára musíte podať priznanie k dani z motorového vozidla a zaplatiť aj daň. HN vám prinášajú odpovede na otázky čitateľov, rady a skúsenosti z praxe, ktoré vám pomôžu lepšie sa zorientovať v tejto problematike a bez chyby zaplatiť za svoje vozidlo.

Téma: Miesto podnikania

1.

Kde zdaniť

Podnikateľ používa na podnikanie dve vozidlá. Jedno v Rakúsku, pričom toto auto má evidenčné číslo pridelené na Slovensku. Druhé vozidlo používa na podnikanie na Slovensku, toto auto je však evidované v Českej republike. Ktoré auto podlieha dani na Slovensku?

Prvé vozidlo používané v Rakúsku je predmetom dane, pretože ide o auto, ktoré sa používa na podnikanie a zároveň je evidované v Slovenskej republike. Druhé vozidlo i napriek tomu, že sa používa na podnikanie na Slovensku, nie je predmetom dane, pretože je evidované mimo územia Slovenska.

2.

Prerušený biznis

Vozidlo bolo v oprave, ktorá trvala tri mesiace. Počas tohto obdobia podnikateľ musel prerušiť jeho používanie. Ide o vozidlo, ktoré je evidované na Slovensku. Musí zaň podnikateľ zaplatiť daň?

Keďže nepoužívanie daného vozidla nespôsobí žiadne prerušenie samotnej podnikateľskej činnosti, vozidlo – pretože je evidované v Slovenskej republike – je predmetom dane počas celého zdaňovacieho obdobia.

Téma: Vylúčenie vozidla z dane

3.

Špeciálne vozidlá

Ako sa majú zdaniť špeciálne vozidlá, s ktorými sa robí biznis? V prvom prípade podnikateľ používa na podnikanie vozidlo, ktoré je v doklade vyznačené ako nákladné vozidlo špeciálne – nosič výmenných nadstavieb. V druhom prípade sa používa pohrebné auto, ktoré je v doklade vyznačené ako špeciálne vozidlo.

Pre vylúčenie vozidla z predmetu dane musia byť splnené súčasne tri podmienky:1. vozidlo je určené na vykonávanie špeciálnych činností,2. nie je určené na prepravu,3. je v dokladoch označené ako špeciálne vozidlo (nesmie to však byť špeciálne nákladné vozidlo!). Ak teda ide o vozidlo „nákladné špeciálne“, musí byť predmetom dane, lebo je určené na prepravu (nie je tu splnená podmienka, že vozidlo „nie je určené na prepravu“). V prípade pohrebného vozidla, aj keď ide o špeciálne vozidlo, ani tu nie je splnená podmienka, aby sa nevyužívalo na prepravu, preto toto vozidlo nie je možné vylúčiť z predmetu dane a musí sa zdaniť.

4.

Vysokozdvižná plošina

Ako má postupovať podnikateľ, ktorý pri podnikaní využíva vysokozdvižnú plošinu? Táto plošina má v doklade uvedené označenie: špeciálne vozidlo.

Takéto vozidlo – zdvíhacia plošina, ktoré má v doklade uvedené označenie „špeciálny automobil“, nie je v zmysle vyhlášky č. 169/2010 Z. z. určené na prepravu. Preto spĺňa podmienky na vylúčenie z predmetu dane. Uvedené vozidlo sa teda nemusí zdaniť.

Téma: Určenie držiteľa a užívateľa

5.

Zmluva o prenájme

Fyzická osoba – podnikateľ prenajala svoje vozidlo, ktorého je držiteľom, na základe zmluvy o prenájme inému podnikateľovi. Ako sa zaplatí daň za toto vozidlo?

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je v tomto prípade prenajímateľ (podnikateľ), ktorý je v doklade auta zapísaný ako jeho držiteľ. Ide totiž o to, že prenajímateľ vykonáva podnikateľskú činnosť prostredníctvom prenájmu.

6.

Firma s troma pobočkami

Spoločnosť so sídlom v Bratislave má tri organizačné zložky zapísané v obchodnom registri so sídlom v Žiline, Košiciach a Trnave. Každá z nich používa na podnikanie svoje vozidlá, ktorých držiteľmi sú spomínané organizačné zložky. Kto platí daň za autá?

Napriek tomu, že firma má tri organizačné zložky v troch rôznych mestách, daň z motorových vozidiel v tomto prípade odvádza právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorej tieto organizačné zložky patria.

7.

Česká spoločnosť na Slovensku

Spoločnosť sídliaca v Česku má na území Slovenska organizačnú zložku v Banskej Bystrici. Organizačná zložka používa na podnikanie vozidlá, ktorých je držiteľom, a tie sú zároveň evidované na Slovensku. Musia sa tieto autá zdaniť?

Daň z motorových vozidiel odvedie v tomto prípade právnická osoba, ktorej organizačná zložka patrí, bez ohľadu na to, že jej sídlo je v Českej republike.

8.

Vozidlo

Rodina Novákovcov kúpila nové auto. Ich syn sa dal na podnikanie a začal auto používať v rámci svojich obchodov. Držiteľom vozidla je však jeho otec, ktorý nie je podnikateľom. Ako sa zaplatí daň za toto auto?

Daň za uvedené auto musí zaplatiť syn ako jeho používateľ, keďže používa vozidlo na podnikanie.

Téma: Oslobodenie od dane – farmy

9.

Zdanenie za službu

Podnikateľ používa na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe nákladné vozidlo. Prepravuje ním plodiny, kŕmne zmesi alebo priemyselné hnojivá. V priebehu roka však poskytne obci pomoc s verejnoprospešným účelom. Znamená to, že bezplatne – vo forme prepravy stavebného materiálu pre obec, výpomoci v rámci aktivačných prác alebo vo forme pomoci pri údržbe ciest – použije svoj nákladiak. Ako potom uhradí daň za toto vozidlo?

Ak by sa aut

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.