14.08.2006, 00:00

Slovaktual posiela plastové okná aj do sveta

Odhady rezortu výstavby hovoria, že v budúcich rokoch sa do obnovy bytového fondu investuje takmer štyristo miliárd korún. To sú pekné vyhliadky pre firmy, ktoré svoju činnosť zamerali na výrobu plastových okien a z týchto investícií si riadne odkroja. Jednou z nich je aj spoločnosť Slovaktual s. r. o. z Pravenca.

Odhady rezortu výstavby hovoria, že v budúcich rokoch sa do obnovy bytového fondu investuje takmer štyristo miliárd korún. Sú to pekné vyhliadky pre firmy, ktoré svoju činnosť zamerali na výrobu plastových okien a z týchto investícií si riadne odkroja. Jednou z nich je aj spoločnosť Slovaktual, s. r. o., z Pravenca. Pred vyše pätnástimi rokmi začínala s jednou, dvoma montážnymi partiami. Dnes na trhu patrí k najväčším výrobcom plastových okien na Slovensku s medziročným nárastom obratu takmer šesťdesiat percent.

Z drobného podnikateľa veľká firma
Firma začala podnikať v roku 1990. Na Slovensku sa vtedy trh s plastovými oknami len rozbiehal, ale podnikateľ Marián Krč už vtedy svoje aktivity zameral na ich montáž. Prvé dva roky jeho firma okná montovala a on sám, ako správny podnikateľ hľadiaci dopredu na rozvoj firmy, investoval zisk do výroby. Začiatkom roku 1993 kúpila spoločnosť prvú výrobnú linku a z roka na rok výrobu zvyšovala.
Zásadný krok, ktorý ovplyvnil ďalšie smerovanie firmy, prišiel v roku 2003. Rastúci dopyt po výrobkoch spoločnosti a snaha ponúkať čo najvyššiu kvalitu priviedli majiteľa k rozhodnutiu postaviť novú výrobnú halu a kúpiť do nej novú technológiu riadenú počítačmi. "Chceli sme ísť ďalej a moja znalosť trhu hovorila, že trh ešte porastie. A to sa aj stalo," hovorí o zámere rozširovať podnik. Neustály záujem o výrobky spoločnosti však ukazoval, že je potrebné opäť sa zaoberať otázkou ďalšieho rozširovania výrobných priestorov a tiež tým, že ich treba vybaviť výrobným zariadením.

Pribudne ďalšia hala
Vlani na jeseň sa začalo s prípravnými prácami na výstavbe ďalšej výrobnej haly. S jej kolaudáciou a začatím výroby sa počíta teraz v auguste. Pôvodne chcela spoločnosť financovať výstavbu haly a nákup technológie kombináciou vlastných zdrojov a lízingu. Zvážili možnosti a napokon zvolili úver. Nebola to len výhodnosť úveru pre hospodárenie firmy, ktoré Mariána Krča viedli k takémuto kroku. "VÚB považujeme za svoju banku, sme u nich od nášho založenia a patríme k prvým klientom ich firemnej pobočky v Prievidzi," hovorí. "Počas rokov sme si vybudovali dobré vzťahy i spoluprácu. Potvrdením je aj spoločný a žiadaný produkt VÚB a Slovaktualu -- spotrebný úver na kúpu okien."

Čiarový kód na každom okne
Od augusta 2004 vyrába spoločnosť s novou technológiou. Každé vyrobené okno evidujú pomocou čiarového kódu. Ten nesie informáciu, z ktorej zákazky výrobok pochádza, ako aj to, kto je za jeho kvalitu zodpovedný. "Vďaka tomu napríklad vieme, či vyrobené okno je naše alebo ide o lacnejšiu napodobeninu," vysvetľuje potrebu takéhoto postupu majiteľ firmy a dodáva: "Všetko je na ľuďoch. Chyba sa môže prihodiť, ale musí sa aj riešiť. Každý musí vedieť, aké sú jeho povinnosti a zodpovednosť." Aj preto sa firma rozhodla investovať čas, úsilie i financie do integrovaného systému riadenia, založeného na kvalite, ochrane životného prostredia a zdravia pri práci. Certifikáty v týchto oblastiach ISO 9001, ISO 14 001 a ISO 18 001 získali v roku 2004.

Vyrábajú, montujú už iní
Na šiestich výrobných linkách vyrába v súčasnosti Slovaktual viac ako tisícpäťsto okenných jednotiek denne. Okrem typizovaných okien firma ponúka aj výrobu farebných a atypických plastových okien a hliníkových dverí. V súčasnosti sa už zameriavajú na svoj hlavný biznis -- na výrobu. Predaj zabezpečujú hlavne formou rozsiahlej siete autorizovaných predajcov, ktorým prenechali montáž a pre ktorých organizujú pravidelné školenia.
Produkty firmy nesmerujú len na slovenský, ale aj na európsky trh. Spoločnosť exportuje tovar do Rakúska, Maďarska, Švajčiarska, Českej republiky a Poľska. Budúcnosti sa šéf firmy Slovaktual nebojí. Je presvedčený, že dopyt po dobrých oknách stále porastie. "Skôr prežijú tie firmy, ktoré budú ponúkať okná vyššej kvality," hovorí a uvažuje o ďalšom rozvoji. Inovačný proces v tomto odvetví vo svete postupuje a aj tento trend firme určuje smer. Pre spotrebiteľov preto pripravujú ďalšie inovácie výrobkov.