28.06.2010, 00:00

Nová vláda: dane neznížime

Za našej vlády sa podmienky na biznis zlepšia, sľubuje rodiaci sa kabinet. Okrem dlhodobo avizovaných zmien v Zákonníku práce či v odvodoch plánuje aj sprehľadniť verejné obstarávanie či uľahčiť čerpanie eurofondov.

Ponikatelia plány politikov chvália. Oátzne však podľa nich zostáva, čo sa z programových téz podarí aj premietnuť do reality.


Prínosy pre podniky
Pre firmy bude vari najväčším prínosom zásadná reforma verejného obstarávania, ktoré má prejsť na elektronickú formu, vrátanie sfunkčnenia centrálneho vestníka verejného obstarávania. "Je veľmi dôležité, že bol okamžite vyslaný signál o snahe skončiť kradnutie v tejto krajine. Protikorupčný balík je spomedzi vládnych téz pripravený asi najlepšie,“ hovorí Peter Goliaš z INEKO. V týchto opatreniach vidí aj naväčší potenciál. "Podľa mňa sa dajú veľmi rýchlo prijať aj dobre zrealizovať.“

Tézy sľubujú aj nezvýšenie starých a nezavedenie nových daní, rovnako i zachovanie rovnej dane bez zvýšenia jej sadzby. Dodržanie sľubu však závisí od toho, ako bude vláda vedieť sporiť na výdavkoch pre štátne orgány. "Bez razantnejších škrtov to nepôjde,“ hovorí Goliaš.

Rodiaci sa kabinet chce okrem toho na jedno miesto zjednotiť výber daní, odvodov a ciel a zreformovať daňové úrady. Daňové priznania a iné výkazy chce zjednodušiť, zaviesť spoločné ročné zúčtovania dane z príjmu a odvodov a väčšinu výnimiek v zákone o daniach z príjmov zrušiť.

Obrovskou prestavbou prejde Zákonník práce, kde sa sľubujú znížiť náklady pre zamestnávateľov cez súbeh výpovednej lehoty a odstupného alebo cez nadčasy po dohode so zamestnancom. Okrešú sa i privilégiá odborov. "Do akej miery, to bude závisieť od konkrétnych opatrení, neviem to predvídať. Ale je možné, že odbory budú protestovať,“ myslí si Goliaš, podľa ktorého sa zákonník vráti do stavu v roku 2006.

Živnostníci a malé podniky
Živnostníkov a malých podnikateľov teší, že sa má prehodnotiť existencia Živnostenského úradu. Podľa prezidenta Asociácie malých podnikov Vladimíra Sirotku "to, čo je teraz, neplní naše predstavy. Na jednotnom kontaktnom mieste by sa malo urobiť naozaj všetko. To znamená - malo by to byť aj miesto na odvod daní, poplatkov a poistenia.“

Rovnako víta fakt, že sa zváži možnosť nahradiť ohlasovanie voľných živností oznamom o začatí podnikania na daňovom, a nie Živnostenskom úrade.
Malí podnikatelia sú aj za pripravované zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb. Naopak, navrhovanú tézu o preskúmaní možnosti znížiť daň z nafty malé podniky nevidia optimisticky. "Či ju distribútori naozaj premietnu do nižšej ceny, si nie som istý,“ dodáva Sirotka.

Jasné čerpanie fondov
Veľkým prísľubom je vyhlásenie budúcej vlády o sprehľadnení eurofondov a ich efektívnejšom čerpaní, po čom podnikatelia volajú od začiatku programového euroobdobia.
"Výzvy sú strašne zložité, ich vyhlasovanie je neprehľadné, každý rezort si na ne urobil osobitnú agentúru,“ vyratúva nedostatky Sirotka. "Nedávno sme pomáhali pri dvoch výzvach, ale keď vidíte tie kľučky a zbytočné prehlásenia, proste byrokracia!“

Kvôli nej, ale i korupcii sa k čerpaniu nevedia dostať najmä malí podnikatelia bez odborného zázemia. "Eurofondy sa určite zaobídu aj bez bočných tlakov. Ale o týchto problémoch vedia všetci, len sa neriešia.“ Podľa predstáv podnikateľov "by sa mali aj decentralizovať rozhodnutia o eurofondoch z Bratislavy do regiónov,“ dodáva Ľubica Šipulová z TSP Metal.

Zavedenie férových vzťahov
Či sa tézy zrealizujú, nezávisí podľa politikov len od nich. Ako zdôrazňuje kandidát na ministra práce Jozef Mihál, "skúsme sa dohodnúť - štát bude férový voči podnikateľom a podnikatelia nech budú féroví voči zamestnancom. Je to verejná výzva“. Ubezpečuje, že podnikateľom chystané zjednodušenie odvodov, príspevkov či výnimiek pomôže, pretože v mnohých oblastiach sa pravidlá tak zjednodušia, že im bude rozumieť podľa neho naozaj každý.