28.12.2015, 00:00

Toto je hrozba pre manažérov. Roboti, ktorí ich nahradia

Roboti budú schopní do piatich až desiatich rokov vykonávať manažérske práce lepšie ako ľudia. Predpovedala to podľa spravodajského webu MarketWatch správa, ktorú vydala Accenture Strategy, strategická divízia globálnej poradenskej spoločnosti Accenture. Na silnejúcu schopnosť techonológií a automatizácie nahrádzať v masovom meradle ľudí v posledných rokoch poukázali niektoré štúdie a významní autori a ekonómovia.

Prieskum Accenture medzi firemnými manažérmi zistil, že viac ako 80 percent z nich trávia podstatnú časť dňa plánovaním a koordináciou, 65 percent manažérovi rieši rôzne štandardné problémy a úlohy, 52 percent monitoruje výkon podriadených a podáva o tom správy, 45 percent analyzuje a zdieľa informácie. Firma sa v prieskume pýtala 1 700 manažérov v sedemnástich odvetviach.

Roboti budú efektívnejší než ľudia

Riaditeľ Accenture Strategy Bob Thomas pritom odhadol, že za päť až desať rokov budú "inteligentné" stroje schopné vykonávať mnohé z týchto úloh efektívnejšie než ľudia. „Vstupujeme do odlišného typu technologickej éry," povedal. V nej budú hrať roboti v pracovných činnostiach oveľa väčšiu úlohu než doteraz a rozhodne sa nebudú obmedzovať na manuálnu prácu.

Množstvo manažérov sa už tiež robotizácie obáva. Najviac to platí o odvetviach elektroniky a vyspelých technológií, kde toto riziko pociťuje 50 percent manažérov. Nasleduje bankovníctvo, letecká doprava a maloobchod, uvádzajú údaje z prieskumu Accenture.

Roboti už robia množstvo vecí lepšie ako ľudia, ide ale zatiaľ hlavne o manuálne úlohy v skladoch alebo v poľnohospodárstve. "Pokročilí roboti získavajú lepšie zmysly a obratnosť, čo im umožňuje vykonávať širší rozsah prác," uviedli autori štúdie Oxfordskej univerzity z roku 2013, ktorá ako jedna z prvých odhadovala budúci vývoj zamestnanosti s ohľadom na všeobecnú automatizáciu.

Niketoré pracovné miesta zaniknú

Počas dvoch desaťročí by roboti mohli prevziať takmer polovicu pracovných miest, ktoré teraz existujú v americkej ekonomike, odhadla oxfordská štúdia.

Thomas uvádza, že "niektoré typy pracovných miest zaniknú, vytvoria sa ale iné". V posledných rokoch sa ale stále viac expertov domnieva, že informačné technológie by sa mohli stať prvou novou technológiou v histórii, ktorá zlikviduje podstatne viac miest, než ich vytvorí.

Autori ako Martin Ford preto navrhujú vyrovnať neblahé sociálne dopady tohto trendu zavedením základného príjmu v podobe pevnej renty pre všetkých; technologický expert Jaron Lanier zase navrhuje priznávať vlastnícke práva na všetky informácie na sieti a oceňovať doteraz bezplatne získané dáta, ktorými ľudia na siete prispievajú.

Automatizácia môže ohroziť až 80 miliónov miest v USA

Oxfordská štúdia uvádza, že "v ohrození je väčšina pracovných miest v doprave a logistike spolu s veľkým množstvom kancelárskych a administratívnych prác, rovnako ako miesta vo výrobnej sfére".

Hrozba sa ale vznáša aj nad prekvapivo vysokým počtom miest v službách. Tiež britská centrálna banka Bank of England odhaduje, že automatizácia môže ohroziť v USA až 80 miliónov miest.

"Technológie možno povedú k hlbším zmenám pracovných miest a miezd než kedy predtým," povedal podľa MarketWatch hlavný ekonóm Bank of England Andrew Haldane. "Zánik a tvorba miest môžu byť hlbšie a rýchlejšie ako doteraz," dodal.