01.10.2007, 00:00

Muži sú tam vzácnejší ako ženy

Vo funkcii pôsobíte krátko, aké máte prvé dojmy?
Je veľmi ťažké porovnať Kazachstan s Európou, aj keď mnohých vyspelý svet láka. Deti bohatých obyvateľov Kazachstanu obyčajne študujú v zahraničí. Je to aj otázka prestíže. Ale vôbec to neznamená zmenu ich charakteru. Niekedy sa hovorí, akoby sa tu zastavil čas. Deň, dva, tri, či týždeň nie je časová mierka, najmä čo sa týka služieb. Ak dodávatelia sľúbia, že prídu zajtra, môže to byť aj o týždeň. Podobné to je v maloobchode. Ak niečo vidíte na pulte, treba to hneď kúpiť -- možno to zajtra nebude a dočkáte sa až najskôr o dva mesiace. Napriek odlišnostiam je Kazachstan zaujímavý nielen pre nás, ale aj pre ostatné krajiny sveta, najmä ako zdroj surovín, predovšetkým ropy a farebných kovov. A práve sem smerujú zahraničné investície. Na tomto trhu sú už dlho etablované nielen firmy z USA, Nemecka, zo Švajčiarska, z Talianska, Ruska, Turecka, ale významne sa uchytili aj firmy z Číny a Indie.

Zaujímame sa aj my o túto krajinu?
V júni 2007 bolo v Bratislave 3. zasadnutie medzivládnej slovensko-kazašskej komisie pre hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu. Ďalším impulzom na rozvoj vzťahov by mala byť pripravovaná návšteva prezidenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajeva, plánovaná na druhú polovicu novembra 2007.

Ako by ste charakterizovali dnešný Kazachstan?
Je tu akýsi socializmus so stredoázijskou tvárou. Krajina buduje politiku demokracie s jedným vodcom, ktorého v máji parlament schválil ako prezidenta na doživotie. Stredné vrstvy sú spokojné, že majú takého prezidenta, ktorý nedovolil úplný rozpad krajiny, kde sa v porovnaní so stredoázijskými susedmi majú najlepšie. Vládne tu oveľa väčšia sloboda myšlienok, čo zodpovedá voľnosti ducha stepných plemien.

Čo vám prezradil pohľad do súkromia obyčajných Kazachov?
Za zmienku stojí, že muži sú tu vzácnejší ako ženy. Ženatí muži majú podľa hrúbky peňaženky niekedy jednu alebo dve milenky, a tie im vlastné manželky tolerujú. Parlament sa dokonca neoficiálne začal zaoberať uzákonením mnohoženstva v Kazachstane. Mnohým sa to nepáči, lebo milenka vyjde lacnejšie než manželka alebo tri manželky, ktoré by musela hlava rodiny rovnako finančne uspokojiť. To všetko patrí k miestnemu koloritu.

Aj obchodné zvyklosti tu majú skôr ázijského ducha.
Treba si dávať pozor na rodové väzby a kontakty, bez ktorých sa poriadny obchod urobiť nedá. Spoliehať sa na elektronickú poštu sa rovná nule. Dokonca ani telefonický alebo faxový styk nemôže zabezpečiť úspech. Jedine osobná účasť či osobné stretnutia nielen priamo v Kazachstane môžu dopomôcť k vytvoreniu obchodných väzieb. Samozrejme, spoločnosť sa vyvíja a o niekoľko rokov sa aj tu udomácni internet ešte viac ako dosiaľ.

Na akej úrovni sú naše vzájomné podnikateľské kontakty?
Investovanie je v Kazachstane dosť problematické pre veľkú korupciu. Stačí, ak vymenia nejakého radového úradníka a na jeho miesto príde ten, ktorý ešte nedostal úplatok. Obyčajne zistí, že sa nedodržiavajú ekologické predpisy. To, že ich tu nikto nedodržiava, ho nezaujíma, ide iba po zahraničnom investorovi, od ktorého môže očakávať úplatok. Investície Kazachstanu na Slovensku sú nepatrné, ale záujem našich podnikateľov o investovanie sa zvyšuje. Obrovskou nevýhodou Slovenska je, že sem nemáme priame letecké spojenie, čo obmedzuje nielen investovanie, ale aj rozvoj cestovného ruchu.

V akých projektoch by sa naše firmy mohli uplatniť?
Vláda prijala program, ktorý predpokladá vytvoriť 30 "vlajkových lodí" kazašskej ekonomiky. V rámci neho sa vybralo 86 inovačných projektov v hodnote 56 mld. USD. Z nich sa 22, v hodnote piatich miliárd dolárov, v týchto dňoch začína realizovať. Sú pripravené ďalšie omnoho nákladnejšie projekty, ktoré sa spustia v najbližšom období. Kazachstan sa začína orientovať na znalostnú ekonomiku. Skončila sa doterajšia najdôležitejšia úloha -- výstavba hlavného mesta Astany, a keďže je dostatok finančných prostriedkov, dochádza k preorientovaniu na rozvoj priemyslu v regiónoch. Slovenské subjekty majú možnosť čiastočne sa podieľať na projektoch realizovaných nadnárodnými spoločnosťami.

Kedy a kde by sa mohli naši výrobcovia prezentovať v Kazachstane?
SOPK pripravuje podnikateľskú misiu do Kazachstanu a Kirgizska v dňoch 22. -- 26. októbra. Tam je možnosť spolupráce v energetike, geológii, priemysle, potravinárstve, spracovaní a doprave energetických a surovinových zdrojov, poľnohospodárstve a ďalších oblastiach. Zaujímavá bude určite aj 5. stredoázijská medzinárodná konferencia Poľnohospodárstvo a potravinárstvo koncom októbra v Almate. Neskôr v novembri sa uskutoční v Almate 10. stredoázijská medzinárodná výstava Potravinársky priemysel a 2. mangystauská regionálna výstava Nafta a plyn.

Zahraniční investori považujú za štandardné pri vstupe na určité teritórium investičné stimuly. Ako je to v Kazachstane?
Výbor pre investície poskytuje daňové preferencie na daň z príjmu právnických osôb, daň z majetku a pozemkovú daň vo forme oslobodenia od platby daní od 3 do 5 rokov. Maximálny objem investícií, na ktoré Výbor pre investície poskytuje investičné preferencie, je 14,2 mld. tenge (na rok 2007), t. j. približne 116,4 mil. USD. Ďalej to môže byť oslobodenie od colného zaťaženia pri importe zariadení na realizáciu investičného projektu na obdobie, kým trvá kontrakt, nie však viac než na päť rokov. Investor môže využiť i štátne naturálne granty na dočasne bezplatné užívanie pozemku s nasledujúcou možnosťou prechodu do vlastníctva, samozrejme, len ak splní investičné záväzky.