20.03.2003, 00:00

J. Bíreš ústredným riaditeľom

Minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon v pondelok vymenoval do funkcie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozefa Bíreša. J. Bíreš tak na uvedenom poste vystriedal Dušana Magica, ktorý vo funkcii ústredného riaditeľa ŠVS SR a neskôr ŠVPS SR pôsobil od 1. septembra 2000.
Jozef Bíreš štúdium na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach ukončil v roku 1981 a následné začal pracovať na Ústave experimentálnej medicíny ako odborný a neskôr vedecký pracovník. V roku 1989 až 1990 bol na uvedenom ústave vedúcim oddelenia chorôb oviec. Od roku 1990 pracoval na Vysokej škole veterinárskej ako odborný asistent. V rokoch 1996 až 1998 bol vedúcim Akreditovaného klinického skúšobného laboratória na Univerzite veterinárskeho lekárstva. V rokoch 1998 až 2000 zastával funkciu prorektora pre rozvoj a styk s praxou Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Na základe obhajoby habilitačnej práce bol v roku 1991 vy vymenovaný za docenta pre vedný odbor vnútorné choroby zvierat a farmakológia. Doktorandskú dizertačnú prácu obhájil z rovnakého odboru v roku 1994. Profesorom pre vedný odbor vnútorné choroby zvierat a farmakológia je od roku 1998.