04.05.2010, 00:00

Stavebný úver splatíte bez poplatku, za medziúver si priplatíte

Ste klientom stavebnej sporiteľne a radi by ste splatili váš stavebný úver predčasne? Stavebný úver môžete predčasne splatiť kedykoľvek, či už v plnej alebo čiastočnej výške mimoriadnymi splátkami. Je bez poplatkov a kedykoľvek. Pri medziúvere je to podľa Vladimíra Trnku, obchodného riaditeľa Salve Finance, zložitejšie a drahšie. "Poplatky za predčasné splatenie závisia od viacerých faktorov, ako sú hodnotiace číslo a napríklad čas, kedy bola uzatváraná zmluva o medziúvere. Poplatok môže byť v súčasnosti aj vyšší ako 4 percentá z nesplatenej istiny.“ Novela zákona o spotrebiteľských úveroch sa vzťahuje aj na časť úverov stavebných sporiteľní. Ide o tie úvery, ktoré nie sú zabezpečené záložným právom na nehnuteľnosť a budú použité na rekonštrukcie alebo obnovu bývania. Po novom, ak od júna požiadate o predčasné splatenie úveru, stavebné sporiteľne vám môžu vyrubiť poplatok do výšky 1 percenta spotrebiteľského úveru.

Banku vopred informujte
Výhodou predčasného splatenia, či už stavebného úveru (vrátane čiastočného splatenia) alebo medziúveru v plnej výške, je podľa Miloša Blanárika, riaditeľa úseku komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne (PSS), možnosť čerpať tzv. následný úver. Ak sa rozhodnete splatiť celý stavebný úver, musíte to oznámiť stavebnej sporiteľni, ak však chcete splatiť len časť záväzku, nemusí o tom banka vedieť. "Dôvodom na predčasné splatenie dlhu je na strane klienta zvyčajne dedičstvo, výhra alebo mimoriadna odmena. V súčasnosti majú klienti voľné financie aj z dôvodu poklesu úrokových sadzieb na vkladoch v bankách,“ tvrdí Blanárik. Na druhej strane, ak chcete splatiť celý medziúver jednorazovo, je potrebné banku opäť informovať, a zároveň sa dozviete aktuálnu výšku dlhu ku konkrétnemu dňu. 

 

Kedy sa oplatí mimoriadny vklad
Ak máte voľné peniaze, stavebný úver môžete splácať mimoriadnymi splátkami bez obmedzenia. "Čiastočne splatiť napríklad medziúver sa však nedá, ale môžete poukázať mimoriadne vklady na svoju zmluvu stavebného sporenia, ktorá je uvedená v zmluve o medziúvere a stavebnom úvere. Takýmito mimoriadnymi vkladmi urýchlite rast hodnotiaceho čísla a skrátite lehotu splácania medziúveru,“ radí Miloš Blanárik. Urýchľovať splatenie úveru mimoriadnym vkladom alebo mimoriadnou splátkou je zmysluplné len v tom prípade, ak ako úverový klient neviete zhodnotiť vlastné voľné financie výhodnejšie a nepotrebujete v blízkej budúcnosti túto finančnú rezervu na iné účely.

Písomný dodatok k zmluve
Stavebný sporiteľ môže čiastočne mimoriadnymi vkladmi splatiť stavebný úver, medziúver však nie. Ak stavebný sporiteľ spláca medziúver, mimoriadne vklady na zmluvu o stavebnom sporení nad výšku stanovených vkladov v zmluve o medziúvere a stavebnom úvere skracujú obdobie splácania medziúveru, neznižujú však jeho výšku. "Ak predčasne čiastočne splatí stavebný úver, minimálne vo výške jednej pätiny zostatku dlhu stavebného úveru formou mimoriadnej splátky, má právo požiadať o zníženie výšky mesačnej splátky stavebného úveru úmerne k novému zostatku dlhu, pri nezmenenej lehote splatnosti úveru. Na základe písomnej žiadosti klienta o zníženie výšky mesačnej splátky úveru z dôvodu uskutočnenej mimoriadnej splátky, vyhotovíme písomný dodatok k úverovej zmluve,“ hovorí Mária Stryhalová z odboru správy účtov PSS.


- Pri splácaní medziúveru jednorazovo predčasne je nutné kontaktovať banku.
- Nechajte si odsúhlasiť aj celkovú výšku zostatku dlhu, vyhnete sa prípadným
preplatkom či nedoplatkom
- Mimoriadnymi vkladmi môžete ovplyvniť dĺžku splácania medziúveru.