Aj keď je v súčasnosti módou poukazovať na predražené stavebné práce na diaľniciach a iných projektoch, nie je od veci si uvedomiť, že ich náklady vznikajú už v počítači projektanta. Predovšetkým on rozhoduje o celkových nákladoch projektu. Paradoxne, jeho motivácia ušetriť investorovi peniaze je však v mnohých prípadoch nulová. Dôvod je jednoduchý: odmeny za projektové práce sa odvíjajú od ceny stavebných prác, pričom vychádzajú najčastejšie zo sadzieb v percentách.

Hoci takáto prax je na celom svete, podiel tzv. viacprác, vznikajúcich pre chyby či neúplnú dokumentáciu, je u nás podstatne vyšší než vonku. Projekty a procesy, zamerané na zníženie nákladov stavby sú u nás často iba snom a metodikou, ktorú si naši projektanti nechcú osvojiť. Optimalizácia nákladov, alternatívne postupy či technológie tak zostávajú iba želaním investora, a rozhodne nie sú bežnou projektovou praxou.

Nedostatkom v procese prípravy stavieb je, že projektant u nás za nič neručí. Pokiaľ sú teda na jednej strane žaloby medzi investorom a dodávateľmi výsledkom už realizovaných stavieb, spory na druhej strane medzi zadávateľom a projektantom ešte stále nie sú bežné. Ak by sme z tzv. viacprác na každom projekte vyčlenili tie, ktoré sú dôsledkom priameho zavinenia nekvalitných projektových prác, boli by sme prekvapení, aký je ich podiel vysoký. Skoro neriešiteľné sú aj prípady, keď musí zadávateľ na základe chýb projektanta zvýšiť bankové financovanie. Na mieste je otázka, za čo projektant vlastne ručí? U nás takmer za nič. Ak si myslíte, že niečo uhradí jeho poistenie, stačí si text jeho profesijnej poistky lepšie prečítať.
Autor je konzultant MP Consulting Praha

SPRESNENIE
V stĺpčeku Pavla Chovanca uverejnenom 16. 8. 2010 sme nesprávne uviedli funkciu autora. Správne mala znieť: Autor je generálny riaditeľ spoločnosti Schneider Slovensko. Za chybu sa ospravedlňujeme.