08.06.2009, 00:00

Ako prejsť zo živnosti na eseročku

Firma Profing Piešťany je eseročkou a plánuje ňou ostať naďalej. Eseročka Drevo SV zo Sniny zas zvažuje prechod na akciovku - kvôli možnému obchodovaniu na burze. "Zatiaľ však táto forma nie je u nás bežná, budeme čakať, kým sa to rozvinie,“ myslí si jej konateľ Peter Hoppej. Zmenu zo živnosti na eseročku zvažuje Pavol Husár, aby ručil iba do výšky svojho vkladu. Na rozdiel od neobmedzeného ručenia tak ochráni svoju rodinu v prípade krachu.

Rozličné osoby
Zmeniť živnosť na s. r. o. sa nedá, lebo živnosť sa vydáva na fyzickú osobu, v prípade s. r. o. na osobu právnickú. Čiže sú to dva odlišné subjekty, pripomína Ivana Lacková, konateľka Forbizu. "Ale je možné ponechať si živnosť a zároveň fungovať ako s. r. o. alebo živnosť vložiť do založenej s. r. o.“

Podľa Lackovej je však mimoriadne nepraktické, keby niekto chcel napríklad rok podnikať na živnosť, na druhý rok by ju zrušil a založil by s. r. o. a na tretí by zas zrušil eseročku a založil živnosť. Zrušiť živnosť nestojí nič, no pri jej opätovnom založení sa znova uplatnia tie isté vstupné poplatky. Zánik obchodnej spoločnosti, akou je eseročka, je taktiež spojený s nákladmi. Rovnako sa platí aj za jej opätovné založenie.

Podnikanie viacerými spôsobmi
Pri podnikaní viacerými formami súčasne je nutné dať si pozor na zákaz konkurencie podľa Obchodného zákonníka, upozorňuje advokát Pavol Gombos.

Realizácia zmeny podnikania ako fyzickej osoby na podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným je možná úplným ukončením podnikania fyzickej osoby a následným založením právnickej osoby. Majetok "bývalej“ fyzickej osoby sa použije ako vklad do základného imania alebo sa tento majetok prevedie na právnickú osobu odplatne či darom, prípadne sa vôbec nepoužije.

Porovnanie rôznych foriem podnikania

Živnostník
+ vhodné pre fyzickú osobu, ktorá podniká sama, očakáva ročné príjmy do 24-tisíc eur a skutočné výdavky sa blížia k nule
+ možnosť odpočítať si nezdaniteľnú sumu dane podľa výšky zdaniteľného príjmu
+ nízke náklady na štart podnikania
+ jednoduché účtovníctvo
– vysoké daňové a odvodové zaťaženie
– neobmedzené osobné ručenie za záväzky z podnikania

Spoločnosť s ručením obmedzeným
+ vhodná pre podnikateľa, ktorý chce podnikať sám, no nie ako živnostník
+ spoločník zodpovedá za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu
+ jednoduché obchodné vedenie spoločnosti
– povinnosť viesť podvojné účtovníctvo
– povinnosť vytvoriť základné imanie min. 5-tisíc eur
– spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti

Akciová spoločnosť
+ vhodná len pre podnikanie viacerých osôb
+ akcionári neručia za záväzky spoločnosti
+ vyššia dôvera obchodných partnerov
– vysoké zriaďovacie náklady a náklady na valné zhromaždenia
– povinnosť vytvoriť základné imanie 25-tisíc eur a rezervný fond (10 % imania)
– poplatky Centrálnemu depozitáru cenných papierov a nutnosť auditu účtovnej závierky

Zdroj: bnt – Sovova Chudáčková & Partner; Deer & Stratton; Advokátska kancelária Martina Gombosová

Živnosť i eseročka súčasne
Je aj druhý spôsob, ako prejsť zo živnosti na eseročku: založiť právnickú osobu ešte počas trvania podnikania fyzickej osoby, informuje Gombos. To sa môže uskutočniť bez vkladu majetku fyzickej osoby do základného imania a následnou kúpou celého podniku fyzickej osoby zmluvou o predaji podniku alebo časti podniku vzniknutou právnickou osobou.

Môže sa to udiať aj prevodom za odplatu či darom hnuteľného alebo nehnuteľného majetku fyzickej osoby do majetku právnickej osoby. Ale aj fyzická osoba môže vložiť svoj majetok do základného imania právnickej osoby.

Po založení právnickej osoby môže živnostník úplne ukončiť podnikanie alebo dokonca pokračovať v biznise formou fyzickej aj právnickej osoby súčasne, uvádza Gombos.

Dať si pozor
Na čo si treba dať pozor pri týchto zmenách? "Bez súhlasu veriteľov v rámci doterajšej živnosti nie je možné zriadením obchodnej spoločnosti a prevodom majetku na novozaloženú spoločnosť zbaviť sa predchádzajúcich dlhov fyzickej osoby,“ upozorňuje Gombos.

Je potrebné mať stále na zreteli vhodnosť použitia formy podnikania a myslieť aj na rozdielny spôsob ukončenia podnikania ako živnostníka a ako spoločníka.

Firma môže zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo na družstvo, pričom zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká, dodáva právnik. Podľa Kataríny Štaffenovej z CompanyService je však premena právnej formy administratívne dosť dlhá a zároveň nákladná, nevynímajúc všetky zákonné ustanovenia o ohlásení zmien štátnej správe a riziku sankcií.

Prečítajte si aj:
Podnikatelia si môžu vybrať zo šiestich možností

Podnikateľ sa nemusí orientovať len na akciovku, eseročku alebo živnosť. Sú tu aj iné možnosti, ako podnikať. Napríklad komanditná spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (komanditisti – rovnako ako spoločníci v spoločnosti s ručením obmedzeným) a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím majetkom (komplementári – rovnako ako spoločníci vo verejne obchodnej spoločnosti).