10.06.2009, 00:00

Klienta si preverte. Možno neplatí

Nezaplatiť za faktúru je na Slovensku čoraz bežnejšie. "Klienti si stále myslia, že môžu platiť s meškaním a nebude to mať žiadne následky,“ tvrdí generálny riaditeľ EUROVIA - Cesty Eric Rouffet. Zhoršenie platobnej disciplíny sa pripisuje finančnej kríze, no za všetko sa viniť nedá. Za dlhy si často môžu samotné podniky.

Ochrana pred dlhmi

- na Slovensku je nízka miera ochrany pohľadávok – naše firmy sú medzi stredoeurópskymi najmenej chránené
- poistených je menej ako päť percent pohľadávok
- vyše tretiny firiem nerobí nič na ochranu pred nedobytnými pohľadávkami
- z rôznych foriem ochrany sa najčastejšie využíva platba vopred

"Je čoraz viac prípadov, keď i poctivé firmy nemajú peniaze,“ tvrdí Tomáš Mezírka, country manager celosvetovej poistnej siete zameranej na pohľadávky Atradius.

Nestrácať čas
Existujú však spôsoby, ako sa brániť. Najjednoduchšie je nechať si zaplatiť preddavkom. Dôležitá je prevencia, preto treba mať pracovníkov, ktorí sa venujú pohľadávkam, prípadne sa obrátiť na externú firmu, ktorá ich môže spravovať. Keď sa podnik rozhodne získať svoje pohľadávky späť, môže ich vymáhať mimosúdne alebo môže dať dlžníkov na súd.

Najdôležitejšie je konať včas. "Veritelia majú zvyk, že ak im niekto už 60 alebo 90 dní nezaplatí za faktúry, nechajú pohľadávku ležať,“ uvádza konateľ spoločnosti Exekučná Peter Makovický. Čím starší dlh, tým menšia snaha na jeho vymoženie. Exekučnej dáva klient mandát na správu svojich pohľadávok. Tá najprv dlžníka vyzve písomne. Potom naňho vytvára tlak prostredníctvom telefónneho, mailového alebo listového kontaktu, kde sa s dlžníkom snaží dohodnúť na uznaní záväzku a na úhrade. Väčšinou sa pridá dodatočná lehota splatnosti alebo sa napíše splátkový kalendár. Ak ani to nezaberie, Exekučná sa obracia na súkromnú inštitúciu Rozhodcovský súd, s ktorou spolupracuje. "Až desatina pohľadávok, ktoré sa k nám dostanú, končia ako nevymožiteľné a klienti ich odpisujú z účtovníctva,“ hovorí Makovický. Pohľadávky sa nemusí podariť vymôcť ani v konkurze, ak dlžník nemá dostatočný majetok.

Internet ako pranier
Exekučná pripravuje pre svojich klientov aj portál ZoznamDlznikov.sk. Po prihlásení si budú môcť v databáze, ktorú vedie spolu s ďalšími podobnými spoločnosťami, nájsť a overiť, či ich partner nie je notorickým dlžníkom. Prípadne do nej môžu pridať informácie o svojich dlžníkoch. Web NahanameDlznikov.sk je zas projektom Intrum Justitia.

Podobne postupuje aj firma Naturalis SK, ktorá sa zaoberá kontrolou a certifikáciou poľnohospodárov. Na svojej webovej stránke zverejňuje zoznam neplatičov. "Vinníkov“ tam však uvedie až na konci roka. "Osvedčilo sa nám to ako pranier,“ tvrdí riaditeľ Jaroslav Drobný.

Spoločnosť Coface má ako jeden zo svojich produktov aj poskytovanie obchodných informácií o firmách. Na muške majú viac ako 7,3 milióna firiem v strednej a vo východnej Európe. "Súčasťou takejto informácie je aj údaj o platobnej disciplíne v minulosti, napríklad, či sa voči danému podniku evidovali nejaké inkasné prípady a ako sa vyriešili. Ak je niektorá firma chronický neplatič, bude to z tejto informácie zrejmé,“ hovorí výkonný riaditeľ Coface Slovakia Tomáš Jurík.

Informáciami tohto typu disponuje aj Atradius. Country manager Tomáš Mezírka odporúča sledovať i dáta neplatičov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. "Pokiaľ sa niekto v týchto databázach objaví častejšie, je to indikácia zásadného problému - neplatiť tieto odvody znamená už veľký problém.“