15.02.2016, 00:00

Firmy môžu skôr dostať DPH. Ak daniari prikývnu

Podnikatelia už pol roka môžu dostávať počas daňovej kontroly preverenú časť nadmerného odpočtu DPH. Nárok však na to nemajú.

Vystavenie čiastkového protokolu a vyplatenie časti zadržiavanej DPH ešte počas daňovej kontroly. Ktorá firma by to nechcela, keďže sa tak rýchlejšie môže dostať k svojim, štátom zadržiavaným peniazom. Prax potvrdzuje, že ide len o možnosť. Tento nový inštitút sa zatiaľ neujal.

1.

Postup pri vystavení protokolu

1. Správca dane firme oznámi, že u nej vykoná daňovú kontrolu.

2. Nasleduje samotná kontrola. Môže však trvať niekoľko dní, týždňov, mesiacov,ale aj rokov. V jej priebehu môže správca dane vystaviť čiastkový protokol a firme vyplatiť prvú časť prevereného nadmerného odpočtu DPH.

3. Peniaze sa vyplatia napríklad vtedy, ak pri kontrole bude treba čakať na informácie z iného štátu. Tým sa totiž kontrola výrazne predĺži a firme by hrozilo, žeostane bez peňazí.

4. Doručením čiastkového protokolu sa u daňového subjektukontrola neskončí , ale pokračuje ďalej.

5. Do 10 dní odo dňa odoslania čiastkového protokolu zašle úrad daňovníkovi peniaze z preverenej časti nadmerného odpočtu DPH.

6. Zvyšnú časť nadmerného odpočtu DPH dostane daňovníkna konci daňovej kontroly.

7. Ak sa v závere kontroly zistí, že počas nej sa mu časť nadmerného odpočtu vyplatila neoprávnene, daňovník musírozdiel vrátiť.

8. Čiastkový protokol môže daňový úrad vydať iba počas daňovej kontroly. Vo fáze vyrubovacieho konania to už nie je možné.

POZOR

Vyhotovenie čiastkového protokolu nie je povinnosť, ale len možnosť. Správca dane ho vystaví, ak oprávnenosť vyplatenia preverenej časti nadmerného odpočtu DPH uzná a nebude dôvod na jeho zadržanie. Podnikateľ tak dostane svoje peniaze ešte pred skončením celej daňovej kontroly vo výške uvedenej v čiastkovom protokole.

ODPORÚČANIA

-Často sa stáva, že počas daňovej kontroly preverovaný subjekt nevie o tom, že mu správca dane spochybňuje nadmerný odpočet. Dozvie sa to až prijatím oznámenia o pochybnostiach správcu dane, ku ktorému sa má vyjadriť (najčastejšie)v lehote do 8 dní. Dovtedy firma očakávala, že jej daňový úrad vráti nadmerný odpočet celý v čo najkratšom čase. To sa však splniť nemusí, preto je vhodné sa správcu dane spýtať na možnosť vystavenia čiastkového protokolu.

- V čase, keď sa už kontrolovaný subjekt vyjadruje k pochybnostiam správcu dane a zháňa dôkazy k svojim tvrdeniam, je posledná možnosť na vydanie čiastkového protokolu a vrátenie tzv. nespornej časti DPH pred ukončením daňovej kontroly.

- Kontrolovaný subjekt by mal počas daňovej kontroly neustále predkladať daňovému úradu dôkazy o veciach, ktoré sú predmetom preverovania, komunikovať s daňovým úradom a nahliadať do spisu. Po potvrdení určitých transak

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.