07.02.2008, 00:00

Osobnostný rast je povinný cvik

Osobnostný rast je povinný cvik

Súčasní manažéri po otvorení trhu bez osobnostného rastu jednoducho neprerazia. Samozrejmosťou pri vstupe do arény medzinárodného obchodu je určite vysokoškolský diplom, znalosti cudzích jazykov, praktické skúsenosti a neustále rozširovanie vedomostí.
V krajinách strednej a východnej Európy stále platí, že manažéri sa po absolvovaní vysokých škôl učia nástupom do praxe. Znalosti získané vysokoškolským štúdiom zastarávajú z roka na rok. Osobné skúsenosti nadobudnuté niekoľkými rokmi v rôznych riadiacich funkciách nestačia. Nevyhnutná je preto pomoc, ktorá im uľahčí prípravu na novú funkciu. Neustále vzdelávanie, konfrontácia na rôznych medzinárodných seminároch a univerzitných pôdach, zvyšuje ich osobné kvality. A to znamená zisk konkurenčnej výhody.

O čo je najväčší záujem
Vzdelávacích súkromných spoločností, firiem, inštitúcií, či vzdelávacích neziskových organizácií sú na Slovensku desiatky. Najrozšírenejšími sú Centrá ďalšieho vzdelávania, situované prakticky vo všetkých väčších mestách, ale i mestečkách s menším počtom obyvateľov. Na trhu pôsobí aj množstvo agentúr, ktoré ponúkajú rôzne kurzy v personálnom, finančnom a projektovom manažmente. Rovnako ,,vychytený" je manažment informácií. Môžete v nich absolvovať kurzy v odboroch strategické plánovanie, manažérske zručnosti, v krízovom manažmente a finančnom manažmente podniku, ktoré sú vhodné najmä pre strednú a vyššiu úroveň riadenia. Žiadanými odbormi sú ekonómia pre neekonómov, manažment času, verejné obstarávanie, či manažment logistiky.
Možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie poskytujú aj vysoké školy. Napríklad Fakulta manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave sa zameriava na vzdelávanie stredného a vrcholového manažmentu. Príležitosťou sú aj programy pre rozvoj manažérov, ktoré pripravuje Ekonomická univerzita v Bratislave. Medzi tie najnavštevovanejšie sa radia personálny manažment, podnikanie v eurozóne, zavedenie eura v podmienkach Slovenskej republiky, právo pre manažérov, investovanie na kapitálových trhoch, doktorandské štúdium, či MBA (Masters of Business Administration) - dvojročný slovensko-nemecký program organizovaný v spolupráci s Európskou vysokou školou manažmentu v Berlíne formou postgraduálneho štúdia mladých manažérov.
Novinkou v týchto procesoch sú on-line kurzy. Každý týždeň dostanene e-mail s aktuálnou lekciou. Jedna lekcia Vám nezaberie viac ako hodinu času. Ku všetkým absolvovaným lekciám sa môžete vrátiť pomocou svojej osobnej stránky.

Ceny
Ak ste sa sami rozhodli investovať do zvyšovania kvalifikácie, musíte rátať s nemalými finančnými nákladmi. Ceny tréningových a vzdelávacích aktivít sa pohybujú v desiatkach tisícoch korún v závislosti od ich dĺžky a trvania. Za najdrahšie sa považujú osobné koučingy, ktoré môžu stáť až 100 tisíc korún. Presné sumy sú však v rámci konkurenčného boja nezverejniteľné. Ponukami na vzdelávacie programy a kurzy je internet doslova presiaknutý. Pre vás sú rozhodujúce predovšetkým cenové relácie, ktoré bývajú na internete vedľa ponuky kurzov zvyčajne zverejnené.
Investície do vzdelania sa určite oplatia. V tejto súvislosti možno podľa riaditeľky marketingu Trenkwalder Jany Zdeníkovej hovoriť o dvoch investoroch - samotnom manažérovi a na druhej strane o spoločnosti, pre ktorú pracuje. Efektov, ktoré prinášajú je viac. Tie hlavné sú zvyšovanie výkonnosti celej organizácie, ale najmä rozvoj talentov u vlastných zamestnancov. Pri súčasnom nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily tieto aktivity personalisti vnímajú ako hlavnú náplň svojej činnosti. Tréningy určite význam majú. Závisí však na ich kvalite, od lektorov. Nato, aby boli tréningy efektívne, mali by podľa Jany Zedníkovej ponúkať aktuálne informácie a trendy v danej oblasti.

