15.02.2016, 00:00

Firmy môžu skôr dostať DPH. Ak daniari prikývnu

Podnikatelia už pol roka môžu dostávať počas daňovej kontroly preverenú časť nadmerného odpočtu DPH. Nárok však na to nemajú.

Vystavenie čiastkového protokolu a vyplatenie časti zadržiavanej DPH ešte počas daňovej kontroly. Ktorá firma by to nechcela, keďže sa tak rýchlejšie môže dostať k svojim, štátom zadržiavaným peniazom. Prax potvrdzuje, že ide len o možnosť. Tento nový inštitút sa zatiaľ neujal.

1.

Postup pri vystavení protokolu

1. Správca dane firme oznámi, že u nej vykoná daňovú kontrolu.

2. Nasleduje samotná kontrola. Môže však trvať niekoľko dní, týždňov, mesiacov,ale aj rokov. V jej priebehu môže správca dane vystaviť čiastkový protokol a firme vyplatiť prvú časť prevereného nadmerného odpočtu DPH.

3. Peniaze sa vyplatia napríklad vtedy, ak pri kontrole bude treba čakať na informácie z iného štátu. Tým sa totiž kontrola výrazne predĺži a firme by hrozilo, žeostane bez peňazí.

4. Doručením čiastkového protokolu sa u daňového subjektukontrola neskončí , ale pokračuje ďalej.

5. Do 10 dní odo dňa odoslania čiastkového protokolu zašle úrad daňovníkovi peniaze z preverenej časti nadmerného odpočtu DPH.

6. Zvyšnú časť nadmerného odpočtu DPH dostane daňovníkna konci daňovej kontroly.

7. Ak sa v závere kontroly zistí, že počas nej sa mu časť nadmerného odpočtu vyplatila neoprávnene, daňovník musírozdiel vrátiť.

8. Čiastkový protokol môže daňový úrad vydať iba počas daňovej kontroly. Vo fáze vyrubovacieho konania to už nie je možné.

POZOR

Vyhotovenie čiastkového protokolu nie je povinnosť, ale len možnosť. Správca dane ho vystaví, ak oprávnenosť vyplatenia preverenej časti nadmerného odpočtu DPH uzná a nebude dôvod na jeho zadržanie. Podnikateľ tak dostane svoje peniaze ešte pred skončením celej daňovej kontroly vo výške uvedenej v čiastkovom protokole.

ODPORÚČANIA

-Často sa stáva, že počas daňovej kontroly preverovaný subjekt nevie o tom, že mu správca dane spochybňuje nadmerný odpočet. Dozvie sa to až prijatím oznámenia o pochybnostiach správcu dane, ku ktorému sa má vyjadriť (najčastejšie)v lehote do 8 dní. Dovtedy f

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.