26.11.2007, 00:00

České firmy sa sťahujú za hranice

Záujem o presun sídla firmy do cudziny rastie. Podľa štatistík poradenskej firmy Apogeo Tax žiada pomoc pri zmene sídla za hranice Česka o polovicu viac spoločností než minulý rok.
"Hlavnými dôvodmi sú neprehľadnosť daňových zákonov, zlá vymáhateľnosť právneho systému krajiny či snaha o vyššiu ochranu investícií," hovorí Petr Noščák z Apogea. Potvrdzuje to i septembrový prieskum českej Asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov a Podnikateľského inkubátora medzi 290 podnikateľmi a firmami, z ktorého vyplynulo, že každá štvrtá firma u našich západných susedov chce opustiť domáci daňový systém a ísť za hranice.
"Viac než 80 percent firiem totiž považuje dane v Česku za vysoké a štatistiky im dávajú za pravdu," hovorí riaditeľ Podnikateľského inkubátora pri Vysokej škole ekonomickej Miroslav Křížek. Navyše dodáva, že podľa poslednej správy Eurostatu je sadzba dane z príjmov v Českej republike najvyššia zo všetkých nových členov Európskej únie.
Krajina, kde sa veľké domáce spoločnosti novo usídľujú, sú predovšetkým Holandsko a Cyprus. Najviac českého kapitálu však ovláda Holandsko. Podľa analýzy spoločnosti Dun & Bradstreet až 247 miliárd Kč (v prepočte takmer 309 miliárd Sk) v českej ekonomike ovládajú firmy z krajiny tulipánov. Z Cypru priteká ďalších 48 miliárd (60 miliárd Sk).
O presun podnikov sa stará viac než stotridsať miestnych firiem. V jednej amsterdamskej ulici tak môžu mať sídlo desiatky firiem z celej Európy.
Nedávno oznámila presun do Holandska i finančná spoločnosť Profireal Group. "Zmena sídla nám prinesie daňové výhody i lepšiu pozíciu pred finančnými partnermi," hovorí David Chour, šéf úverovej spoločnosti Profireal Group.
"Odlev firiem môže zastaviť vládny balík reforiem, ktoré veľkým firmám môžu ušetriť na daniach. V každom prípade neočakávam, že by sa kvôli tomu spoločnosti vracali domov," hovorí analytik Patria Fiannce David Marek.
Reforma totiž zníži daň z príjmu právnických osôb z terajších 24 na 21 percent v budúcom roku, na 20 percent v roku 2009 a na 19 percent v roku 2010.