16.02.2010, 00:00

Doklady si starostlivo uchovajte, nemusíte platiť ďalšie poplatky

Za náhradný výpis z banky si pripravte pár eur navyše. Je to duplicitná služba navyše.

[[{"type":"hn-image","fid":"90565","attributes":{"class":"right","width":"199","height":"605"}}]]Z hľadiska finančnej stránky a dosahov na rodinné financie sú dôležité aj zdanlivo nepodstatné veci, akými môžu byť aj odkladanie dokladov o úhradách za elektrinu, plyn, vodu či telefón. Ide skôr o skutočnosti, ktoré môžu v daných prípadoch negatívne ovplyvniť financie v rodine. Aj keď len na krátky čas. Čas a s tým súvisiace peniaze sú potrebné práve vtedy, pokiaľ nastanú pochybnosti alebo chyba a my nemáme doklad, že sme všetko uhradili správne. Preto potvrdenia o zaplatení by určite nemali končiť v koši, ale v zakladači či škatuli,“ hovorí Tibor Takács, Senior Consultant Partners Group SK. Minimálne je podľa neho potrebné odkladať účty po obdobie premlčania. Tým sú tri roky pri zmluvách na základe Občianskeho zákonníka a štyri roky pri zmluvných vzťahoch upravených Obchodným zákonníkom.

Požiadajte o mimoriadny výpis
Ak ste vykonali platbu, ktorá sa "zatúlala“, záleží aj na období, ktoré uplynulo od vykonania takejto platby. "Cez internet banking si totiž viete pozrieť pohyby na účtoch aj niekoľko rokov dozadu. Nie však v každej banke. V niektorých si viete pozrieť pohyby na účte aj od roku 2001, v iných zase iba 24 mesiacov spätne. Ak potrebujete platbu dokladovať, najčastejší spôsob je požiadanie banky o mimoriadny výpis. Banky spoplatňujú tieto výpisy za jednotlivé strany. Poplatky sa pohybujú od 0,17 až 1,66 eura za 1 stranu (A4),“ tvrdí Tibor Takács. U živnostníkov netreba zabúdať ani na daňové kontroly, ktoré si žiadajú údaje niekedy aj spred desiatich rokov. A aj preto je v bankách možné vyhľadať výpis aj 10 rokov spätne. Avšak dôležité je aj jedno upozornenie. Nárok na uznanie reklamácie pri chybnom uskutočnení platby majú klienti do štyroch rokov od jej zadania.

Základné údaje treba poznať
Duplikáty sú vydávané na základe Žiadosti o vyhotovenie duplikátu. Ako hovorí Michal Fúrik, hovorca Dexie banky, klienti zväčša požadujú výpis z účtu spred niekoľkých rokov napríklad z dôvodov nutnosti dokazovania uhradených platieb. "Klientovi sú pravidelne vytvárané výpisy z účtu podľa ním zvolenej frekvencie. Ak požaduje historické údaje, je možné mu ich poskytnúť. Zamestnanci pobočiek disponujú nástrojom na triedenie pohybov a podľa klientom definovaných detailov platby (napríklad dátum) je možné mu vyhľadať požadovanú platbu.“ Rovnako je to možné aj v ČSOB, podľa hovorkyne Zuzany Francúzovej by ste však mali vedieť základné informácie, ako je suma realizovanej platby, odhadovaný dátum úrady, číslo účtu príjemcu, prípadne variabilný symbol. V prípade záujmu vám môžu vystaviť potvrdenie o zrealizovanej platbe. Ako dodáva Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank, podľa toho, akú ste mali nastavenú v danom období frekvenciu výpisov, môžete požiadať o vystavenie duplikátu výpisu za poplatok podľa aktuálneho cenníka.

