05.06.2006, 00:00

Euros Slovakia stavila na komplexnosť služieb

Žilinská obchodná spoločnosť Euros Slovakia je na domácom trhu len päť rokov, ale je jedinou firmou, ktorá podnikom, supermarketom i priemyselným centrám dodá a namontuje vzduchotechniku, klimatizáciu, elektroinštaláciu, meranie a reguláciu, kúrenie, vodu a plyn. K tomu má i kompletný servis a vo svojom žilinskom areáli dielne a sklady. Firma získala ISO 9001/2001 i ďalšie certifikáty. Od založenia v roku 2002 sa jej medziročné tržby zdvojnásobujú. V tomto roku by mali dosiahnuť približne štyristo miliónov korún.
Využil technické vzdelanie
Majiteľom i riaditeľom Euros Slovakie je 30-ročný Marián Kubanek. Pochádza z Kysúc. Teraz býva v Žiline a absolvoval Stredné odborné učilište elektrotechnické v Nižnej na Orave. Po skončení štúdia začal pracovať ako technik v istej žilinskej spoločnosti, ktorá sa zaoberala výpočtovou technikou. Postupne sa dostal na obchodné oddelenie, kde nadviazal prvé kontakty s ďalšími firmami, nové obchodné skúsenosti získal v ďalšej žilinskej spoločnosti.
Mal však vyššie ambície, vlastnú podnikateľskú víziu, a tak založil so spoločníkom firmu Euros Slovakia. "Od začiatku sme robili na väčších projektoch a o krátky čas sme mali kapitál na rozširovanie firmy i podnikania," hovorí Kubanek. Ako však zdôrazňuje, rozhodne nevyužil klientov svojho bývalého zamestnávateľa, pretože jeho spoločnosť má iné zameranie a musel si preto nájsť vlastných zákazníkov.
Objednávky boli zálohované, partneri solventní a solídni. Firma preto nepotrebovala štátnu pomoc. Po čase využila len kontokorentné úvery, najprv od Všeobecnej úverovej banky a teraz od Tatra banky, ktorá, ako hodnotí Marián Kubanek, veľmi operatívne vychádza v ústrety podnikateľom. "Jej služby využijeme i na ďalšie projekty," dodáva Kubanek.
Po dvoch rokoch sa so spoločníkom rozišiel. "Na začiatku mala firma osem zamestnancov. Dnes je to šesťdesiat. Zväčša sú to tridsiatnici a majú stredné alebo vysokoškolské technické vzdelanie," hovorí Kubanek.
Jasné vízie a predstavy do budúcnosti
Tatra banka sa financovaním postarala o ďalší rozvoj firmy. "Firma Euros je unikátna v komplexnosti služieb technického zabezpečenia budov, v realizácii ťažkých a technicky náročných projektov. Prvý kontakt s firmou bol, keď dosahovala tržby sedemnásť miliónov. Ale boli tu jasné vízie a predstavy do budúcnosti. Vtedy sme poskytli prevádzkové financovanie vo výške jedného milióna. Hneď po naplnení ročných plánov sme zvyšovali prevádzkové financovanie a taktiež sme im poskytli kontokorentný rámec na krytie bankových garancií," hovorí o spolupráci s Eurosom riaditeľ Obchodného centra Tatra banky v Žiline Ján Rybárik.
Komplexné služby zákazníkom
Technické zariadenie budov je hlavný biznis firmy Euros Slovakia a je to naplnenie podnikateľskej vízie Mariána Kubaneka. Tento biznis na Slovensku nerobí žiadna firma. Mnohé napríklad montujú klimatizáciu, elektroinštaláciu alebo vzduchotechniku, ale nedokážu poskytnúť zákazníkom komplexné služby.
Preto medzi zákazníkmi Euros Slovakie nájdeme veľké obchodné domy, významné výrobné firmy, obchodné reťazce i štátne inštitúcie. K referenčným zákazkám patrí napríklad rekonštrukcia budovy parlamentu, zábavného a obchodného centra Max v Poprade či rekonštrukcia časti Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. V súčasnosti je to športové a relaxačné centrum Aquacity v Poprade, kde Žilinčania spolupracujú s firmou Siemens.
V Žiline sa Euros Slovakia podieľa aj na miliardovom projekte Europalace, s ktorého výstavbou sa začne v lete a má byť dokončený v budúcom roku. Dobré meno firmy potvrdzujú aj referencie zákazníkov, ktorí oceňujú presnosť a solídnosť pri dodávkach zariadení a ich montovaní. "Od mája sme na Slovensku distribútorom vzduchotechniky švédskej spoločnosti Lindab, čo je začiatok našej spolupráce so zahraničnými firmami," dodáva Kubanek.
Chcú pomôcť učilištiam a školám
Stredné odborné školy a stredné odborné učilištia síce patria župám, ale majú málo peňazí na dobrú odbornú prípravu žiakov. Preto mnohé vítajú pomoc firiem. Buď im pomôžu s odbornou praxou študentov, alebo im kúpia moderné stroje. "Sme pripravení pomôcť školám. Lenže zatiaľ nás riaditelia učilíšť a škôl obchádzajú. Chceme spolupracovať so strednými odbornými učilišťami strojárskymi a elektrotechnickými, v žilinskom i v ďalších regiónoch. Radi by sme spolupracovali aj so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a so Strojárskou fakultou Žilinskej univerzity. O konkrétnej pomoci sa môžeme so školami dohodnúť," ponúka pomoc Marián Kubanek, majiteľ a riaditeľ žilinskej obchodnej firmy Euros Slovakia.