31.07.2006, 00:00

Obuvníctvo je šancou najmä pre stredné firmy

V slovenskom obuvníckom priemysle nastali v posledných rokoch veľké zmeny. Otvorenie trhu zahraničným dovozcom v 90. rokoch položilo veľké podniky s dlhodobou tradíciou a viedlo k zníženiu výroby. Bola to však šanca pre malé a stredné firmy, ktorú využila spoločnosť Elstrote v Dolnej Marikovej neďaleko Považskej Bystrice. V súčasnosti má zhruba päťdesiat zamestnancov, prevažne žien, ktorým poskytuje dobré pracovné podmienky. V regióne s takmer 10-percentnou nezamestnanosťou si to ľudia vážia.

Z elektrotechniky k obuvi
Konateľ spoločnosti Marian Striženec je elektrotechnický inžinier. V 80. rokoch pracoval v Považských strojárňach v Považskej Bystrici vo vrcholnom vedení jedného zo závodov koncernu. V roku 1993 z podniku odišiel a začal obchodovať s obuvou. V tom čase jeho manželka Mária bola vedúcou prevádzky šitia zvrškov obuvi v blízkom JRD Považské Podhradie. Po roku 1989 družstvá pridružené výroby postupne obmedzovali a rušili.
Vtedy vznikla príležitosť zobrať si do prenájmu prevádzku šitia v Dolnej Marikovej. Hlavný odberateľ, firma Novesta v Zlíne, mal záujem pokračovať v spolupráci aj v nových podmienkach. Hodenú rukavicu manželia prijali a dali sa na púť súkromného podnikania. "Založili sme firmu Elstrote, ktorá v tomto roku oslávi svoje už 15-ročné jubileum. V prvých zhruba piatich rokoch sme prežili najťažšie obdobie svojej existencie, pretože situácia na trhu sa začala výrazne meniť. Staré a zabehnuté výrobné i obchodné vzťahy prestali fungovať a začala platiť tvrdá realita. Začal sa zápas o kvalitu, cenu, servis, produktivitu a konkurenciu," hovorí konateľ firmy Marian Striženec.

Využili aj staršie stroje
Na začiatku firma používala prenajaté stroje, ktoré postupne kúpila a doplnila strojový park o spodkové stroje a manipulačné lisy. Bolo to nevyhnutné pre produkciu finálneho výrobku a súčasne správny ťah pre ďalší rozvoj spoločnosti. "Budovanie vlastnej obchodnej klientely a rozširovanie výrobného sortimentu z nás spravili zaujímavú a príťažlivú firmu. Kvalitný servis, termínové plnenie a dobrá kvalita nám zabezpečili v posledných troch rokoch až 50-percentný medziročný nárast výroby. Pri súčasnej konkurencii na trhu je to výrazný úspech, ku ktorému prispelo zabezpečenie surovín i polotovarov priamo od výrobcov a pomoc bankového sektora," pokračuje Marian Striženec.
Bola to predovšetkým Tatrabanka, ktorá prijala biznis plán firmy Elstrote a už tretí rok jej pomáha prefinancovať nákup surovín a komponentov zo zahraničia, napríklad z Indie, Číny, Talianska a Španielska. Riaditeľ obchodného centra Tatrabanky v Žiline Ján Rybárik dodáva, že firme Elstrote prvý úver poskytli v roku 2004. Majitelia sa v tom čase rozhodli dobudovať obchod i marketing a stavili na vlastný predaj obuvi pod vlastnou značkou.
V nasledujúcich dvoch rokoch banka poskytla firme dva prevádzkové a jeden investičný úver na rozšírenie priestorov. "Presvedčenie, osobná angažovanosť, manažérske schopnosti Mariana Striženca a sľubne sa rozvíjajúce obchodné vzťahy boli rozhodujúce argumenty pre ďalšiu aktívnu spoluprácu v úverovej oblasti. Firma postupne dokázala, že sa dá úspešne podnikať aj v obuvníckom priemysle. Presadila sa v ťažkej konkurencii výrobcov a predajcov," zdôrazňuje Ján Rybárik.

Rozbehli internetový obchod
Na Slovensku je internetový obchod ešte len v plienkach, ale v západnej Európe sa týmto spôsobom nakupuje zhruba 60 percent tovaru. Podľa obchodného riaditeľa Elstrote Vladimíra Beňušku ho chcú čo najskôr kapacite zvládnuť, pretože je dôležitý aj pre export. Dnes okolo 70 percent produkcie Elstrote vyváža do Česka, časť do západnej Európy a zvyšok predáva na Slovensku. Vladimír Beňuška zdôrazňuje, že sú to predovšetkým obchodné firmy, ktoré predávajú kompletný sortiment pomôcok, do čoho zaraďujú aj pracovnú obuv firmy Elstrote. Partnerom ju dodáva do týždňa a pri špecifických objednávkach do dvoch týždňov. Časť výroby rozvážajú vlastnými autami, čo pri narastajúcich cenách benzínu a nafty nie je lacné. Zástupca Tatrabanky oceňuje aj fakt, že firma Elstrote zamestnáva ľudí z Dolnej Marikovej a okolitých obcí. V súčasnej situácii aktívne rieši nezamestnanosť v tejto časti Považia.