06.07.2009, 00:00

Šancu majú architekti, inžinieri, či informatici

Absolvovala Právnickú fakultu Jagelonskej univerzity v Krakove. Ako odborníčka na obchodné právo a členka Slovensko-poľskej obchodnej komory poskytuje právne služby Slovákom i Poliakom.

Aké druhy podnikania sa môžu uchytiť v Poľsku, ak ich vykonávajú slovenskí živnostníci?
Ponuka je skutočne rôznorodá. Preto je dôležité, aby živnostník alebo remeselník ponúkal špecializovanú službu či tovar, ktoré nie sú v ponuke na poľskom trhu, prípadne v tej-ktorej lokalite. Len vysoko špecializované profesie môžu byť na poľskom trhu konkurencieschopné. Podľa analýzy trhu do roku 2010 sa očakáva úpadok dopytu po remeselných profesiách, ako stolároch, kováčoch, zváračoch. Rast sa očakáva pri architektoch, inžinieroch alebo informatikoch. Neustále sa to mení, preto pred začatím podnikania odporúčam vykonať podrobný prieskum a analýzu trhu.

Je v Poľsku záujem o slovenské produkty?
Určite. Na poľskom trhu je možné presadiť špecializované produkty, ako určité druhy potravín, alkoholické aj nealkoholické nápoje či priemyselné výrobky.

A o živnostníkov?
Zo strany slovenských občanov nie je veľký záujem začať podnikať a získať živnostenské oprávnenie v Poľsku.

Je potom záujem o eseročky?
Zo strany slovenských podnikateľov bol, ale často ich odradil byrokratický a veľmi zdĺhavý proces založenia spoločnosti, ktorý trval aj niekoľko mesiacov. Určitou a často aj rozhodujúcou bariérou pri založení s. r. o. v Poľsku bola podmienka dosť vysokého základného imania, ktoré bolo do 7. januára 2009 50-tisíc zlotých, čo predstavovalo v porovnaní so základným kapitálom s. r. o. na Slovensku, v prepočítanej sume necelých 30-tisíc zlotých, značný rozdiel. V tomto smere však už došlo k uvoľneniu zakladacej procedúry a od 8. januára základný kapitál v s. r. o. v Poľsku predstavuje 5-tisíc zlotých. Je možné, že to Slovákov povzbudí.

A čo Slovensko? Je atraktívne pre podnikateľov z Poľska?
Motiváciou poľských občanov na založenie s. r. o. u vás bolo a stále pretrváva nižšie základné imanie, relatívne krátky čas na založenie eseročky a stabilita na finančnom trhu po zavedení eura.

Keď sa chcú naši presadiť na vašom trhu, čo musia spraviť?
Vo všetkom podávať stopercentný výkon. Kľúčom k úspechu je správne zvládnuť začiatok podnikania z administratívno-právnej stránky. Nie každý slovenský podnikateľ perfektne ovláda poľštinu a právne predpisy, ktorých znalosť je nevyhnutná pri komunikácii s poľskými úradmi a inými subjektmi. Odporúčam však využiť služby špecializovaných firiem a kancelárií, ktoré poskytujú komplexný servis spojený so začatím a priebehom podnikania.

Ktoré činnosti vykonávané Slovákmi v Poľsku alebo produkty ponúkané u vás patria k obľúbeným?
Poliaci milujú slovenskú prírodu a Slovákov. Oceňujú ich pohostinnosť. Výbornú perspektívu na poľskom trhu majú vybrané slovenské potraviny, alko i nealko nápoje s dôrazom na minerálne vody. Tiež som presvedčená, že propagovanie a poskytovanie slovenských turistických služieb v Poľsku má veľmi dobrú budúcnosť.