Obchodná výmena -- najmä ak ju porovnáme s nedávnymi 90. rokmi -- medzi Indiou a Slovenskom, rastie. Potenciál spolupráce je však až hriešne nevyužitý. Tým viac, že z oboch strán ide o búrlivo rastúce ekonomiky. Indická strana má eminentný záujem o technológie, výrobky nášho ťažkého strojárstva či o prispenie k výstavbe svojej infraštruktúry. Čelní predstavitelia indického štátu si vedia predstaviť -- a tvrdia, že na to vytvárajú aj podmienky -- pôsobenie mnohých našich firiem v spolupráci s indickými spoločnosťami.

Mohli by ste konkretizovať, na akom bode sú teraz ekonomické vzťahy medzi Slovenskom a Indiou?
-- Rozvíjajú sa nielen od vzniku samostatného Slovenska, ale boli už aj predtým, za spoločného štátu. Oblastí, v ktorých spolupracujeme, je veľa, od automobilového priemyslu, cez farmáciu, energetiku až po informačné technológie.
Rast ekonomík, slovenskej aj indickej, patrí v poslednom období k najvyšším vo svete. Zodpovedá mu aj zintenzívnenie vzájomnej kooperácie?
-- V sektoroch, ktoré som spomínal, je naozaj možná ešte lepšia spolupráca. Nastane, keď vytvoríme pomery obojstranne výhodné na investovanie. V súčasnosti sa vzájomný obchod pohybuje na úrovni 150 miliónov dolárov za rok, čo je hlboko pod možnosťami. Rast ekonomík je veľký, vďaka nemu sa indická ekonomika stáva globálnou a naše firmy expandujú aj mimo našich hraníc. Akvizície majú aj v Európe -- v takých krajinách ako Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko. V poslednom období indické firmy kúpili veľké zahraničné spoločnosti. Keď si zoberieme pomer, zistíme, že vklad indických firiem na území EÚ je väčší ako objem toho, koľko EÚ investuje v Indii.
Do ktorých oblastí India investovala najviac?
-- Do farmaceutického priemyslu, výroby ocele, ale aj do komunikačných technológií. Vo farmácii sa z globálneho hľadiska najväčšie akvizície za posledný čas uskutočnili práve prostredníctvom indických spoločností. Podobné je to v oceliarskom sektore -- vlani prevzala indická spoločnosť Mittal Steel európsky Arcelor a v decembri ďalšia indická spoločnosť Tata Steel britsko-holandského výrobcu Corus Group, čím sa stala piatou najväčšou oceliarskou spoločnosťou na svete. Prevzatie Corusu bolo najväčšou akvizíciou, akú kedy urobila indická firma. Ale spoluprácu a možnosti expandovať hľadáme na všetkých svetadieloch, rovnako ako investície prijímame z celého sveta.
Ako spolupracujete s EÚ?
-- Najväčšie investície máme v Británii a vo Francúzsku. Napríklad v Británii sme po USA druhým najväčším investorom. Donedávna sme boli trojkou, ale Japonsko sme už predbehli. A hoci v tejto chvíli nemám presné čísla, viem, že už sa približujeme aj k úrovni USA.
Medzi EÚ a Indiou je strategické partnerstvo, ktoré zahŕňa multisektorálnu spoluprácu v obchode, priemysle a vôbec v tých oblastiach, kde sme buď my, alebo únia silní. Po nedávnom summite Indie a EÚ v Helsinkách sa finalizuje vzájomná dohoda o rozvíjaní investícií. Pre nás je dôležitý, okrem iných, najmä energetický sektor, ktorý zahŕňa obnoviteľné zdroje energie, nukleárnu energiu, biopalivá a hľadanie čistejších, alternatívnych druhov energií, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu.
S ktorými štátmi z nových členov EÚ máte najväčšiu spoluprácu?
-- My nerozlišujeme v EÚ oddelene starých a nových členov. Vidíme ju ako celok, vítame možnosti investícií v ktorejkoľvek krajine, rovnako ako investície z ktorejkoľvek krajiny smerom k nám.
Ale predsa -- s ktorými krajinami v strede Európy najviac spolupracujete?
