24.07.2008, 00:00

Čo znamená priamy predaj

Priamy predaj, aj keď ide o historicky starú a vo svete rozšírenú obchodnú metódu, sa v našej krajine znova objavil len nedávno. V našom prostredí sa stáva, že priamy predaj je chápaný ako zásielkový predaj, televízny marketing, predaj cez telefón, predaj na výstavách, veľtrhoch atď. Nie je to podomový , ambulantný alebo dokonca stánkový predaj. Priamy predaj je založený na ponuke a prípadnom následnom predaji osobám, ktoré sú predávajúcemu buď osobne známe, t. j. členovia rodiny, príbuzní, známi, spolupracovníci, alebo sú to osoby, ktoré mu dopredu jeho predchádzajúci zákazníci neodporúčali. Výhody priameho predaja môžeme nájsť tak na strane zákazníka, ako aj na strane predávajúceho. U zákazníka je to obyčajne osobný kontakt zo známou osobou predajcu, poradenstvo a servis v celom procese ponuky a predaja, dôkladné oboznámenie s výrobkom alebo so službou, ich všestranné predvedenie a vyskúšanie.
Ďalším významným faktorom je dodanie výrobku až do domácnosti alebo na vopred dohodnuté miesto, stály kontakt s dodávateľom a poskytovanie aktuálnych informácií o ponuke a novinkách. Tento faktor je významný v oblastiach s redšou sieťou stacionárnych maloobchodných jednotiek. Väčšina firiem pôsobiacich v priamom predaji si svoje výrobky sama vyvíja, vyrába a distribuuje. Spoločnosti teda majú plnú kontrolu nad ich úžitkovými vlastnosťami a kvalitou. To im umožňuje poskytovať veľmi príťažlivé záručné podmienky a v prípade nespokojnosti zákazníka možnosť vrátiť tovar bez finančných strát.
Pre predávajúcich - predajcov - je tento spôsob predaja príťažlivý predovšetkým preto, lebo nevyžaduje veľké vstupné investície, odmena je priamo závislá od vlastnej výkonnosti a túto činnosť je často možné prevádzkovať ako vedľajšiu pracovnú činnosť.