23.02.2009, 00:00

V Tornali sa spoliehajú na lojálnych

Strojárska výroba v Tornali má tridsaťpäťročnú tradíciu -- jedným z jej dnešných pokračovateľov je aj výrobca tvárniacich pracovísk a konkurencieschopný dodávateľ UNICORN -- ESK. Pritom táto spoločnosť, nachádzajúca sa v jednej z hladových dolín Slovenska, bola na tom ešte pred troma rokmi úplne inak. V roku 2003 bola totiž na predaj.

V regióne s dlhodobo vysokou nezamestnanosťou, odlivom kvalifikovaných ľudí a nedostatočnou dopravnou infraštruktúrou sa záujemca o investíciu nehľadal ľahko. Z možných adeptov ani jeden nevedel ponúknuť uspokojivú víziu, výrobný program či zabezpečenie stabilného pracovného kolektívu. Konateľom a riaditeľom bol v tom čase Karol Slávik. Za danej situácie sa rozhodol napriek nepriaznivej finančnej situácii vziať veci na seba. "Chcel som presvedčiť seba aj okolie, že i v komplikovaných podmienkach dokáže aj domáci podnikateľ bez štátnej podpory, ale s inou pomocnou rukou -- podanou vo vhodnom okamihu -- naplniť svoje zámery a vybudovať úspešnú firmu," hovorí riaditeľ.

Perspektívny projekt
Prvou úlohou bolo rozšíriť podnikateľské aktivity. Nájsť však partnera alebo spoločníka ochotného investovať do biznisu s neistým výsledkom bol tvrdý oriešok. "Oslovil som nespočetné množstvo subjektov. Pochopenie a dôveru som hľadal veľmi ťažko," priznáva Slávik.

Partnerom na financovanie sa nakoniec stala Slovenská sporiteľňa. Poskytla prostriedky, vďaka ktorým sa nástupníckej firme UNICORN -- ESK podarilo odkúpiť stopercentný obchodný podiel a dlhodobý majetok spoločnosti VSŽ UNICORN Tornaľa od predchádzajúceho spoločníka VSŽ Košice. "Projekt sa nám páčil, pretože preukazoval reálnu návratnosť a podľa nášho odhadu aj veľmi dobré manažérske zabezpečenie. Dnes je už pôvodný úver celý splatený, takže sme sa nemýlili," hovorí Lubomír Mihalik z obchodného centra Slovenskej sporiteľne v Banskej Bystrici.

Po získaní potrebných financií chcel UNICORN -- ESK využiť aj všetky výhody, ktoré mohla ich lokalita ponúknuť. Šlo predovšetkým o lojálnych zamestnancov s viacročnou praxou, ktorí dokážu pružne reagovať na zmenu výrobných podmienok. "Tí vedia pri dobrom manažovaní dosahovať slušné výsledky. Nová výroba si vyžiadala aj nemalé investičné náklady. Financovali sme ich s pomocou Slovenskej sporiteľne. Do roku 2007 sme celkovo preinvestovali 45 miliónov korún (1,5 milióna eur). V období 2008 až 2010 to bude dvojnásobok."

Technologický rozvoj
V oblasti výroby tvárniacich strojov uviedla spoločnosť na trh v roku 2004 prvú viacúrovňovú hydraulickú ohýbačku trubiek s tlačným ohýbaním a kompletné pracovisko na spracovanie zvitkov -- odvíjanie, navíjanie, priečne a pozdĺžne delenie a ohýbanie do šiestich metrov -- tenkých plechov. V roku 2007 prešiel typorad strojov ďalšími konštrukčnými technologickými zmenami. Pri vývoji sa dbalo na to, aby finálny stroj maximálne spĺňal účel využitia pri zachovaní vysokej kvality zhotovenia a aby stroj pracoval s čo možno najvyššou spoľahlivosťou. V oblasti riadenia a elektrických komponentov sa do praxe zaviedli najnovšie automatizačné riešenia. Odberateľmi spoločnosti UNICORN -- ESK sú firmy v automobilovom a drevospracujúcom priemysle ako aj výrobcovia kovového nábytku.

Od strojov k veľkým investičným celkom
V oblasti kooperačnej výroby sa spoločnosť počas rokov 2003-2004 významne podieľala na vývoji v súčasnosti patentovanej svetovej novinky ETA-Kühler pre cementárne, ktorá je súčasťou linky na výrobu cementu. Od roku 2006 ich sériovo vyrába a dodáva takmer do celého sveta. Najväčšími odberateľmi sú cementárenské spoločnosti koncernu Holcim a Lafarge. Pre ne firma zabezpečuje i výrobu baliarenských a prepravných zariadení. Tržby z exportu sa v minulom roku zvýšili v porovnaní s rokom 2004 o 220 percent.

"Bola to cesta tvrdej práce - mojej, ale aj mojich zamestnancov. Nová etapa tradície strojárskej výroby v Tornali znamená, že po piatich rokoch výstavby teraz firmu dodáva veľké investičné celky do celého sveta," uzatvára riaditeľ.