28.09.2009, 00:00

Špičková diagnostika za deň

V novom zdravotnom stredisku v Rimavskej Sobote, vybavenom najmodernejšou lekárskou technikou, nájdu obyvatelia všetkých potrebných špecialistov. Priamo za lekármi ich z autobusovej stanice dovezie ešte aj mikrobus. To všetko vďaka Csabovi Lehockému, manažérovi firmy DG.

Finančné suchoty
Pred piatimi rokmi si Lehocký so svojím tímom otvoril v meste Diagnostické centrum s odvážnymi ambíciami -- vybudovať zariadenie, ktoré zabezpečí v meste aj v okolí komplexnú zdravotnú starostlivosť. "Vzhľadom na náročnosť projektu sme mali zo začiatku problém s nedostatkom peňazí," vysvetľuje manažér. Partnera na financovanie zámerov sa im však podarilo nájsť. "Slovenská sporiteľňa nám poskytla dostatočný kapitál na realizáciu projektu."

Ako hovorí Ľubomír Mihálik, vedúci firemného centra Slovenskej sporiteľne v Lučenci, "zámery firmy DG nás presvedčili o reálnej návratnosti projektu komplexného zdravotníckeho zariadenia v regióne. V meste dovtedy nebolo podobné centrum, ktoré by navyše pôsobilo aj mimo regiónu, a tak sme sa rozhodli pre spoluprácu."

Kvalitnejšia liečba
Do troch rokov od otvorenia Diagnostického centra vyrástla v Rimavskej Sobote aj poliklinika Rimava. V modernej budove s nadštandardným vybavením nájdu deti i dospelí lekársku službu prvej pomoci, lekáreň, laboratórium laboratórnej medicíny, hematológie a transfúziológie, 12 špecializovaných ambulancií a päť odborných pracovísk. "Dokončením polikliniky vzniklo stredisko s kompletnou diagnostikou chodiacich pacientov. V priebehu jedného dňa sme schopní stanoviť diagnózu pacienta, od čoho sa odvíja jeho terapia," konštatuje Lehocký. V zariadení sa už teraz nachádza i pracovisko magnetickej rezonancie, počítačovej tomografie, mamografické a röntgenové pracovisko. Pacient sa nemusí vzdialiť z okruhu 50 metrov, čím sa podľa Lehockého urýchľuje a skvalitňuje aj liečba. Zároveň to prispieva k celkovému komfortu ambulantnej starostlivosti.

Rozšírenie ambulancií
V investíciách do strediska spoločnosť DG pokračuje. Chceli by poskytovať ešte viac služieb. Do konca roka by mali otvoriť ďalších päť špecializovaných ambulancií. Nezabúdajú ani na techniku: "Vývoj diagnostických prístrojov zaznamenal značný pokrok, preto vymeníme časť prístrojového vybavenia, aby opäť dosahoval špičkovú úroveň -- takú, ako keď stredisko iba začínalo," hovorí Lehocký. "Zároveň plánujeme dokončiť úplnú automatizáciu laboratórií. Z nej vyplýva i rozšírenie personálnej základe odborníkov v našom centre."

Komplexné dobudovanie zdravotného strediska potrvá podľa Lehockého približne päť rokov a bude si vyžadovať ešte nemalé zdroje.

Životaschopné projekty
Podľa Mihálika zo Slovenskej sporiteľne má k nim každý dobrý zámer dvere otvorené. Banka posudzuje jednotlivé projekty individuálne. Konkrétne podmienky financovania vrátane úroku a poplatku za poskytnutie úveru či maximálna výška úveru závisia od podnikateľského zámeru a od druhu úveru, o ktorý klient žiada. Firmy, ktoré chcú úver získať, musia mať jasný biznis plán, musia preukázať stabilnú výkonnosť, schopnosť splácať svoje záväzky a poskytnúť zabezpečenie akceptovateľné bankou.

Mihálik zdôrazňuje: "Spoločnosť DG je firma s presnou predstavou o svojom smerovaní. Oceňujeme, že vždy si plnila záväzky podľa dohodnutých podmienok."

Získať úver môže podľa neho aj v tomto období každá firma, ktorej podnikateľský zámer je konkurencieschopný a je reálne, že dosiahne návratnosť investícií.