Na viacerých zahraničných veľtrhoch sa v minulých dňoch predstavilo Slovensko s bohatou účasťou našich firiem. V dňoch 16. -- 20. 4. sa konal jeden z najväčších strojárskych veľtrhov na svete Hannover Messe 2007, na ktorom sa medzi 6 400 účastníkmi z 62 krajín prezentovalo aj 21 subjektov zo Slovenska. Polovica z nich, vrátane SARIO, využila na prezentáciu spoločný stánok slovenského ministerstva hospodárstva, ktorého realizáciu mala na starosti Trenčianska regionálna komora SOPK. Mnohé z našich firiem, napríklad Železiarne Podbrezová, BEZ Transformátory, SEZ Krompachy či ZVL Kinex, však využili príležitosť odprezentovať sa na nemeckom veľtrhu v samostatných expozíciách.
Najväčší počet vystavovateľov v Hannoveri pochádzal z nemeckého prostredia -- 3 178 subjektov. Z krajín V4 bolo najviac zastúpené Poľsko (49 firiem) a Česko (48), najmenej subjektov prišlo z Maďarska (8).
V tých istých dňoch sa konali na brnianskom výstavisku tri súbežné veľtrhy -- stavebný, veľtrh technických zariadení budov a veľtrh investícií, financií, realít a technológií pre mestá a obce. Prezentovalo sa na nich 1 300 vystavovateľov z 24 krajín, medzi ktorými patrilo hneď po Nemecku Slovensko, Poľsko a Rakúsko k najbohatšie zastúpeným štátom. Od nás sa prišlo do Brna predstaviť až 50 subjektov -- ich účasť mala pod palcom Trenčianska regionálna komora SOPK. Svoje investičné príležitosti na veľtrhu ponúkal Trenčiansky, Banskobystrický a Košický región, z miest to boli napríklad Košice, Trenčín, Partizánske či Prievidza. Počas veľtrhu sa konalo aj diskusné fórum pre slovenských a českých stavebných podnikateľov s účasťou zástupcov partnerských ministerstiev Slovenska aj Česka. Diskutovalo sa najmä o stavebnom zákone, verejnom obstarávaní, ľudských zdrojoch či využití štrukturálnych fondov v stavebníctve.