10.04.2008, 00:00

Šesť princípov budovania kariéry

1. Usilovnosť
Nestačí byť usilovný. Dôležitá je vôľa a náskok pred konkurenciou, vzdelávanie, dravosť a ctižiadosť.

2. Vytrvalosť
Nenechajte sa ľahko odradiť od svojich nápadov. Ani v prípade, že urobíte istú chybu. Naučte sa odolávať stresu, keď viete, že ste urobili maximum, problém pusťte z hlavy.

3. Udržiavanie kontaktov
Urobte si "mapu svojej sociálnej siete". Naplánujte si, s kým by ste sa mali zoznámiť. Konajte a komunikujte férovo, pokiaľ sa chcete vyhnúť bumerangovému efektu. Udržiavajte aj naďalej kontakty so svojimi bývalými kolegami, vplyvnými príbuznými. Zapojte sa do verejného života. Chodievajte s kolegami na športové či kultúrne podujatia.

4. Strategické myslenie
Pracujte na svojom mene alebo značke produktu. Neobávajte sa fúzie firiem, môžete z nej iba vyťažiť, máte v takom prípade šancu na väčší kariérny skok. Nerobte veci náhodne, ale systematicky, kontinuálne. Snažte sa vždy rátať s predajom firmy, v ktorej pracujete. Vybudujte si aj pevné zázemie v rodine.

5. Pohotovosť
Mali by ste prejaviť ochotu sťahovať sa, pretože firmy majú rady flexibilných manažérov. Držte krok s neustále sa meniacim trhom. Nájdite si vo firme staršieho obchodného partnera, ktorý je schopný predvídať všetky možné riziká. V prípade krízy sa obráťte na skúseného poradcu. Pri konkurenčnom boji buďte pohotoví, ale zároveň neprekračujte hranice etiky.

6. Umenie sa predať
Dávajte okoliu vedieť o svojich úspechoch, pretože toho, kto nahlas nebubnuje, nikto nepočuje. Venujte pozornosť marketingu. Nevyhýbajte sa prezentácii v médiách, pretože ide o bezplatnú reklamu. Chodievajte na veľtrhy a prezentujte sa na nich. Budujte si portfólio vlastných výsledkov, produktov. Pravidelne aktualizujte svoju vlastnú webovú schránku.