23.03.2014, 18:47

Vyhnite sa chybám v tlačive. Zbytočne zdržia daňové priznanie

Časté nedostatky sú chýbajúce podpisy, či nekompletný formulár.

Chýbajúci podpis, neuvedenie rodného čísla na každej strane formulára, zlé označenie zdaňovacieho obdobia, či nekompletnosť tlačív. Aj takéto banality vám môžu zabrzdiť podanie daňového priznania k dani z príjmov. Pritom na skontrolovanie a podanie tlačiva vám do konca marca zostáva už len sedem dní.
Okrem čisto formálnych chýb, z ktorých najvypuklejšie nedostatky sme spomenuli v úvode, sa však po obsahovej stránke dopúšťame oveľa väčších prehreškov. Napríklad, zle zatriedime podľa paragrafov, či ide v prípade nejakého zárobku o aktívny alebo pasívny príjem. Alebo – nesprávne zistíme a vyplníme svoj základ dane z príjmov.
To všetko si však vyžaduje dobre poznať zmeny, ktoré nastávajú v daňovej oblasti každý rok. Medzi hlavné novinky, na ktoré daňovníci nesmú zabudnúť pri aktuálnom zdaňovaní príjmov, je to, že sa už nedajú uplatniť paušálne výdavky pri príjmoch z prenájmu, môžu sa však rozhodnúť pre odpočítanie preukázateľných výdavkov. V takom prípade daňovníci, samozrejme, musia vedieť, čo môžu považovať za daňový výdavok a čo sa už neakceptuje. Taktiež platí, že za rok 2013 je možné si uplatniť nezdaniteľnú časť v podobe zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Avšak tieto položky si zase netreba mýliť s doplnkovým dôchodkovým sporením.
O ďalších chybách v daňových priznaniach, ako aj o najčastejších situáciách spojených s daňami, na ktoré sa podnikatelia i bežní ľudia informujú v call centre Finančnej správy, sa dočítate v prílohe Podnikanie.