-- Dobré hospodárske vzťahy máme s Rumunskom, ale rovnako s Českom, Maďarskom či Poľskom. Keď si však porovnáme vzájomný obchod napríklad s Rumunskom, podľa štatistiky tam dosiahli investície indických spoločností za 11 mesiacov roka 2006 okolo 180 miliónov USD. Je to neporovnateľne menej, než koľko India investuje napríklad v Británii.
V akej oblasti by sa u vás mohli uplatniť slovenskí podnikatelia?
-- Závisí to od objemu investícií, ale je to možné napríklad v infraštruktúre, vo výrobe komponentov pre automobilový priemysel, farmácii, v informačných technológiách. Napríklad slovenský podnik Chemosvit vybudoval v spolupráci s indickým partnerom závod v Indii. Vieme, že Slovensko je silné aj v energetickom sektore, v rozvodových sieťach, možnosti sú aj v spolupráci v civilnej jadrovej energetike. Rast našej ekonomiky spôsobuje potrebu investícií do infraštruktúry, napríklad v najbližších piatich rokoch dokáže India absorbovať investície vo výške 350 miliárd USD na výstavbu ciest, prístavov, letísk a ďalšej infraštruktúry. Ekonomika teraz potrebuje aj energetické zdroje, preto sa významne orientujeme aj na ňu. Zaujímajú nás viaceré, hlavne nové druhy energií, najmä ekologickejšie varianty, aby sme znížili závislosť od fosílnych palív. Či už ide o biopalivá, svetelnú alebo nukleárnu energiu.
Čo sa dá urobiť pre to, aby sa tam slovenské firmy pretlačili?
-- Treba tam len ísť a vyskúšať partnerskú spoluprácu, alebo je možné ísť cez obchodné komory a takto nadviazať partnerstvá. Obe naše vlády tento proces podporujú. Bližšie sektory spolupráce sa definovali počas nedávnej návštevy vášho ministra hospodárstva v Indii. Som presvedčený, že to pomôže posunúť proces vpred. Okrem spomínaného Chemosvitu sa rovnako rozvíja aj spolupráca v obrannom priemysle -- v Bánovciach nad Bebravou vyrába Tatra-Sipox súčiastky do vojenských tatroviek a finálna montáž vozidla sa robí v podniku BEML v Bangalore.
Existuje nejaký systém podpôr pre zahraničné firmy v Indii?
-- Máme celkovo priateľské prostredie na investovanie. Nie je to len čisto vládna podpora, dôležité je totiž, aby to bola podpora od podnikateľov z obidvoch strán, oni si vedia nájsť spoluprácu lepšie než vláda. Vzájomnému obchodu vedia pomôcť aj obchodné komory a podporujeme i projekty PPP, teda spoločné investície verejno-súkromného sektora.
India láka aj čoraz viac slovenských turistov. Koľko ich k vám v priemere cestuje?
-- Do Indie je potrebné vízum, ale Slovákom ich udeľujeme bez problémov. Pred dvoma rokmi sme ich vydávali okolo 10 -- 20 mesačne, teraz sú to už stovky každý mesiac, takže ide o niekoľkonásobný nárast. Je to aj dôsledok momentálnej propagácie indického turizmu. Iné je to v opačnom smere. Donedávna mali ľudia, ktorí chcú prísť z Indie na Slovensko, problémy dostať víza. Snažíme sa to však riešiť.
V čom je problém?
-- Keďže Slovensko pristúpilo k Schengenskej dohode, musíme postupovať podľa predpisov EÚ. Je iróniou, že ľahšie je dostať vízum do inej krajiny, ktorá je už dlhšie v schengenskom pásme, ako na Slovensko. Od októbra 2006 sa predpisy trocha zjednodušili -- ak indickí občania dostanú v inej krajine schengenské víza s viacnásobným vstupom, môžu sa dostať aj na Slovensko bez toho, aby museli žiadať o vaše víza. U vás sa môžu zdržiavať do 10 dní. Ľudia to teraz využívajú.
Cestovnému ruchu by mohlo pomôcť i frekventovanejšie letecké spojenie.
-- Áno. Medzi Indiou a Slovenskom existuje len jedna priama linka Birmingham -- Bratislava -- Amritsar. Cestovný ruch má šancu stať sa jedným z najväčších priemyselných odvetví Indie. Každoročne k nám prídu štyri milióny turistov, ktorí tam, prirodzene, minú aj peniaze.


TÁŇA RUNDESOVÁ