20.12.2002, 00:00

Projekty na rozvoj regiónu nebudú lacným špásom

Na realizáciu rozvojových projektov bude potrebovať Bratislavský samosprávny kraj okolo 63 mld. Sk. Najväčšiu časť 30 mld. z týchto prostriedkov by mal do roku 2006 pohltiť dopravný obchvat mesta Pezinok, 17,4 mld. bude stáť vybudovanie nosného systému bratislavskej mestskej hromadnej dopravy a takmer 5 mld. Sk sa minie na stavbu bratislavskej severnej tangenty Pražská -- Jarošova. Okrem toho si výstavba diaľničného úseku Lamačská cesta -- Staré Grunty, okrem príspevkov z fondov EÚ vyžiada 3,6 mld., dobudovanie diaľnice D64 Viedenská -- Prístavný most 3,1 mld. a dostavba mostu Košická 1,8 mld. Sk. Samosprávny kraj v pripravovanej rozvojovej vízii kraja plánuje v každom zo svojich 4 podregiónov realizovať ozdravné projekty na zvýšenie kvality života obyvateľov, podporu podnikateľských aktivít a zahraničných investorských príležitostí, ale aj na zatraktívnenie turistickej ponuky Bratislavy, Pezinka, Modry a Senca. V Záhorskom regióne bude BSK, v súlade s vládnou koncepciou, podporovať, okrem priemyselnej zóny Jarovce -- Kittsee, budovanie priemyselných parkov v Devínskej Novej Vsi a v Malackách. Dokončiť by sa mali cestné stavby v Malackách, Stupave a hraničný most Záhorská Ves -- Angern. Medzi všeobecne prospešné projekty bude patriť aj stavba sociálneho zariadenia v Plaveckom Podhradí, či penziónu pre starých ľudí v Lozorne. Rekonštrukcia čaká aj Domov dôchodcov v Stupave. Zvyšovanie nárokov na ochranu životného prostredia prinesie 25 obciam regiónu kanalizáciu, 5 čističiek odpadových vôd a skládku tuhého komunálneho odpadu v Modre celkovo za 960 mil. Sk. Malokarpatský podregión by sa mal do troch rokov stať turisticky atraktívnou zónou, zameranou na prezentáciu vinohradníckej tradície obcí, tzv. Vínnej cesty. Vízia kraja ráta aj so založením Medzinárodného operného festivalu na hrade Červený Kameň, ale aj s dobudovaním lyžiarskeho strediska na Pezinskej Babe. Aktívna turistika sa má stať doménou aj Podunajského regiónu, v ktorom BSK plánuje budovať cyklotrasy, aquapark a Olympijské centrum v Senci, futbalové reprezentačné centrum, či prímestské rekreačné zóny. Bratislava, ako samostatný podregión BSK, by mala začať riešiť zlú dopravnú situáciu v meste a jeho okolí naštartovaním dlhodobo plánovaných projektov na dopravné odľahčenie širšieho centra mesta. Súčasťou riešení má byť presmerovanie tranzitnej dopravy mimo mesto, výstavba tovarového centra nákladnej dopravy, či vytvorenie nových prekladiskových terminálov vodnej dopravy. Zvýšenú pozornosť bude BSK venovať aj cyklistickej doprave v hlavnom meste. Projekt výťahu na hradný vrch bude stáť 20 mil. Sk. Propagácia kultúrneho dedičstva nájde uplatnenie v rekonštrukcii divadiel Aréna, Astorka a v sprofesionalizovaní činnosti divadla Ludus. Do sociálneho programu BSK by sa mali dostať projekty nocľahárne pre bezdomovcov, cenovo prístupných bytov pre mladé rodiny a budovanie krízových a azylových centier pre ohrozené skupiny deti i dospelých.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.