29.06.2009, 00:00

Opäť sa hľadajú najlepšie projekty v biznise

Podnikatelia sa môžu do 31. októbra 2009 prihlásiť do súťaže Európske podnikateľské ocenenia, ktorej štvrtý ročník vyhlásila Európska komisia. Zápoliť sa bude v piatich kategóriách. Prvou je Podpora podnikateľského ducha, ktorá oceňuje národné, regionálne a miestne projekty propagujúce podnikateľské myslenie a kultúru. Druhá je Investície do zručností a vyzdvihuje iniciatívy na regionálnej a miestnej úrovni, zamerané na zlepšovanie podnikateľských, odborných, technických a manažérskych zručností. V tretej kategórii Podpora podnikateľského prostredia sa poukazuje na inovačné politiky na regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na podporu začínajúceho podnikania či zjednodušenie legislatívneho prostredia. V štvrtej skupine Podpora internacionalizácie podnikania budú ocenené politiky na podporu podnikov, obzvlášť malých a stredných. V poslednej oblasti Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých sa vyzdvihnú tie regionálne a miestne iniciatívy, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť firiem a udržateľné podnikateľské postupy v rôznych oblastiach.

Na Slovensku súťaž koordinuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Za Slovensko boli vlani nominované dva projekty: Združenia podnikateľov Slovenska Kvalitní v škole, úspešní v živote a aktivita Regionálnej rozvojovej agentúry a Združenia pre rozvoj regiónu Gemer -- Malohont pod názvom Rozvoj a podpora podnikateľských služieb mladým v zaostalých regiónoch strednej Európy -- Youngbusiness.net 2-3.