13.12.2007, 00:00

Obdivujte folklór, festivaly a hokej

V lotyšských podnikoch panuje podobne ako v Litve silné hierarchické myslenie. Preto prvé kontakty by ste mali začať vždy na najvyššej riadiacej úrovni. Tam vás potom nasmerujú na vhodného rokovacieho partnera. Dostavte sa na všetky stretnutia vždy presne, pretože dochvíľnosť sa striktne vyžaduje. Nepokazte si prvý dojem meškaním ani nevhodným oblečením. Najvhodnejší je konzervatívny biznis štýl, ale s honosnými doplnkami to nepreháňajte, aby lotyšský partner, vzhľadom na nižšiu životnú úroveň, nemal pocit menejcennosti.

Rusko -- citlivá téma

Rokovania sa väčšinou začínajú krátkym small talkom. Aj pre Lotyšov je minulosť citlivou témou, pretože s východným susedom ich nespájajú práve najpriateľskejšie asociácie. Preto sa historickým reminiscenciám a vzťahom medzi lotyšskými a ruskými obyvateľmi v rozhovoroch radšej vyhýbajte. Tiež by ste si mali dávať pozor, aby ste pri konverzácii v angličtine používali správne výrazy a nezamieňali si Lotyšsko (Latvia) s Litvou (Lithuania)!
Radšej sa venujte kultúre, spomeňte zreštaurované staré mesto v Rige, ktoré je v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO alebo vyslovte obdiv lotyšskému folklóru, najmä hudbe a spevu, množstvu letných hudobných festivalov a lotyšskej popmusic, ktorá slávi medzinárodné úspechy. Vďačnou témou je šport, najmä lotyšské úspechy v ľadovom hokeji.
Od konverzácie sa pomerne rýchle prechádza k samotnému obchodnému rokovaniu. Býva dosť formálne a stanovený program sa dodržiava. Lotyšskí manažéri sú vždy veľmi vecní, emócie na rokovaniach nemajú miesto. Na rokovanie prichádzajú dobre pripravení, a to isté očakávajú od vás.

Neskáčte do reči

Rokovací štýl je orientovaný na hľadanie riešenia, silné slová a vyzdvihovanie vlastnej osoby nemajú predpokladaný účinok. Preto by ste nemali vystupovať z pozície, že všetko viete najlepšie, a to ani vtedy, keď máte presvedčivé argumenty. Radšej ich príliš nezdôrazňujte. Odporúča sa lotyšských manažérov nepodceňovať, sú to hrdí ľudia a nechcú, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s menejcennými.
V Lotyšsku neobľubujú siahodlhé rokovania a podobný prístup očakávajú aj od vás. Preto upustite od dlhých monológov. Na druhej strane však nepreberajte príliš vehementne iniciatívu na seba a ani nenaliehajte na prijatie prenáhlených rozhodnutí. Keďže partneri komunikujú veľmi zdvorilo, každé prerušovanie či skákanie do reči vnímajú ako nezdvorilosť. Je dôležité, aby skôr, ako prehovoríte, ste partnerom dali dostatok času dokončiť, čo chceli povedať.
Nemali by ste prezrádzať časové termíny vašich obchodov, ba ani to, kedy sa chystáte opustiť krajinu. Lotyšskí manažéri, podobne ako ich litovskí kolegovia, sa často pokúšajú tieto informácie využiť, aby vás dostali pod časový tlak. Vtedy upúšťajú od svojej zásady rokovanie zbytočne nepreťahovať. Niekedy však jeho dĺžka skutočne nezávisí od partnerov, pretože konečné rozhodnutia sa prijímajú vo vedení firmy a môže to byť pomerne zdĺhavý proces.
Uzavreté zmluvy sa dodržiavajú, aj keď snaha dodatočne otvárať niektoré dohody je bežná. Preto všetko, čo je dohodnuté, treba zaznamenávať písomne.

Rokovanie pri jedle

Dobré obchodné kontakty sa zakladajú na dobrých osobných vzťahoch. Preto sa niektoré pracovné stretnutia konajú v reštauráciách, zväčša na obed. Zvyklosti pri stolovaní sa v podstate neodlišujú od našich. Avšak niekde sa ešte dodržiavajú staré povery a tradície. Tak sa môže stať, že nikto si nechce sadnúť za roh stola alebo sa nikdy neposadí 13 ľudí za jeden stôl.
Nie je zriedkavosťou, že aj počas jedla sa pokračuje v pracovnom rokovaní. V reštauráciách je veľký výber predjedál, ktoré často tvoria vrchol stolovania. To znamená, že namiesto hlavného chodu si bez problémov môžete objednať viacero predkrmov.
Špecialitami sú pirogi (pirohy plnené slaninou a cibuľou), šťaveľová polievka (s krúpami, vajcom natvrdo, so zemiakmi a s kyslou smotanou) a akroška (mliečna polievka s cibuľou, bylinkami, šalátovou uhorkou a kyslou smotanou). Z nápojov sa odporúča veľký výber domácich pív, ale aj určitá "odolnosť" voči tvrdému alkoholu môže byť prednosťou, najmä pri rokovaniach s partneri, patriacimi k ruskej menšine. V reštauráciách je obslužné započítané v cene, ale dávať prepitné je zvykom.