Štúdium z gauča
Ak ste sa rozhodli pre samoštúdium v pohodlí domova, rozhodne váš čaká aspoň investícia do nákupu odobornej literatúry. Nájdete ju v špecializovaných kníhkupectvách, alebo vyhradených oddeleniach v štandardných predajniach kníh.
Podľa prieskumov patrí k najvyhľadávanejším titulom v oblasti riadenia firmy Manažerská ekonomika (Miloslav Synek a kolektív, Grada), či Projektový management o systémovom prístupe k riadeniu podniku (Alena Svozilová, Grada). Bestsellerom je už dávnejšie Marketing a management od renomovaných autorov Philipa Kotlera a Kevin Lane Kellera (Grada). Ak nemáte čas pripraviť sa na zvládnutie zložitých manažérskych úloh, zaujme vás ako desiatky manažérov Velká kniha manažérskych dovedností (Ros Jay, Richard Templar, Grada). Všeobecne sa ceny ekonomickej a podnikateľskej, či manažérskej literatúry pohybujú od 300 do 1000 korún.

Súboje v medzinárodnej aréne
Na rozvíjanie funkčných znalostí a zlepšovanie procesov vo výrobno-obchodnej spoločnosti sa v prvých rokoch po skončení univerzity zameriaval Martin Hric, riaditeľ závodu Kraft Foods Slovakia. Išlo o plánovanie, benchmarking alebo metódy štíhlej výroby ako TPM. Jeho najobľúbenejšou knihou v tých časoch bol titul Moments of Truth od J. Carsona, CEO Scandinavian Airlines. Ďalšou nadstavbou vo vzdelávaní bola teória systémov vnútri obchodnej organizácie zahŕňajúcej stratégiu a marketing, princípy účtovníctva a finančnej analýzy. Medzi knihy, ktoré s veľkým záujmom študoval, patrili Organizational Behavior od Shermerhorna alebo Managerial Economics & Business Strategy od Baya. Ako dodáva, dnes má na stole vynikajúci titul od Druckera - 366 zamyslení a podnetov a tiež Authentic Leadership od Georga.

Starať by sa mali aj firmy
Výhodné je, ak najvyšší manažment vo firmách využíva najmä dlhodobé spôsoby vzdelávania. Napríklad v spoločnosti TNT Express využívajú program MBA, dokonca aj internú medzinárodnú "TNT akadémiu" Wawrick. Ide o vzdelávanie v zahraničí, ktoré je organizované renomovanou zahraničnou univerzitou formou školení a prezentácií. Podľa HR manažérky TNT Express Lenky Ďurajkovej sa im v spoločnosti táto forma osvedčila aj v prípade stredného manažmentu. Je to príležitosť na rozšírenie si vysokoškolského vzdelania a vedomostí o najnovšie teórie v oblasti manažmentu. Formu dlhodobého vzdelávania sa zameriavajú na oblasti, akými sú vodcovstvo, financie, vedenie ľudí, zákaznícka orientácia, stratégia a spoločenská zodpovednosť. Marketingová manažérka TNT Express Ivana Kováčiková vníma možnosť študovať na medzinárodne uznávanej externej univerzite ako formu rozširovania si súčasného vzdelávania v oblasti manažérskych zručností. Ide o odlišný prístup k vzdelávaniu, s akým sa stretla na vysokej škole. Je vo veľkej miere založený na písomných prácach, ktoré nútia študentov aplikovať teóriu do reálneho života. Ideálne do pracovného prostredia, v ktorom pôsobí. Zaujala ju knižka Firmy, ktoré pretrvávajú, od Jamesa Collinsa a Jerryho Porrasa. Ide o voľné pokračovanie svetového bestselleru Good To Great.
Nielen v tomto prípade je neoceniteľná možnosť stretávať sa s manažérmi z iných firiem a vymieňať si užitočné skúsenosti.

Výmena skúseností cez on-line diskusie
Podľa riaditeľky ľudských zdrojov Obal-Servis Košice Anny Hadzimovej je veľmi zaujímavá forma dištančného vzdelávania. Vedomosti sú overované tútorom v písomných prácach a svoje skúsenosti si študenti vymieňajú formou on-line diskusie na študentskom webe. V mnohých firmách organizujú interné školenia, akým je aj implementácia skúseností z dcérskych krajín v rámci jedného koncernu. Spomínaný spôsob vzdelávania praktizujú v spoločnosti Bramac. Podľa vedúceho marketingu Marcela Modranského majú v súčasnosti 121 zamestnancov, do ktorých vzdelávania investujú približne 1 milión korún ročne. Vzdelávanie tiež v rámci odborného zamerania podporujú nákupom rôznej odbornej literatúry.


 

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.