Už niekoľko mesiacov funguje internetový portál FranchisePortal.sk, ktorého hlavnou náplňou je prinášať aktuálne informácie, poradenstvo a služby z oblasti franchisingu. Ide o osvedčenú koncepciu podnikania rozšírenú na celom svete. Na Slovensku je však táto oblasť stále v začiatkoch, o franchise systémoch nielenže je slabá informovanosť, ale aktuálne ponuky o franchise koncepciách nie sú ani všeobecne k dispozícii.
Práve z tohto dôvodu vznikol FranchisePortal.sk, prinášajúci o problematike ucelené informácie, ktorý sa ako jeden z mála odborných zdrojov u nás venuje okrem informačnej a poradenskej oblasti aj ponukám a sprostredkovaniu koncepcií z oblasti franchisingu. Na jeho stránkach sú aktuálne ponuky spoločností, ktoré hľadajú partnerov na Slovensku. Samozrejmosťou je odborné poradenstvo -- pre potenciálnych franchisorov, ale aj franchisantov, pre ktorých sa rady poskytujú bezplatne.
Franchise systém poskytuje širokospektrálne možnosti pre veľké a stabilné spoločnosti, ktoré si chcú rozšíriť služby, investovať do podnikania či rozšíriť pôsobnosť o novú oblasť, prípadne majú záujem preniesť svoje podnikanie do franchise koncepcie -- teda stať sa franchisorom.
Ideálnym riešením je franchising aj pre malých podnikateľov či záujemcov o vlastné podnikanie, ktorí sa chcú realizovať a práve sa rozhodujú, v čom podnikať. Radi by sa však vyhli riziku a vydali sa cestou osvedčenej, vyskúšanej koncepcie.
FranchisePortal.sk spolupracuje okrem iného s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania, s renomovanými zahraničnými franchise poradcami z Európy aj USA, napríklad so spoločnosťou Dakexport, členom International Franchise Consultants Network, ale aj s ďalšími odborníkmi a partnermi z tejto oblasti.