10.04.2006, 00:00

Strechy: Kvalitu dnes už nespraví štamperlík a klobáska

Absolútny tlak na znižovanie nákladov stavby. To dnes charakterizuje výberové konania pri väčších aj štátnych projektoch. Menej sa berie ohľad na kvalitu firmy, referencie o nej, jej skúsenosti s požadovanou prácou. Cena je vyslovene fetišom. Takéto skúsenosti majú predstavitelia Cechu strechárov Slovenska.

Absolútny tlak na znižovanie nákladov stavby. To dnes charakterizuje výberové konania pri väčších aj štátnych projektoch. Menej sa berie ohľad na kvalitu firmy, referencie o nej, jej skúsenosti s požadovanou prácou. Cena je vyslovene fetišom. Takéto skúsenosti majú predstavitelia Cechu strechárov Slovenska.

Znižovanie cien -- slovenský folklór
Podľa cechmajstra a bratislavského podnikateľa Stanislava Čižmárika cena je síce tiež dôležitá, ale vždy len do určitej výšky. Keď sa však stáva rozhodujúcim kritériom, znamená to, že si investor v princípe vyberá najnekvalitnejšieho dodávateľa, s najhorším vedením či s najmenej platenými zamestnancami. Často nesprávne dotiahnutý malý detail, malý nedostatok môže zapríčiniť haváriu celej strechy.
Ceny i kvalitu prác významne ovplyvňuje čierna práca. Obrazne povedané, robota za štamperlík a klobásku či slaninku. A napriek rôznym pokusom sa ju nedarí na Slovensku vykoreniť.
Živnostníkov, čo robia strechy, sú podľa Čižmárika na Slovensku možno aj tisíce. No v regiónoch je viditeľnejších viac-menej len niekoľko desiatok významnejších firiem. Niekedy sa dajú spočítať na prstoch ruky.
Ako nejaký mor dnes podľa cechu medzi firmami pôsobí druhotná platobná neschopnosť. S tým súvisí nevymožiteľnosť práva. A neraz i diktátorsky prístup veľkých stavebných firiem k živnostníkom.

Problém: chýbajúce projekty
Zanedbané projekty striech sú podľa členov cechu ďalším vážnym problémom. Patrí neoddeliteľne k súčasnému "slovenskému folklóru". Podľa konateľky banskobystrickej spoločnosti Š-Strechy a zástupkyne cechmajstra Valérie Šepákovej bežne sa stavia len na základe projektu pre stavebné povolenie. Dokumentácia pre práce stavby strechy, jej detailov, vypracovaná nie je. "Kto má potom riešiť detaily strešného plášťa, vymyslieť chýbajúci systém?," pýta sa podnikateľ Milan Kleiman z Hlohovca.
Každá stavba by podľa Šepákovej mala mať aj realizačnú dokumentáciu. Súčasný stav označujú za dieru v legislatíve. Mal by sa zmeniť.
Strecha je -- ako prízvukuje Šepáková -- veľmi komplikované dielo. Na jej stavbe sa podieľajú štyri profesie: klampiar, tesár, pokrývač a izolatér. Strecha významne ovplyvňuje životnosť celého objekt, no stále sa podceňuje. "Je smutné, že investori majú na drahé dlažby či fasády, ale na strechu už im veľmi nezostanú peniaze," upozorňuje.
Trendom, ako pokračuje Šepáková, je dnes na Slovensku podkrovné bývanie. To so sebou prináša revolúciu do chápania funkčnosti striech. Mení prístup k celej problematike. Pri šikmých strechách "letia" plechové krytiny. Vďaka cene.

Svitá na lepšie časy
Aj napriek nedostatkom sa podľa Čimárika myslenie vlastníkov budov začína meniť. Zisťujú, že opakované opravy sú veľmi nákladné. Rozumnejšie je urobiť na začiatku drahšie, no kvalitnejšie dielo. Následne na to začína byť väčší záujem o kvalitné firmy.
Na kvalitu prác podľa skúsenosti Kleimana začínajú viac myslieť individuálni stavebníci.

Cech strechárov Slovenska
Cech strechárov Slovenska (ako jeden z najpočetnejších) dnes tvorí vyše 140 právnických a fyzických osôb z celého Slovenska. Do jeho členskej základne patria tiež napríklad výrobcovia a predajcovia materiálov, ako aj stredné aj vysoké školy. Cech vznikol v roku 1997, v roku 1998 ho prijali za člena Medzinárodnej federácie strechárov IFD.