Od roku 2007, kedy Výskumný ústav poľnohospodárstva a potravinárstva začal sledovať trh s pôdou v dvanástich okresoch, najvyššie priemerné trhové ceny boli v okresoch Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Dunajská Streda. Nižšie v okresoch Svidník, Michalovce, Topoľčany a Rimavská Sobota. Priemerná cena jedného štvorcového metra pôdy na Slovensku je 0,85 eura. V rozhodujúcej miere ju ovplyvňuje dopyt a ponuka, ale aj atraktívnosť prostredia, podmienky na turizmus a blízkosť k mestám.

--------------------------------------------------

0,41 eura

bola vlani priemerná cena štvorcového metra poľnohospodárskej pôdy na území Slovenska. V roku 2013 to bolo až 0,72 eura.

--------------------------------------------------

Cenová mapa pôdy

Legenda:

červeným-Priemerná trhová cena poľnohospodárskej pôdy vo vybraných okresoch SR

(za rok 2014 v EUR/m2)

modrým-Ceny stavebných pozemkov pre rodinné domy v krajských mestách

(september 2015, EUR/m2)

Okres Cena

Dunajská Streda1,34

Trnava0,65

Nitra0,61

Topoľčany0,18

L. Mikuláš0,65

Žilina3,30

B. Bystrica2,37

R. Sobota0,17

Poprad1,84

Svidník0,14

Košice0,36

Michalovce0,01

Spolu 0,41

Zdroj: VÚVPP Bratislava

Poznámka: VÚVPP sleduje trhové ceny pôdy v 12 vybraných okresoch Slovenska.

Mestá a ich časti Cena

Bratislava I700

Bratislava II195

Bratislava III270

Bratislava IV200

Bratislava V205

Trnava90

Nitra60

Trenčín45

Košice I105

Košice II75

Košice III75

Košice IV80

Prešov50

B. Bystrica60

Žilina55

okres Senec80

Zdroj: reality. sk/cmn. sk

----------------------------------------------------------------

(Na stranu dať celú túto tabuľku-ak by sa text poradne nezmestil, tabuľky nedávať!!!)

(tabuľka)

Priemerná trhová cena poľnohospodárskej pôdy

(2007 až 2014 v EUR/m2)

Okres 20072008200920102011201220132014 Priemer

Dunajská Streda 1,643,091,832,622,341,810,751,341,91

Trnava 2,946,402,912,070,960,670,390,65 1,64

Nitra 2,314,891,932,301,361,560,380,61 1,65

Topoľčany 0,331,020,680,180,680,300,180,18 0,32

L. Mikuláš 4,194,831,510,900,700,770,690,65 1,12

Žilina 4,883,222,754,734,373,474,683,30 3,84

B. Bystrica 5,065,252,775,287,078,092,312,37 3,02

R. Sobota 0,110,160,150,450,230,270,740,17 0,34

Poprad 0,764,251,691,916,416,343,111,84 2,41

Svidník 0,080,500,110,040,271,380,010,14 0,12

Košice 2,143,491,131,131,040,800,930,36 0,79

Michalovce 1,970,981,500,151,040,190,050,01 0,26

Spolu1,462,761,441,071,090,670,720,41 0,85

Zdroj: VÚVPP Bratislava

Poznámka: VÚVPP sleduje trhové ceny pôdy v 12 vybraných okresoch Slovenska.

--------------------------------------------------

(plôška-kamkoľvek)

Priemerná cena pôdy (v EUR/ha)

SR 3200(má stúpajúci trend na 3500 až 5000)

Holandsko 34000

Nemecko 9000

V. Británia 12000

Francúzsko 10000

------------------

(Pod mapu dať túto poradňu)

Poradňa HN o cenách pôdy

1.

Čo je úradná cena poľnohospodárskej pôdy?

Slúži najmä na vyjadrenie hodnoty ornej pôdy kvôli určeniu výšky dane z nehnuteľností (dedičská, darovacia a pozemková daň), na uplatnenie vlastníckych práv a z nich plynúcich odvodov a na úhrady za vyvlastnenie pôdy na verejné účely. Cenu poľnohospodárskej pôdy výrazne ovplyvňuje aj poloha pozemku voči obci, atraktívnosť lokality, chránené územia, konkurencia medzi kupujúcimi atď.

2.

Môžete charakterizovať trhovú cenu poľnohospodárskej pôdy?

Základnými prvkami trhovej ceny sú ponuka a dopyt, kvalita a druh pozemkov (orná pôda, trvalé trávne porasty atď.), prístup a tvar pozemkov. Cenu značne ovplyvňujú aj podmienky nájomnej zmluvy so súčasným užívateľom. V najproduktívnejších oblastiach Slovenska sú trhové ceny na približnej úrovni úradných cien. Ceny pozemkov na okraji obcí a hlavne miest sú však až niekoľkonásobne vyššie. Trhové ceny menej produkčných pôd dosahujú v niektorých prípadoch len tretinu z hodnoty úradne stanovených c

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.