Je to vlastne územie, na ktorom sa sústreďuje priemyselná výroba alebo služby najmenej dvoch podnikateľov. Nevyhnutnosťou je, aby tento účel bol zachytený územným plánom obce alebo zóny. Priemyselný park podľa zákona zriaďuje obec. Takéto územie musí byť vybavené základnou infraštruktúrou, ako je prívod vody, plynu, elektriny, dopravy, telekomunikačných sietí, kanalizácií. Pritom tento pozemok musí byť majetkovo vyrovnaný a zbavený starej záťaže. Presná definícia, čo je priemyselný park, však neexistuje. Nie je totiž stanovené, aká musí byť minimálna veľkosť, aké inžinierske siete položiť a podobne. Spoločnou črtou je však to, že fungovanie parku zabezpečuje hospodárska spoločnosť, ktorá ponúka pre usídlených podnikateľov v parku služby, ako sú účtovníctvo, marketing, pomoc pri získavaní úverov či právne poradenstvo. Ponúka tiež pozemky, ktoré sú vybavené nevyhnutnou infraštruktúrou na výrobu, na odkúpenie, lízing a na prenájom.