27.01.2015, 00:00

Súkromný titul môže stáť aj tisíce eur

Prinášame vám prehľad súkromných vysokých škôl na Slovensku. Termíny, prihlášky, školné a odbory.

Súkromný titul môže stáť aj tisíce eur

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Vybrané odbory
Podnikový a znalostný manažment: Bc., Mgr.
Znalostný manažment: doktorandské
Na základe spolupráce so City University of Seattle škola ponúka spoločné študijné programy BSBA a MBA v anglickom jazyku.
Termín prihlášok
do 30. 4. 2015
Cena prihlášky
50 eur
Školné
ročník bakalárskeho štúdia v slovenských programoch: od 1 100 eur do 2 150 eur, aj v závislosti od toho, či je štúdium realizované v Trenčíne alebo v Bratislave
O škole
Škola pôsobí v Bratislave a Trenčíne. Umiestnila sa na 1. mieste v absolventskej miere nezamestnanosti po 1 roku od ukončenia štúdia (rebríček INEKO 2014), študenti MBA programu sa v roku 2014 umiestnili na 3. mieste na svetovom finále GMC (Global Management Challenge) v Soči, študenti sa pravidelne umiestňujú v top 2 % v svetovej biznis simulácii CAPSIM, online bakalárske štúdium BSBA sa umiestnilo podľa US News v top 50 programoch v USA (program City University of Seattle).
Kurzy/doučovania pred prijímačkami
Škola organizuje prípravu na TOEFL test (podmienka prijatia na programy uskutočňované v anglickom jazyku, kurz stojí 175 eur).

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Vybrané odbory
Sociálna práca (v SJ, AJ): denná a externá forma, Bc., Mgr., PhD.
Sociológia: denná forma, I. Bc., II. Mgr.
Verejné zdravotníctvo (študijný program administrácia vo verejnom zdravotníctve): denná forma, Mgr.
Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve: externá forma, Bc., Mgr., PhD.
Zubná technika: denná a externá forma, Bc.
Termín prihlášok
na Bc.: do 28. 2. 2015
na Mgr.: zverejní sa neskôr
Cena prihlášky
50 eur
Školné
externá forma štúdia: od 260 eur do 490 eur v závislosti od odboru
denná forma štúdia: od 290 eur do 690 eur v závislosti od odboru
Pre záujemcov o štúdium Bc. stupňa, ktorí zašlú prihláškový spis do 28. 2. 2015, bude prvý semester (zimný) so zľavou 20 %.
O škole
Škola ponúka 4 programy v anglickom jazyku a nemeckom jazyku, 5 programov zahraničných a 61 vedeckých projektov. Tiež možnosť odbornej praxe pre študentov v 20 krajinách (Keňa, Tanzánia, Uganda, Lesotho, Sudán, Rwanda, Burundi, Etiópia, Kambodža, Vietnam atď). Takisto možnosť študovať v Nairobi a Phnom Penhu (časť študijného programu v anglickom jazyku).
Kurzy/doučovania pred prijímačkami
Pre bakalársky stupeň štúdia neorganizujeme prijímacie skúšky s výnimkou odboru zubnej techniky v dennej forme štúdia, kde organizujeme prípravný seminár.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vybrané odbory
Verejná správa, Bc., Mgr.
Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch, Bc., Mgr.
+ 2 anglické bakalárske študijné programy: Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch, Spoločné štúdium programu Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch a špeciálneho vzdelávacieho programu Hotelový manažment
Termín prihlášok
do 31. marca, resp. v doplňujúcom termíne do 30. júna
Cena prihlášky
elektronická: 20 eur
papierová: 30 eur
Školné
bude zverejnené na stránke školy
O škole
Pôsobí ako nezávislé a slobodné vysokoškolské pracovisko realizujúce vzdelávacie programy na medzinárodne porovnateľnej úrovni. Má uzatvorené bilaterálne dohody a realizuje mobility študentov, učiteľov a pedagógov s 20 vysokými školami v Českej republike, Bulharsku, Portugalsku, vo Fínsku, Veľkej Británii, v Turecku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku a Rusku.
Kurzy/doučovania pred prijímačkami
Škola prijíma na štúdium bez prijímacích skúšok len na základe prijímacieho konania bez osobnej účasti študenta.  

Paneurópska vysoká škola

Vybrané odbory
Právo: Bc., Mgr.
Teória a dejiny štátu a práva: PhD.
Medzinárodné podnikanie: Ing.
Psychológia: Mgr., PhD.
Pedagogická, poradenská a školská psychológia: PhD.
Termín prihlášok
pre bakalársky stupeň: do 28. februára 2015
Cena prihlášky
elektronická: 20 eur
papierová: nie je možné podať
Školné
od 1 690 eur do 2 450 eur v závislosti od fakulty
O škole
Až tretina profesorov je zo zahraničia. Najviac z Českej republiky, Rakúska, Ruska, ale aj z USA či Hongkongu. Fakulta informatiky je jedinou súkromnou fakultou na Slovensku so zameraním na aplikovanú informatiku a vďaka spolupráci s významnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti IT i napojením na reálny biznis. Mediálne centrum Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy je podľa školy najlepšie vybavené vysokoškolské centrum pre audiovizuálnu tvorbu na Slovensku.
Kurzy/doučovania pred prijímačkami
Škola ich neorganizuje.

Vysoká škola Danubius

Vybrané odbory
Právo: Bc., Mgr.
Verejná politika a verejná správa: Bc., Mgr.
Medzinárodné vzťahy Bc., Mgr.
Sociálna práca: Bc., Mgr.
Žurnalistika: Bc.
Anglistika a amerikanistika: Bc.
Termín prihlášok
Bc.: na I. kolo do 30. apríla 2015, na II. kolo do 31. augusta 2015
Mgr.: 30. apríla alebo 31. augusta podľa fakulty a kola 
Cena prihlášky
pre Bc. a Mgr. štúdium: 35 eur
elektronická prihláška: 30 eur
Školné
Bc.: od 1 150 eur do 1 700 eur v závislosti od typu štúdia, ročníka a fakulty
Mgr.: od 1 150 eur do 1 995 eur v závislosti od typu štúdia, ročníka a fakulty
O škole
Možnosti štúdia v zahraničí prostredníctvom štipendijných programov. Prostredníctvom programu Erasmus plus môžu študenti absolvovať časť štúdia či stáž na vysokých školách v Európe. Dosiaľ využili možnosť študovať v Rakúsku, Portugalsku, stáže pre neziskové organizácie v ČR, či realizovať komparatívny výskum pre doktorandské štúdium v ČR. Škola pripravuje i možnosť získania dvojitých diplomov v zahraničí.
Kurzy/doučovania pred prijímačkami
Škola ich neorganizuje.  

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vybrané odbory
Medzinárodné podnikanie v obchode a službách, Bc.
Sociálne služby a poradenstvo, Bc.
Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol, Mgr.
Sociálne služby a poradenstvo, Mgr.
Sociálne služby a poradenstvo, rigorózne konanie: PhDr.
Termín prihlášok
prvé kolo: do 30. 6. 2015
druhé kolo: do 31. 8. 2015
Cena prihlášky
40 eur
Školné
Bc., poplatok za semester: 425 – 680 eur
Mgr.,

Exkluzívny obsah Hospodárskych novín

Tento článok je exkluzívnym obsahom Hospodárskych novín. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu hnonline.sk, predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov.

Súvisiace články

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.