11.02.2008, 00:00

Koľko sa platí za normy ISO

Za udelenie certifikátov noriem ISO firmy uhradia certifikačným orgánom sumu podľa výšky auditodní a požiadaviek na získanie jednotlivých certifikátov. Ich cena sa odvíja od veľkosti firmy, druhu činnosti, počtu zamestnancov, pobočiek, skladov a podobne. Podľa obchodného námestníka Romana Šulcha zo spoločnosti QSCert zo Zvolena je v prípade malej spoločnosti do 50 zamestnancov so strojárskou výrobou a jediným sídlom, pri dvoch audítoroch na jeden deň, cena za certifikát pri základnej norme ISO 9001 do 70-tisíc korún. Za dve normy ISO 9001 a ISO 14001 je to do 80-tisíc a pri troch normách vrátane OHSAS 18001 až do 100-tisíc korún.
Tieto tri základné normy sú zamerané na systém manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a systém riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Normy sú často podstatnou požiadavkou zadávateľov subkontraktov, a preto ich význam pri účastiach na výberovom konaní rastie. Certifikáty zároveň prispievajú k väčšej konkurenčnej schopnosti a akceptovaniu na domácom i zahraničnom trhu.
K menej frekventovaným normám patrí AQAP 2110, ktorá spĺňa požiadavky NATO na overovanie kvality v návrhu, vo vývoji a výrobe, ďalej je to norma v ISO/IEC 27001 zameraná na bezpečnosť informácií, ISO 22000 orientovaná na bezpečnosť potravín. Pre firmy zamerané na výrobu automobilových komponentov sú dôležité osobitné požiadavky na používanie normy ISO 9001:2000 v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných dielcov a tiež OPNO určenú na odbornú prevádzku pre nakladanie s odpadmi.
Audit sa vykonáva posudzovaním súladu s kritériami medzinárodného štandardu. Zohľadňuje pritom špecifiká činností organizácií v environmentálne citlivej oblasti odpadového hospodárstva. Auditu súvisiacemu s odbornou prevádzkou pri nakladaní s odpadmi sa môžu podrobiť špecializované "odpadárske" firmy, ale aj prevádzky priemyselných, dopravných a komunálnych podnikov, ktorých náplňou činnosti je akákoľvek manipulácia s odpadmi.