19.11.2009, 00:00

Harvard môžete študovať z domu

Harvard môžete študovať z domu

Na začiatku 90. rokov sa ocitla Vladimíra Josefiová ako 25-ročná na poste šéfky tímu zahraničných poradcov americkej vlády na Ministerstve privatizácie Českej republiky. V jej českom tíme boli experti - absolventi anglických či amerických univerzít. Aj preto sa rozhodla študovať na Harvard Business School. A v jej kariére to znamenalo významný posun. Získať štipendium jej pomohli svojimi odporúčaniami kolegovia zo zahraničia. Ani dnes sa bez takejto pomoci nezaobídete. Za vzdelaním pritom netreba nikam cestovať, stačí len splniť niekoľko podmienok.

Ako získať štipendiá na prestížnych univerzitách

1. V rámci Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Erasmus)
2. Vďaka programu Európskej únie Erasmus Mundus
3. Prostredníctvom Národného štipendijného programu
4. Cez pilotný projekt Skok v kariére portálu JobLife
5. Všetky dostupné informácie o štipendiách združuje Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA)

Nový štýl - on-line štúdium
U nás je v tomto smere novinkou projekt portálu JobLife Skok v kariére. Umožňuje získať štipendiá na univerzitách Cambridge, Oxford, Harvard. "Každý uchádzač o grant musí mať v tomto prípade stredoškolské vzdelanie s maturitou s minimálne dvojročnou praxou alebo vysokoškolské vzdelanie a anglický jazyk na úrovni požadovanej danou univerzitou. Najdôležitejšou výhodou on-line štúdia je, samozrejme, možnosť študovať na vybranej univerzite a nachádzať sa pritom kdekoľvek na svete. Absolvovať štúdium tak môže človek aj popri zamestnaní, a tým si zvyšovať kvalifikáciu bez prerušenia pracovného pomeru,“ hovorí zakladateľ portálu JobLife Jaroslav Kiska.

On-line kurzy trvajú od šesť týždňov do jedného roka v závislosti od druhu kurzu. Každá zo spomínaných univerzít je špecifická a kurz je teda možné absolvovať napríklad z počítačových vied, manažmentu, ekonomiky, dejín, práva, zo sociálnych vied či z umenia. Na získanie štipendia sú dôležité aj odporúčania vašich nadriadených.

V projekte nejde o podporu klasického štúdia, ale o zvyšovanie kvalifikácie formou doplňujúceho vzdelávania. Priebeh štúdia sa na jednotlivých univerzitách mierne líši. Napríklad na Harvarde prebieha výučba tak, že po spustení kurzu pred vami na obrazovke stojí skutočný profesor, ktorý má prednášku, ako keby bol priamo v učebni. Popritom sa vám zobrazujú jednotlivé časti prezentácie. Oproti prednáške naživo je výhodou, že si môžete priebeh kedykoľvek zastaviť, prípadne podľa potreby posunúť.

"Tieto kurzy každý rok absolvujú tisíce zamestnaných ľudí, aby si zvýšili kvalifikáciu. Keďže v čase krízy veľa spoločností škrtá výdavky a ako prvé prichádza na rad vzdelávanie zamestnancov, snažili sme sa teda vymyslieť niečo, čo umožní aj napriek tomu zvyšovanie kvalifikácie. Chceme, aby sa ľudia nemuseli spoliehať vždy na podporu svojho zamestnávateľa“, dodáva Jaroslav Kiska.

Program celoživotného vzdelávania
Slovensko je zapojené do Programu celoživotného vzdelávania, ktorý je rozbehnutý od roku 2007 a má trvať do roku 2013. "V rámci Programu celoživotného vzdelávania a jeho podprogramu Erasmus, ktorý sa zaoberá vysokoškolským vzdelávaním, sa vysokoškolskí študenti môžu v jednej z účastníckych krajín zúčastniť na štúdiu v zahraničí od troch do dvanástich mesiacov. Alebo môžu v takejto krajine absolvovať praktickú stáž vo firme alebo organizácii tiež v časovom rozpätí od troch do dvanásť mesiacov,“ uvádza hovorkyňa Ministerstva školstva SR Dana Španková.

Slovensko má aj svoj podiel na ďalšom programe Európskej únie Erasmus Mundus, ktorý je zameraný na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania medzi Európskou úniou a "tretími krajinami“. V rámci tohto programu môžu popri študentoch z "tretích krajín“ získať štipendiá na celé štúdium v rámci schválených spoločných magisterských alebo spoločných doktorandských programov aj študenti z krajín Európskej únie.

Po dvoch rokoch
Ak chcete absolvovať štúdium na niektorej zo zahraničných univerzít v rámci programu Erasmus, musíte byť minimálne dva roky vysokoškolák. "Mobilita Erasmus musí byť krytá zmluvou o stáži medzi študentom a vysokou školou, ktorá ho na stáž vysiela. Hosťujúcimi organizáciami v prípade stáží môžu byť podniky, školiace centrá, výskumné centrá, vysokoškolské inštitúcie. A študent musí byť riadne zapísaný na vysokej škole, ktorej bola udelená Rozšírená charta Erasmus,“ dodáva Dana Španková. Môžu mu prideliť grant ako príspevok na pokrytie nákladov na cestu a pobyt vrátanie poistenia.

Ministerstvo školstva pripravuje a uzatvára programy spolupráce s partnerskými ministerstvami, ktoré umožňujú štúdium v zahraničí pre študentov slovenských vysokých škôl, doktorandov a vedeckých pracovníkov. Jednou z možností je Národný štipendijný program, ktorý poskytuje štipendiá až na jeden rok. O tieto podpory sa stará Slovenská akademická informačná agentúra.

Prečítajte si aj:
O vašom úspechu aj tak rozhoduje charakter a inteligencia

Manažér ľudských zdrojov Európskeho obchodného centra Dell Bratislava Pavol Varga sa s absolventmi zahraničných univerzít stretáva bežne. Podľa neho spravidla prinášajú nielen vedomosti, ale aj poznanie iných kultúr a sú sebavedomejší. Na druhej strane sa do tejto firmy snažia prijať vždy toho najkvalifikovanejšieho. Takže dobrá škola neznamená, že má uchádzač hneď vyhraté. Skúsenosti Vladimíra Sedláčka, riaditeľa pre segment finančných služieb Logica Slovakia hovoria, že medzi papierom za dvojročný kurz a titulom je veľký rozdiel. „Mám úctu ku každému, kto dokázal vyštudovať prestížnu univerzitu a znásobuje to môj záujem o takéhoto človeka, pretože to dokazuje, že musel preukázať určite svoje schopnosti. No v každom prípade je potrebné zbytočne neprechvaľovať platený dvojročný kurz, ktorý vám síce neublíži, no určite v životopise a pre ďalšiu kariéru znamená neporovnateľne menej ako titul.

Kariéra sú aj dlhodobé kontakty

Búrlivé a šťastné obdobie začiatku 90. rokov nahrávalo mladým ľuďom. A ju dostalo v správny čas na správne miesto. Vtedy iba 25-ročná Vladimíra Josefiová získala prestížnu pozíciu na Ministerstve privatizácie Českej republiky. Šéfovala tímu zahraničných poradcov americkej vlády. A mala tak možnosť veľmi rýchlo pochopiť, čo všetko jej doterajšie štúdium v Čechách v porovnaní so znalosťami jej kolegov nedalo. V jej tíme boli experti na investičné bankovníctvo, právnici či účtovníci, absolventi prestížnych amerických a anglických univerzít.