13.11.2006, 00:00

V prvom rade zachovať pokoj

RADY VODIČOM. Agresivita za volantom ohrozuje okolie podobne ako alkohol.

Bezpečná jazda autom je podmienená nielen dobrým technickým stavom samotného vozidla, ale predovšetkým plným sústredením vodiča. Agresivita je podľa psychológov jednou z najvýznamnejších osobnostných vlastností, podieľajúcich sa na vzniku krízových situácií v doprave. Jej dôsledkom je nepriateľské až útočné správanie, ktorého cieľom je posilniť si vlastné postavenie a na druhej strane oslabiť a obmedziť postavenia a pozíciu iného účastníka cestnej premávky.
Vplyv charakteru a temperamentu
Každý človek je vraj svojím spôsobom do určitej miery agresívny. Agresivita údajne stúpa v momente, keď človek cíti, že sú ohrozené jeho záujmy. A, naopak, ak je jeho pozícia pevná, agresivita klesá.
Obvykle sa vznik agresívneho správania vysvetľuje ako forma odreagovania z duševného napätia, prameniaceho napríklad zo psychickej záťaže z konfliktu, ale aj z iných dôvodov, ako je únava, alkohol a podobne. Niekedy môže byť dôvodom aj komplex menejcennosti, ktorý vodič zakrýva sebavedomým, až odvážnym štýlom jazdy. Ten však ostatní účastníci premávky považujú za agresívny. Tak to aspoň vysvetľujú odborníci. Viete však, ako psychicky labilných vodičov spoznáte na ceste? Agresívny vodič sa prejavuje razantnou jazdou, vynucovaním prednosti, častejším predchádzaním alebo takzvaným "predvádzaním", pričom dáva najavo svoju nevôľu posunkami, slovnými komentármi či trúbením. Na druhej strane stojí bežný vodič, ktorý dbá hlavne na zásady takpovediac defenzívneho štýlu jazdy.
Nedať sa vyprovokovať
Za volant by sme si mali sadať vždy v optimálnom fyzickom a psychickom rozpoložení, ideálny stav je po primeranom odpočinku a v dobrej duševnej pohode. V stave zvýšenej emocionality, teda v momente, keď sme rozrušení a neschopní sa sústrediť, robíme chyby. Cestu je nutné zorganizovať tak, aby sme sa nedostali do časovej tiesne. Na križovatke sa po rozsvietení zeleného signálu nedajme vyprovokovať k prudkým štartom a k pretekom, snažme sa plynulou jazdou prispieť k plynulosti premávky. Na druhej strane je však nutné brať ohľad aj na iných, nesmieme ich zbytočne zdržiavať. Rozbehnúť sa teda treba svižne a okamžite. Ľavý jazdný pruh je nutné uvoľniť rýchlejším vozidlám, argument o obmedzenej rýchlosti neobstojí. Nie sme príslušníkmi polície, aby sme mohli súdiť, či predbiehajúce auto má nárok sa ponáhľať, a či nie. Môže v ňom totiž sedieť lekár, rodiaca žena či detektív naháňajúci kriminálnika. Ak vás predbieha menšie a slabšie vozidlo, nepokladajte to za prejav odvahy, možno sa jeho vodič naozaj ponáhľa viac než vy. Po hádke s manželom, manželkou, svokrou či nadriadeným si radšej pred jazdou prečítajte noviny, napadnú vám nové myšlienky a azda pochopíte, že konflikt nebol vôbec dôležitý.