28.07.2008, 00:00

Fabrika, ktorá doslova vstala z popola

Súčasťou moderných technológií v podniku je aj CNC ohýbačka rúr. Snímka: archív

Spoločnosť MK Kodreta, ktorú založili v novembri 1998, sa v prvom roku sústredila na obchodnú činnosť a zaoberala sa iba predajom produkcie bývalej myjavskej spoločnosti Kodreta. Keď o rok neskôr na bývalú Kodretu vyhlásili konkurz, MK Kodreta prevzala od správcu konkurznej podstaty výrobné podnikanie na prenajatom majetku. Začiatky boli veľmi náročné, pretože konkurencia využila vyhlásenie konkurzu na firmu a obsadila jej obchodné miesto. MK Kodreta si preto len ťažko znova budovala pozíciu na trhu.

Dva požiare
V roku 2000 prevzali majoritný podiel v spoločnosti Juraj Plesník a Luka&Bramer Group. V júni 2000 došlo k odkúpeniu konkurznej podstaty bývalej Kodrety a postupne sa vyrovnali aj ostatné objekty v areáli. V tom čase však požiar na technológii povrchových úprav kovov NiCr spôsobil škodu za osem miliónov korún. Oprava bola síce rýchla, obnovila sa aj produkcia, modernizácia spoločnosti sa však spomalila.
V rokoch 1999 až 2004 si spoločnosť, vyrábajúca výhradne kovový nábytok, získavala nových zákazníkov. Keď sa v roku 2004 zdalo, že sa konečne začína dariť, zopakoval sa druhý požiar na tej istej technológii a s rovnako vysokou škodou. Tentoraz však spoločnosť riešila zložitejší problém. Vstupom Slovenska do únie sa prijali prísnejšie pravidlá v prevádzkovaní týchto technológií, a keby sa po havárii realizovala iba oprava, firma by nedostala povolenie na jej prevádzku.

Rozhodnutie o zmene
Rok 2004 bol preto začiatkom novej éry. Spoločnosť sa rozhodla zásadne zmeniť program a stavila na technologické vybavenie na spracovanie tenkostenných rúrok a tenkostenných plechov, na zručnosť pracovníkov, ale najmä na odbornú vyspelosť manažmentu. Bola to cesta, ako zmodernizovať a inovovať produkciu. Zaviedla sa úplne nová výrobná technológia -- rezanie plechov pomocou laserového lúča, CNC ohraňovanie a CNC ohýbanie. Investície sa vyšplhali na 25 miliónov korún.
Nová technológia priniesla spoluprácu vo výrobe dielcov na prestavbu vozidiel, vo výrobe časti chladičov na veľké stroje, rámov a iných častí strojov a zariadení v kusovej i sériovej produkcii. Zákazníci pribúdali zo slovenského, ale najmä z nemeckého trhu. Spomínaná technológia bola v regióne, kde je niekoľko ďalších strojárenských podnikov, jediná. Umožnila teda poskytovať služby firmám, ktoré ju nemali. Ďalším plusom bolo, že v regióne sa očakával príchod investorov, ktorí tam pripravovali svoje pobočky s cieľom finalizovať svoju výrobu. Investori hľadali kooperačných dodávateľov a MK Kodreta im vyhovovala. Vďaka zavedeniu tejto technológie sa tak stala v dosahu takmer 50 kilometrov prvým spracovateľom plechov pomocou laserového lúča. Partnerom dnes poskytuje kvalitu, operatívnosť a spoľahlivosť -- a to aj v duchu ochrannej známky pochádzajúcej z roku 1965.

Podpora finančného partnera
Od zavedenia novej technológie ubehli tri roky. Spoločnosť si odvtedy stále zlepšuje hospodárske výsledky. Zároveň má stabilnú spoluprácu s niekoľkými významnými odberateľmi. Základom sú seriózne dodávateľské vzťahy a zväčša tvorivá schopnosť a technologická vybavenosť MK Kodrety, ktoré umožňujú komplexné spracovanie zákaziek -- od vypracovania technickej dokumentácie až po záverečné vyhotovenie výrobku.
Súčasťou novej stratégie bola i zmena partnera v oblasti bankového financovania. V roku 2006 prijala MK Kodreta ponuku Tatra banky na dlhodobé financovanie rozvojových zámerov. Od toho času je pre firmu Tatra banka stabilným partnerom, s ktorým konzultuje všetky podstatné investičné plány.

Ďalšie plány
Vo výhľade do roku 2013 sú v pláne ďalšie investície. V rokoch 2008 -- 2009 by sa mala dokončiť rekonštrukcia a modernizácia výrobných priestorov. Chystá sa aj zvýšenie produkcie s využitím fondov EÚ v rámci programu na podporu konkurencie a hospodárskeho rastu. Aj toto však firma plánuje financovať v spolupráci s Tatra bankou v podobe ďalšieho splátkového úveru. Cieľom je totiž posilniť finančné zdravie podniku, čo umožní lepší prístup k zahraničnému kapitálu potrebnému na ďalší rozvoj.