19.12.2011, 00:00

Vo firme chystajte kompletné faktúry o energiách

Energetický audit potrebujeme, tvrdia mnohé podniky, ale jeho cenu by najradšej stlačili oveľa nižšie, než ju vyčíslia audítori.
"Našu firmu vyjde základný energoaudit do 4 000 eur. Z ponúk audítorov sme vybrali tú najnižšiu," hovorí človek zodpovedný za energetiku v strojárskom podniku, ktorý chce zostať v anonymite. Audítor im zhodnotil spotrebu v halách, kde sú inštalované stroje, plus spotrebu v rámci kúrenia, vyčíslil straty a dal odporúčania. "Na niektoré z nich príde aj obyčajný človek. Problém je v nákladoch na realizáciu a návratnosť," tvrdí energetik, váhajúc, či by to podnik zafinancoval. Jeho firma splní do konca roka iba časť auditu, dokončí ho až v januári.

Takýto postup je len príkladom za mnohé iné podniky z priemyslu a agrosektora o tom, že spoločnosti od januára často nebudú stopercentne pripravené na nové podmienky. Tie budú vyžadovať, aby podniky so zadanou ročnou spotrebou energie mali už audit splnený. Podľa energetickej inšpekcie však bude dôležité už to, ak ho podniky aspoň rozbehnú. Mnohé zostali dezorientované po tom, keď sa spoľahli na posunutie platnosti zákona, tá sa však neposunula.

Kompletné faktúry
Vstup energetického audítora do firmy znamená vypýtať si od nej kompletne faktúry dodávateľov palív a energie, ako aj údaje z meraní výroby a spotreby energií za posledné roky. "Tie potom porovnávame s normovanými spotrebami, z čoho pri každom objekte či technológii vyrátame, akú spotrebu by mali mať v súčasnom stave," vysvetľuje technik Igor Iliaš z ENAS -- energoaudit a služby.

Do úvahy sa berie veľkosť objektu i materiál, pri technologických zariadeniach sa hodnotí tak účinnosť, ako aj spôsob regulácie. Výsledok sa ďalej porovná so súčasnými požiadavkami -- akú by mala budova spotrebu, ak by bola zateplená, ale aj nezateplená. Tým sa vyrátajú tepelné straty objektu aj rozvodov všetkého druhu a celé sa to vyhodnotí. "Potom porovnáme teoretický stav, o koľko by mohli byť straty menšie, než sú, a navrhneme úsporné opatrenia. Samozrejme, klasicky to prenesieme aj na ekonomické ukazovatele. Ide nám nielen o teoretickú, ale aj reálnu ekonomickú návratnosť," dodáva.

Namodelovanie stavu
Ako vysvetľuje energetický audítor Marián Tihányi z Energy Systems Group, pôvodný stav technológie a všetkých hodnotených častí podniku treba fyzikálne namodelovať. "S pomocou účinnosti a ďalších koeficientov sa tento stav napasúva na reálne spotreby fakturované počas troch rokov. Ale ak koeficienty vychádzajú úplne mimo, model asi nie je dobrý a treba ho zjemniť." V takom prípade treba do modelu zahrnúť ďalšie vplyvy. Až z takto vyladeného hodnotenia pôvodného stavu sa dá podľa neho vypočítať reálna úspora.

Ako priznáva Milan Mišánik, šéf Zväzu poľnohospodárskych družstiev, jeho zväz plánoval vybrať agropodniky, v ktorých sa mali urobiť vstupné energoaudity. Snahou bolo odskúšať, ako to vyjde finančne a časovo. "Chceli sme dospieť k vzorovým príkladom, akým podmienkam sa treba prispôsobiť," hovorí Mišánik, ktorý po tom, ako zákon predsa len "dopadne" na ich hlavy od januára, chce urýchlene oslovovať audítorov. S potrebnosťou auditu súhlasí, ale uvedomuje si, že drahý nie je ani tak audit, ako vyvolané opatrenia. Podľa neho by však mohli prísť i ďalšie efekty. "Veľa podnikov ešte prevádzkuje poloprázdne objekty, dvory, areály. Ak by vedeli, či má význam šanovať prevádzku trafostaníc či rozvodov, mnohí by prehodnotili zámery a aspoň by to prenajali či predali."

Energetickí audítori upozorňujú, že ak má byť energoaudit kvalitný, vyžaduje si náležitý čas. "Inzerované ponuky na spracovanie auditu od 1500 do 3000 eur pre malé až stredné firmy môžu splniť len formálne legislatívne požiadavky," tvrdí Miroslav Dian, konateľ Energy Systems Group. Ak sa podľa neho napríklad mliekareň považuje za stredný podnik, dajú sa v ňom za uvedenú cenu len zmapovať spotrebiče a popísať používanie energie. "Určite však nie seriózne zbilancovať, navrhnúť a spracovať racionalizačné opatrenia," dodáva. Výsledný efekt je tak jedine ochrana voči legislatívnym požiadavkám. Ako dodáva konateľ, úplne sa tým minie snaha skutočne pomôcť podnikom v ich hospodárení s energiami.