19.12.2011, 00:00

Pozor na audítorov, ktorí idú účelovo pod cenu

Firmy v tomto audite neraz uprednostnia lacných podvodníkov, len aby mali pečiatku, nie úspory.
Podľa čoho sa stanovuje cena za energetický audit?
Závisí od rozsahu, ktorý má taký audit pokryť. Podľa zákona je potrebné mať energetický audit aspoň kľúčovej technológie -- toho, čo v podniku predstavuje majoritnú spotrebu. Nie je nutné auditovať všetko. Môže to síce vstupovať do hodnotenia pôvodného stavu a niekedy aj musí, ale samotné opatrenia sa už môžu týkať len konkrétneho segmentu. Niekedy podnik nemá bližší plán a povie -- chceme audit podľa zákona a čo treba, už viete vy. Vtedy sa cena stanoví na základe obhliadky a oboznámenia sa s technológiou.
Niektoré firmy už vedia, že chcú do niečoho investovať. Môže to mať vplyv na cenu energetického auditu?
Ani nie tak výška, ako skôr zásah investície do pôvodnej technológie a rozsah zmien a výpočtov. Napokon, odhadovaná výška investície má byť výsledkom, nie vstupom auditu. Na začiatku súťaže sa robievajú obhliadky, aby mali audítori aspoň hrubú predstavu, čo idú robiť. Ale nezriedka býva návrh ceny aj predmetom dohody. Ak nemožno urobiť obhliadku vopred, štartovacia cena sa určuje podľa skúseností s podnikmi v podobnom segmente trhu, potom sa však ešte hľadá kompromis. Smutné je, že často sa nezodpovedne správajú aj priemyselné podniky.
V akom zmysle?
Počas obhliadky sa nás všeličo pýtajú a naši audítori v dobrej vôli pomôcť povedia, čo by videli tak od oka, kde by sa dalo ušetriť. Niekedy úspory doslova kričia. Potom si však firma vyberie nejakého lacného podvodníka, ktorý urobí audit podľa predstavy firmy. Lenže o tom, kto im takú predstavu vnukol, sa už mlčí. Firma po ďalšom kontaktovaní veľakrát povie: "Tu máme takého človeka, on nám to ´opečiatkuje´ za 50 eur." Takže ani priemyselné podniky v tom nie sú nevinne.
Aké ďalšie aspekty vstupujú do ceny?
Napríklad aj predpokladané náklady na pracovnú silu, predpokladaný čas, ktorý zaberie vypracovanie, pohonné látky, náklady na požadovanú odbornosť v dotknutých profesiách -- pretože nie každá audítorská firma má certifikovaných odborníkov na všetko. Niektorých musíte aj najať formou subdodávky, najmä ak audítorská firma nekončí prácu správou o energetickom audite, ale je poverená aj implementáciou opatrení.
Ako to, že ceny od rôznych audítorov za rovnaké úkony sú veľmi odlišné?
Je veľa tzv. diaľkových audítorov. Je ťažké podnikať v tomto segmente a udržať si nezávislosť. Subjekt, ktorý nemá referencie zo zahraničia, máva u nás problém sa etablovať. A čo potom robí taký audítor? Upíše sa firmám, ktoré dodávajú riešenia v stavebníctve a priemysle "výmenou" za posunutie zákaziek. Takáto osoba si môže dovoliť dať podvyživenú cenu za "energetický audit", lebo jeho jediným výtvorom je usporiadanie spotrieb, ktoré od firmy získa, do peknej tabuľky, vynesenie do ešte krajšieho grafu, hra s bulharskými konštantami, výpočet účinnosti podľa aktuálnej potreby, aby "to vyšlo", a na záver nesmieme zabudnúť na návrh opatrení, ktoré obsahujú buď jedno alebo kombináciu riešení od "nezávislých firiem", od ktorých dostane percentá z realizácie projektu. Čím je audítorská firma nezávislejšia, tým je cena reálnejšia -- pretože musí pokryť náklady aj s primeraným ziskom, keďže žiadne príjmy z uvedených "dohôd" nemá.
Súhlasíte s tým, že povinný energetický audit je suplovanie niečoho, čo si firmy aj tak robia aj samy?
Nemyslím. Nepopieram, že firmy majú samy prehľad, kde by sa dalo ušetriť. Často spolupracujem s technikmi, ktorí majú na starosti v podniku svoj úsek a rozprávame sa, ako to funguje, prečo sú podporné technológie riešené takto a kde by sa dalo ušetriť. Má to však háčik. Žiaden riaditeľ, elektrikár, kúrenár, technológ, metalurg, vzduchotechnik, strojár, zamestnaný v jednom podniku, s výnimkou základného prehľadu vo svojom odbore nevie všetko do hĺbky o práci iných oddelení a o možnostiach šetrenia tam. Ak si riaditeľ veľkého podniku myslí, že vidí do každej škáry, klame sám seba. Audítori sa na podnik dokážu pozrieť plošne, každý si zoberie konkrétny druh spotreby, či výpočtu. Energetický audit má za úlohu hodnotiť jednotlivé aspekty zvlášť, ale aj z nadhľadu. Práve prieniky profesií jednotlivých audítorov umožňuju krížovú kontrolu a schopnosť audítorskej firmy vidieť podnik ako celok. Mnohokrát aj vo firmách, kde vedeli, na čom môžu ušetriť, boli výsledkami auditu prekvapení.