[[{"type":"hn-image","fid":"90566","attributes":{"class":"left","width":"199","height":"151"}}]]Výpis mimo bežnej frekvencie
Výpisy z účtu sú zvyčajne posielané s mesačnou frekvenciou, alebo aj štvrťročne či ročne. Môže sa vám však stať, že naliehavo potrebujete výpis z účtu mimo tohto času. Ako dodáva Michal Fúrik, pri zriaďovaní účtu si môžete zvoliť frekvenciu generovania výpisov a rovnako aj spôsob ich doručovania. Ak požadujete vytvorenie výpisu mimo jeho stanovenej frekvencie, je potrebné dostaviť sa do našej pobočky. Zamestnanec po dohode s vami urobí potrebné zmeny v nastaveniach v bankovom systéme. Spoplatnenú máte len službu vyhotovenia výpisu z účtu duplicitne, to znamená, ak vám už bol výpis vyhotovený a zaslaný, respektíve odovzdaný. Ak požiadate o zmenu frekvencie vytvárania výpisov, za takúto zmenu neplatíte žiaden poplatok. V ČSOB podľa Zuzany Francúzovej posielajú informácie o účte iba v dohodnutej mesačnej frekvencii. V Slovenskej sporiteľmi platíte výhradne za náhradný výpis, zadarmo ho dostanete vtedy, ak máte k účtu definovaný ročný výpis a požiadate oň už v priebehu roka.

Živnostníci majú viac starostí
Problémy v praxi sa podľa Tibora Takácsa vyskytujú najmä u živnostníkov. Požiadať o výpis z banky možno desať rokov spätne.

"Banky sa však nezhodujú ani v tom, či je dôležitejším dokladom výpis z účtu alebo kópia prevodného príkazu. To závisí od konkrétnej banky. Avšak v prípade poštovej poukážky je lehota nájdenia platby maximálne tri roky. Z tohto vyplýva, že je oveľa lepšie poznať čo najpresnejší dátum platby. A, samozrejme, čo najviac údajov o platbe, ako sú podacie číslo, adresát, odosielateľ, variabilný symbol, suma,“ tvrdí Takács.

Z hľadiska financií, ktoré by ste takýmto spôsobom zaplatili navyše pri vyhľadaní starších platieb v bankách, ide zhruba o sumu medzi pár centmi až desiatimi eurami. "Pri platbách na pošte, ktoré je potrebné identifikovať, závisí cena aj od toho, či poznáme podacie číslo, alebo nie. Keď poznáte, je to 3,60 eura, ak nie, cena sa zvýši na 4,80 eura jednorazovo. Odporúčanie je nepodceňovať takýto druh administratívy, naučiť sa odkladať potvrdenia, výpisy, pretože v konečnom dôsledku práve naša nedôslednosť nás oberá o čas a peniaze, ktoré súvisia s neskorším vybavovaním,“ uzatvára consultant.

Prečítajte si aj:
Daňovému úradu predložte výpisy

Ako živnostník ste zodpovedný za vedenie svojho účtovníctva. Príjmy a výdavky, ako aj bankové výpisy alebo účty za poskytnuté služby, si musíte archivovať najmenej päť rokov. Medzi vaše povinnosti pri daňovej kontrole patrí podľa Beáty Uhrínovej, riaditeľky odboru služieb pre verejnosť z Daňového riaditeľstva SR v Banskej Bystrici, predkladať daňovému úradu účtovné a iné doklady, ktoré preukazujú vykonané finančné operácie na účte a podávať k nim ústne alebo písomné vyjadrenia.

Zablúdenú platbu na pošte vám môžu vyhľadať

Nie všetci platia zálohy na rôzne platby cez internet banking, obľúbené sú aj úhrady šekov na pošte. Podľa Márie Hromadovej, PR špecialistky Slovenskej pošty, ide najmä o poštové poukazy a SIPO, ktoré zákazníci stále vo vysokom počte využívajú na úhradu záväzkov voči dodávateľom rôznych služieb (elektrina, plyn, poistky, splátky úverov atď.). Podľa našich prieskumov viac než polovica platieb tohto druhu je uhrádzaných práve cez Slovenskú poštu. Ide väčšinou o tých, ktorí preferujú mať hmotný a prehľadný dôkaz o úhrade platieb, prípadne sieť bankových služieb nie je pre nich dostupná,“ tvrdí Hromadová. Vhodné riešenie tak nájdu aj tí zákazníci, ktorí nežijú vo väčších mestách, kde majú svoje pobočky aj banky.