25.03.2004, 00:00

George Trabelssie: Obchod nie je práca, ale životný štýl

Rozhovor HN s predsedom predstavenstva Slovenskej investičnej a realitnej spoločnosti Georgeom Trabelssieom.

Nový závod Kia Motors bude spolupracovať s rôznymi firmami. Čo mu môže ponúknuť Slovenská investičná a realitná spoločnosť (SIRS) v Žiline?
- Sme majoritným vlastníkom medzinárodného Letiska Žilina, a. s., v Dolnom Hričove. Zatiaľ každá zahraničná investícia do Žiliny prišla s tým, že zástupcovia firiem pristávali na letisku. V nasledujúcich mesiacoch plánujeme zaviesť pravidelné letecké linky do tranzitných letísk v susedných krajinách. Dosiahneme tým prepojenie Žiliny a Trenčína doslova s celým svetom. Skôr ako sa začalo uvažovať o postavení automobilky, prezentovali sme rozvojový projekt letiska s priemyselným parkom s predpokladanými investíciami 4 mld. Sk a realizáciou v nasledujúcich štyroch až piatich rokoch. Po predĺžení pristávacej dráhy na 2 100 metrov rátame so zavedením nákladnej dopravy, rozšírením colných skladov, logistických a špedičných stredísk. Veríme, že služby moderného letiska budú využívať i manažéri kórejskej automobilky. Mestu vieme pomôcť aj pri výstavbe bytov. Projekt s finančným krytím predložíme po spresnení požiadaviek. Podieľať sa budeme i na doprave zamestnancov do závodu kombináciou autobusovej a železničnej dopravy v rámci integrovaného dopravného systému.

Ako prví na Slovensku ste v Žiline vytvorili model fungujúceho regionálneho integrovaného dopravného systému. Ako v ňom pokračujete?
- V súčasnosti funguje prepojenie medzi Železničnou spoločnosťou a Dopravným podnikom mesta Žiliny (DPMŽ). Od októbra minulého roka je možné využiť jednu čipovú kartu či jednotný cestovný lístok na železničnej trase Žilina - Rajec a MHD v Žiline. Okrem zjednodušenia cestovania dochádza i k 40-percentnej finančnej úspore. O pár týždňov bude kompatibilita v cestovných lístkoch aj s SAD Žilina. Momentálne pracujeme na vytvorení systému vernostných programov pre cestujúcich. Napojením SAD Žilina do programu sa vytvoria podmienky na zjednodušenie, harmonizáciu a v neposlednom rade aj zlacnenie cestovania pre občanov v okresoch Žilina, Martin, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Máme záujem aj o privatizáciu SAD Trenčín, pričom by došlo k rozšíreniu systému aj do Trenčianskeho kraja. V obidvoch krajoch spolupracujeme s mestami a obcami, kde rozvíjame rôzne podnikateľské aktivity dôležité pre región. Projekty musia byť ziskové, i keď s dlhodobou návratnosťou.

Podnikáte od roku 1991. Dnes ste spolumajiteľom viac ako 20 firiem, Slovenskej investičnej a realitnej spoločnosti s vyše 1 300 zamestnancami. Aké boli vaše začiatky?
- Začal som podnikať v Považskej Bystrici a bolo to veľmi ťažké. Dovážali sme obuv z Poľska a distribuovali sme ju po celom Slovensku. V roku 1998 som začal hľadať nové aktivity na investičné a realitné prostredie v regióne a založili sme SIRS. Spoločnosť vznikla takmer na zelenej lúke, pričom podniká v investičnej a realitnej činnosti. Dnes je to firma s transparentnými aktivitami.

V Žiline i Považskej Bystrici sponzorujete halové športy i zdravotníctvo. Ste spoluzakladateľom Nadácie Spoločne pre región, ktorej časťou je projekt Spoločne pre deti. Čo pre vás znamená podnikanie?
- Obchod, to nie je pre mňa práca, ale životný štýl. Nie je to len vidina zisku, ale i činnosť, ktorá po človeku zostane v regióne. Naše aktivity smerujú k vytvoreniu hodnoty, ktorá je pre ľudí prospešná. S prvými jarnými dňami začnú autobusy SAD Žilina premávať označené logom projektu Spoločne pre deti a reklamami rôznych podnikov, ktoré formou prenájmu reklamnej plochy autobusu vkladajú peniaze do financovania voľných aktivít detí a mládeže. Ročne by sme takto mali kumulovať približne 10 mil. Sk.

Z čoho čerpáte inšpiráciu pre podnikateľské aktivity?
- Vyrastal som v Sýrii a ovplyvnil ma spôsob obchodovania v Oriente. Tam platí slovo a ústna dohoda, ktorá sa musí dodržať, čo ešte nie je typické pre Slovensko. Doteraz som dodržal všetky zmluvy, žiadna firma mi neskrachovala. Mám kontakty v zahraničí a možno som mal som ľahší začiatok ako iní. Svoje podnikanie som spojil so Žilinou. Je to moje rodné mesto a som presvedčený, že je aj hospodárskym centrom severného Slovenska. S veľkým potenciálom do budúcnosti, čo potvrdzuje i rozhodnutie automobilky Hyundai.

Ing. George Trabelssie (1970)
sa narodil v Žiline. Matka je Slovenka, otec Sýrčan, ktorý v rokoch 1966 -1971 študoval na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Základné a stredoškolské štúdiá absolvoval v Sýrii, v roku 1988 navštevoval terajšiu Žilinskú univerzitu, v roku 1991 začal súkromne podnikať. Hovorí po slovensky, arabsky a anglicky, je ženatý, má syna a dve dcéry.