03.02.2011, 00:00

Zľavy vám patria, no treba si ich pýtať

Dostali ste svoj prvý dôchodok a začali ste si bezstarostne užívať penziu? Chyba, ktorá vás stojí peniaze. Dopustil sa jej aj Ľudovít zo Šale.

Zľavy vám patria, no treba si ich pýtať

"Keď som zistil, že mestu môžem platiť nižšie dane i nižšie poplatky za odvoz smetí, dokonca aj poplatky za televíziu, prešiel takmer rok. Mohol som ušetriť niekoľko eur, ktoré by sa mi zišli,“ sťažuje si, no zároveň priznáva: "Sčasti je to aj moja chyba, pretože som sa o takéto šetrenie vôbec nezaujímal. Stihol som len nižšiu zmluvnú poistku na auto, no reklama v televízii sa nedala nevšimnúť.“                                                     

Dôchodca pritom môže mať lacnejší aj účet v banke, nižšie poplatky za psa a ušetrí aj na cestovnom, kultúre i športe. Nič z toho však nezíska, pokiaľ o to sám nepožiada. "Odporúčam im prihlásiť sa do našej organizácie. Okrem informácií o zľavách, kultúrnych podujatiach, zájazdoch i ďalších akciách pre dôchodcov, im poskytneme aj právne poradenstvo. A to zadarmo,“ hovorí Anna Hromníková, podpredsedníčka Jednoty dôchodcov na Slovensku. Prihlásite sa v niektorej z ich pobočiek osobne alebo telefonicky a zaplatíte poplatok dve eurá ročne. Senior dostane preukaz, na ktorý si môže v partnerských organizáciách, firmách, spoločnostiach uplatniť rôzne zľavy.

Znížte si miestne dane
Jednou cestou na miestny úrad si môže dôchodca požiadať až o tri zľavy - na dani z nehnuteľnosti, na poplatkoch za komunálny odpad a na psa. Výška všetkých závisí od konkrétneho miesta, no väčšinou je zľava na odpad a psa rovnaká - 50 percent. Stačí vyplniť žiadosť a predložiť preukaz totožnosti, aby ste dokázali svoj vek. Sadzba dane z nehnuteľnosti je rozdielna podľa obcí, a rovnako tak aj výška úľavy, ktorú môžete získať. Dôležité však je - vypýtať si ju.

Ďalších 2,32 eura pre seba zachráni na pošte, kde sa môže informovať o koncesionárskych poplatkoch za sledovanie televízie a rozhlasu. Ak jeho manželka alebo iná osoba, s ktorou žije pod jednou strechou, nemá pravidelný príjem (to je podmienka na uznanie zľavy na koncesionárskych poplatkoch), stačí vyplniť a odoslať spoločnosti RTVS žiadosť o úľavu. Výbercovi v nej zníženie poplatkov o polovicu zdôvodníte vaším odchodom do penzie.

Banku i poisťovňu požiadajte
Výhodou vyššieho veku sú aj zľavy v bankových domoch či poisťovniach. Už tradične ku koncu roka sa napríklad poisťovne predháňajú v tom, ktorá dá lepšie podmienky na povinné zmluvné poistenie motorového vozidla. Vyššiu dostane ten dôchodca, ktorý auto používa sporadicky a len v malom meste.

"Pokiaľ má klient v Poštovej banke osobný účet Postkonto alebo niektorý z balíkov služieb Klasik, Komfort alebo Maxi a stane sa dôchodcom, o zmenu typu účtu musí požiadať, nie je to automatické,“ radí Eva Sagálová, hovorkyňa Poštovej banky. Rovnako je to aj v ďalších bankách, kde zvýhodnené seniorské účty dostane až po predložení dokladu, že ste penzista a prípadne si necháte posielať na účet svoj dôchodok. "Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet v banke vybavíme za klienta. Dôchodcovské dávky sú poukazované priamo na účet dôchodcu v danom termíne a môže s nimi kedykoľvek disponovať,“ hovorí Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Slovakia.

Ceny za takéto balíčky sú minimálne, ale môžete sa dopracovať až k nule. "Mesačný poplatok za vedenie tohto účtu je 0,76 eura. V rámci podpory elektronických transakcií však môže mať klient vedenie účtu úplne zadarmo, ak si zvolí preberanie výpisu z účtu osobne v pobočke banky alebo zasielaním na e-mail,“ vysvetľuje Eva Sagálová.

Cesta za zľavou so zľavou
Na šetrenie myslite už vtedy, keď sa vydáte na prvú cestu po úradoch. Aj MHD, prímestské a diaľkové autobusy i vlaky majú pre dôchodcov nižšie tarify. "Získanie zľavy pre seniorov, na základe ich veku, je jednoduché. Postačí, ak ho preukážu predložením dokladu totožnosti - občianskeho preukazu alebo pasu,“ vysvetľuje Eva Vozárová, hovorkyňa spoločnosti Slovak Lines a upozorňuje dôchodcov, aby si zľavu preverili pred nákupom cestovných lístkov. "Medzi linkami existujú aj výnimky, kde uvedená zľava neplatí.“

O dôchodok žiadajte včas
Prv než si začnete užívať zľavy, musí vám Sociálna poisťovňa penziu priznať. Od podania žiadosti a splnenie podmienky na jej priznanie (15 rokov dôchodkového poistenia, predloženia všetkých potrebných dokumentov a dovŕšený dôchodkový vek) má na rozhodnutie 60 dní. "Vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o ďalších 60 dní,“ upozorňuje Jana Ďuriačová, riaditeľka komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

Pri takýchto prieťahoch si dávajte pozor na zdravotné odvody. Ak už totiž nieste zamestnaný, alebo vás neregistrujú na úrade práce, musíte si ich platiť sám. A to až do obdržania Rozhodnutia o poberaní starobného dôchodku. "Preddavky na poistnom, ktoré si uhrádzal sám ako samoplatiteľ, mu budú vrátené (spätne k dátumu dovŕšenia dôchodkového veku - pozn. red.) na základe písomnej žiadosti,“ upokojuje Judita Smatanová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.