27.12.2010, 00:00

Emisné správy? Vyžadujú nezávislé oko

Firmy, ktoré získavajú emisné povolenky, sú povinné vypracúvať každý rok emisnú správu. V nej by mali uvádzať skutočné množstvá emisií skleníkových plynov, ktoré vypúšťajú. "Správu overuje nezávislý oprávnený overovateľ a ešte ju kontroluje obvodný úrad životného prostredia," hovorí Beatrice Hudáková z odboru komunikácie ministerstva životného prostredia.

Podľa advokátky Jany Martinkovej však nebude problémom ani tak legislatíva ako skôr iná otázka. "Dôležité bude, do akej miery si subjekty štátnej správy vykonávajúcej štátny dozor v obchode s emisiami budú plniť povinnosti a nebudú zanedbávať svoje oprávnenia a do akej miery overovatelia emisných správ, podávaných účastníkmi obchodovania, zostanú nezávislí a profesionálni," myslí si advokátka.


Kto sú teda oprávnení overovatelia? "Ide o vybraných odborníkov na tvorbu, vypúšťanie a meranie skleníkových plynov za oblasť priemyslu. Prešli testami ministerstva životného prostredia, od ktorého dostali oprávnenia na túto činnosť," vysvetľuje Hudáková. Od roku 2005 ich u nás pracuje okolo tridsať.


Vyhlášku vydá rezort životného prostredia

Vykonávacia vyhláška, ktorá má usmerniť, ako kontrolovať evidovanie alebo skutočné objemy vypúšťaných emisií, zatiaľ neexistuje. Má ju vydať ministerstvo životného prostredia. Podľa Hudákovej je prvý návrh už pripravený a bude sa prerokúvať so zástupcami priemyslu a ministerstva financií v priebehu januára. "Jeho schválenie, ak nenastanú neočakávané komplikácie, predpokladáme vo februári. Existencia takéhoto vykonávacieho predpisu doteraz nebola nutná, a preto ho Slovensko ani nemalo," dodáva.

Ministerstvo financií už dávnejšie priznalo, že návrh nového typu dane spojenej s emisiami sa pripravil narýchlo. "Sme však pripravení ho v rokovaniach s firmami vyčistiť ďalšími spresňujúcimi vyhláškami tak, aby plnil účel. Je to náprava toho, že sa tu za minulej vlády len tak rozdávali kvóty firmám, ktoré ich nepotrebovali. Nie je však snaha zdaniť podniky, ktoré investovali a emisie ušetrili," tvrdí hovorca ministra financií Martin Jaroš.

Tripartita bude na predpise spolupracovať

Na vypracúvaní vykonávacej vyhlášky budú okrem úradníkov spolupracovať aj zástupcovia zamestnávateľov. Podľa správy TASR sa na tom minulý týždeň dohodli na tripartite Republiková únia zamestnávateľov a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení -- zatiaľ čo únia pôvodne s novelou zákona nesúhlasila, asociácia ju akceptovala. Ako pre agentúru vysvetlil prezident únie Marián Jusko, oddeliť špekulácie od poctivých zámerov sa nebude dať na sto percent, ale v mnohých prípadoch to bude možné, no na druhej strane sa obáva, že nová daň by mohla obmedziť investičné možnosti podnikov aj ich konkurencieschopnosť. "Špekulácie sa majú zdaniť, ale nie žiaduce konanie, ktoré zabezpečuje lepšie životné prostredie a konkurencieschopnosť firiem," dodal pre agentúru.
Táňa Rundesová