24.08.2009, 00:00

Aj zamestnanci sa "lízujú"

Mzdové náklady sa dajú výhodne riadiť lízingom zamestnancov. Je len potrebné, aby ste sa obrátili na odborníkov v tejto oblasti. Zabezpečovaním potrebného počtu dočasných zamestnancov s požadovanou kvalifikáciou sa zaoberá napríklad personálna agentúra Eurotrade - SK.

Dočasná výpomoc
Na personálnu agentúru Eurotrade - SK sa bežne obracajú firmy, ktoré potrebujú dočasnú výpomoc pri zvládnutí neštandardných dodávok alebo pri väčšom výpadku vlastných zamestnancov. Ako hovorí Andrej Kostka, konateľ spoločnosti: "Prepožičanie pracovníka ocenia firmy najmä pri výkyvoch v objeme výroby, pri sezónnych prácach, prípadne pri zabezpečovaní prác nesúvisiacich s hlavným podnikateľským zámerom firmy."

Podľa neho je takáto spolupráca tým výhodnejšia, že vyhľadávanie a výber pracovníkov, ako aj ich školenia, sú na pleciach agentúry. "Firma tak môže mať bez akýchkoľvek starostí či nákladov pracovnú silu do 24 hodín," hovorí Kostka. "Samozrejme, všetko závisí od požiadaviek na kvalitu a počty pracovníkov."

V súčasnosti eviduje Eurotrade - Sk vo svojej databáze až 2 500 ľudí na Slovensku, 800 v Rumunsku a 1 200 na Ukrajine. Objednávajúca spoločnosť je tak odbremenená od administratívy súvisiacej so zamestnávaním, navyše vykonanú prácu si môže zahrnúť do nákladov vo forme služieb.

Orientácia na elektrotechniku
Od samotného vzniku v roku 2004 sa agentúra zameriava hlavne na spoluprácu s firmami, ktoré podnikajú v elektrotechnickom priemysle. Jej hlavným odberateľom je nadnárodná firma so sídlom v Galante.

"V roku 2004 výrobné podniky na Slovensku potrebovali neustále viac a viac kvalitných pracovníkov do výroby. Naša spoločnosť sa rozhodla prioritne zabezpečovať pracovnú silu pre elektrotechnický priemysel a ich subdodávateľov. Regionálne sme sa zamerali na Trnavský a Nitriansky kraj," vysvetľuje Kostka. "Spočiatku sme zápasili so zabezpečením cash flow a vytvorením kvalitného manažmentu. Keďže sme sa však zamerali iba na časť priemyslu a len na určitú časť Slovenska, vedeli sme si efektívne nastaviť procesy a náklady optimalizovať, čím sme si vytvorili konkurenčnú výhodu."

Robotnícka ubytovňa
Agentúra od svojho vzniku rýchlo rástla. Jej obrat sa od roku 2005 nestále zvyšoval - od troch miliónov eur do 6,5 milióna eur v roku 2008.

S rozvojom sa nevyhnutne spájajú aj investície. Eurotrade - SK postavila v Galante v roku 2007 robotnícku ubytovňu pre 500 ľudí. S investíciou päť miliónov eur pomohla Slovenská sporiteľňa. "Zareagovala na náš investičný zámer najrýchlejšie," hodnotí Kostka. "Dohodli sme sa aj na podmienkach a uzatvorili úverovú zmluvu, na základe ktorej nám poskytli okrem peňazí na investovanie aj kontokorentný úver na úhradu bežných prevádzkových nákladov. Samozrejme, naša spoločnosť odvtedy rieši všetky finančné záležitosti len prostredníctvom tejto banky."

Pokles obratu
Vzhľadom na vývoj ekonomickej situácie a finančných trhov je podľa konateľa prioritou agentúry stabilizovať podnikanie. Ekonomická a hospodárska kríza sa totiž nevyhla ani elektrotechnickému priemyslu. Hoci spoločnosť Eurotrade - SK v tomto roku očakáva pokles obratu, je presvedčená, že vzťahy, ktoré si vybudovala počas doterajšieho pôsobenia, presvedčili jej obchodných partnerov o kvalite poskytovaných služieb.