V spoločnosti Sloveo Trnava, ktorá je obslužnou firmou pre trnavský PSA Peugeot, majú flexikonto zamestnanci na dvoch pásových prevádzkach. "Keď sa zastaví výroba, každému sa registruje, koľko sa mu na konte nazbiera neodpracovaných hodín," hovorí ???? Nosál, zamestnanec podniku. Nevýrobní pracovníci flexikonto nevyužívajú.
Zamestnávatelia poukazujú na to, že takáto forma práce je výhodná najmä vo veľkých strojárskych podnikoch, ktoré tým môžu lepšie reagovať, ak im napríklad o polovicu klesnú zákazky. Nemusia totiž draho prepúšťať. Podľa Emila Machynu z OZ KOVO túto formu uplatňuje až 67 podnikov združených vo zväze.

Zvážte situáciu
Pri rozhodovaní, či zvoliť flexikonto alebo hromadne prepustiť zamestnancov, by mal podnik zvážiť viac faktorov. Predovšetkým možnú dĺžku "nepráce", očakávaný objem roboty po skončení takéhoto voľna a taktiež hodnotu kvalifikácie svojich zamestnancov. Ako radí napríklad Juraj Plesník, šéf MK Kodreta, flexikonto je vhodné pre väčšie, nie pre menšie firmy s prácne vyškolenými ľuďmi. Nie je pre ne vhodné ani preto, že si chcú udržať napríklad starých zákazníkov, čím sú často vystavení náhodnej ponuke trhu a nemôžu si ani nadčasy tak masovo naplánovať ako veľké firmy.

Podľa advokátky Jany Martinkovej je dôležité dobre odhadnúť čas, počas ktorého sa predpokladá flexikonto a trvanie vážnej prekážky v práci. Prípadne -- v akom rozsahu budú musieť neskôr zamestnanci poskytnuté pracovné voľno odpracovať. Tu treba dať pozor, či zamestnanec stihne mínusové hodiny odrobiť do 12 mesiacov. "Ak nie, je to pre zamestnávateľa strata," dodáva Martinková. Rovnako podstatný je očakávaný nárast práce po opätovnom získaní zákaziek. "Ak firma drží flexikontom kapacitu zamestnancov na 10 zákaziek, no napokon získa len 5, zase nastáva situácia, že nebudú môcť odpracovať mínusové hodiny, za ktoré už mzdu dostali," upozorňuje. Pri kvalifikovaných zamestnancoch, ktorí sa v krátkom čase dajú len ťažko nahradiť, je tiež jednoduchšie, ak si ich zamestnávateľ udrží pomocou flexikonta, dodáva advokátka.

Iný postup
Ak po skončení pracovného voľna nie je nádej na dostatočný nárast zákaziek a je riziko, že by si zamestnanci neodpracovali vyplatenú mzdu, môže zamestnávateľ zvoliť iný postup než flexikonto. "Písomne so zástupcami zamestnancov vymedzí vážne dôvody, pre ktoré nemôže prideľovať prácu. Na tomto základe vznikne zamestnancom nárok na náhradu mzdy v sume určenej dohodou, najmenej však 60 percent priemerného zárobku," radí právnička. Takúto náhradu mzdy by si zamestnanci už odpracovať nemuseli -- je to predsa len menej než ich nároky pri flexikonte. Navyše ešte do konca roka môžu zamestnávatelia v takej situácii dostať od úradu práce aj príspevok na podporu udržania zamestnanosti -- na zdravotné a sociálne odvody za pracovníkov, ktorým by sa kvôli prekážkam v práci poskytovala náhrada mzdy.

Podľa odborárov veľkí zamestnávatelia flexikonto zneužívali a budú i naďalej. "Pracovníci si odrábali mínusové hodiny hlavne cez víkendy a nedostávali za to sviatkové príplatky. Vedenie sa vyhováralo, že si to mali odrobiť cez týždeň, nie cez sviatok," sťažuje sa Machyna. Je presvedčený, že nový Zákonník práce, tým, že zvoľnil paragrafy v prospech zamestnávateľov, im uvoľní ruky hlavne tam, kde je ázijský kapitál.
Táňa Rundesová