03.07.2006, 00:00

Softvérovej firme Hour sa vyplatila špecializácia

Žilinská spoločnosť Hour, ktorá je na slovenskom trhu vyše trinásť rokov, sa od začiatku špecializuje na komplexné služby v personalistike, riadení ľudských zdrojov a v mzdách. Má zhruba päťdesiat zamestnancov, ktorí ročne spracúvajú takmer 3,5 milióna výplat za niekoľko miliárd korún. To všetko pre tisícku firiem na Slovensku. Podľa konateľa firmy Milana Urbaníka zákazníci im dôverujú. Firme to pomáha v silnej konkurencii zahraničných spoločností, ktoré poskytujú komplexné podnikové informačné programy.

Žilinská spoločnosť Hour, ktorá je na slovenskom trhu vyše trinásť rokov, sa od začiatku špecializuje na komplexné služby v personalistike, riadení ľudských zdrojov a mzdách. Má zhruba päťdesiat zamestnancov, ktorí ročne spracúvajú takmer 3,5 milióna výplat za niekoľko miliárd korún. To všetko pre tisícku firiem na Slovensku. Podľa konateľa firmy Milana Urbaníka zákazníci im dôverujú. Firme to pomáha v silnej konkurencii zahraničných spoločností, ktoré poskytujú komplexné podnikové informačné programy. Výhodou spoločnosti Hour je to, že pozná slovenský právny systém a svoj softvér prispôsobuje špecifickým požiadavkám trhu. "Máme zákazníkov od malých firiem až po veľké spoločnosti, ktoré pôsobia vo výrobe, v obchode, službách alebo štátnej správe. Naši odborníci s ich ľuďmi spolupracujú už pri zavádzaní programu. Riešime preto aj komplikované organizačné procesy. Tak sme napríklad postupovali v Orange Slovensko, Penta Investment, SkyEurope Airlines, Hornex, Grafobal Skalica alebo v televízii Markíza," hovorí Milan Urbaník.

Rovnocenní partneri
Dlhodobá vysoká kvalita poskytovaných služieb zabezpečila spoločnosti Hour aktívnu spoluúčasť na projektoch, v ktorých je implementovaný komplexný informačný systém. Jej produkty zamerané na personalistiku, mzdy, dochádzku a riadenie ľudských zdrojov možno prepojiť s inými podnikovými systémami ako je účtovníctvo, intranet a podobne. V súčasnosti sa Žilinčania napríklad podieľajú na implementácii softvérového riešenia pre riadenie ľudských zdrojov pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť alebo pre Doprastav.

Najcennejší kapitál
Podľa Milana Urbaníka narastá počet zákazníkov, ktorí využívajú softvérové produkty Hour nielen pre personalistiku a spracovanie miezd, ale aj na riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. Firmy si uvedomujú, aké je dôležité efektívne riadenie zamestnancov. Je to ich najcennejší kapitál. "Túto oblasť vnímame ako priestor na využitie výhod, ktoré nemá naša konkurencia," dodáva Milan Urbaník.
Firma Hour je dlhoročným a verným klientom Slovenskej sporiteľne. Tá jej pomáha financovať podnikateľské aktivity a komplexne pokrýva aj všetky ostatné finančné potreby. "Spolupráca s firmou bola aj je bezproblémová, korektná, založená na vzájomnej dôvere a spoľahlivosti," konštatuje Ivan Lamoš, riaditeľ Obchodného centra Slovenskej sporiteľne v Žiline.

Personalistika cez internet
V tomto roku spoločnosť Hour uvádza na trh nový systém Humanet. Jeho prostredníctvom možno spracúvať personalistiku, mzdy a riadiť ľudské zdroje cez internet. Podľa výkonného riaditeľa Hour Branislava Horehája sa vďaka tomuto riešeniu mení pohľad zákazníka na softvér. Vníma ho predovšetkým ako službu. Prejaví sa to najmä v zlepšenom cash-flow zákazníka, čiže v znížení prvotných nákladov pri zavádzaní programu a jeho prevádzke. Nový produkt používajú aj firmy, ktoré spracúvajú mzdy a účtovníctvo iným subjektom. Prvé ohlasy sú sľubné. Program sa v súčasnosti implementuje pre vyše stovku organizácií Banskobystrického samosprávneho kraja. V súťaži Microsoft Industry Awards 206 sa Humanet dostal v dvoch kategóriách do finále ako najlepšie riešenie pre štátnu správu a samosprávu.

Ocenenie úspechu
Žilinská softvérová firma Hour bola v histórii informačných technológií prvá na Slovensku, ktorá pred dvoma rokmi získala rating od spoločnosti CRA Rating Agency. O dva roky neskôr získali Žilinčania titul Microsoft Gold Certified Partner s kvalifikáciou ISV/Sotware Solutions za dlhoročnú spoluprácu so spoločnosťou Microsoft. Za efektívne riadenie a systém manažérstva kvality dostala spoločnosť Hour aj ISO 9001:2000 od SKQS -- Slovenskej spoločnosti pre systémy riadenia a systémy kvality.