20.09.2007, 00:00

Potrebný a zároveň nebezpečný

Istá manažérka pracovala tri roky vo finančnej spoločnosti a mala pocit, že komunikácia v nej je jasná, otvorená a manažmentu záleží na spokojnosti, motivácii a kariérnom raste zamestnancov. Domnienka trvala do momentu, kým ju neoslovila personálna agentúra, ktorá sa s ňou chcela nezáväzne stretnúť a pozhovárať o vyššej pozícii v inej firme. V biznise je to bežná prax. Ponuku zdvorilo odmietla. O stretnutí však už vedel jej zamestnávateľ. Čakal ju nepríjemný rozhovor o nelojálnosti. Vtedy sa ukázalo, že telefóny sú odpočúvané bez informovania zamestnancov o nahrávaní hovorov. Zarazilo ju to v najvyššej možnej miere. Považovala to za signál nedôvery k zamestnancom spoločnosti. Napokon sa v tom utvrdila. Namiesto toho, aby spoločnosť rozmýšľala nad tým, ako motivovať zamestnancov, poskytovať benefity, organizovať spoločenské podujatia, investovala do prístrojov a zamestnancov najatých na odpočúvanie a kontrolovanie.

O kontrolovaní treba informovať
Monitoring komunikácie zamestnancov je často vysvetľovaný ako zásahy do súkromia. Výkonná viceprezidentka Slovak Telekomu Anna Hudákova si nemyslí, že by sa mali pracovné prostriedky -- pracovný telefón a e-mail, využívať na súkromné účely. Pokiaľ to tak je, treba počítať s tým, že firma musí mať systémy na zaistenie svojej bezpečnosti a bezpečnosti dát a informácií, s ktorými pracuje. Vďaka čoraz vynaliezavejším spôsobom útokov na bezpečnosť siete je jasné, že firmy musia venovať pozornosť aj občasnej kontrole komunikácie svojich zamestnancov, aby sa zabránilo úniku strategických a citlivých informácií. Pokiaľ sa otvorene komunikuje o tom, že sa niečo také deje, tak s tým zamestnanci počítajú a dá sa predísť nemilým prekvapeniam. V Slovak Telekome sa zatiaľ takýto monitoring podľa Anny Hudákovej nerobí, iba pokiaľ by išlo o výnimočnú situáciu alebo nejaké indície z netradičných postupov. Bezpečnosť dát majú ošetrenú opatreniami a riadením postupov v systéme, ako aj špeciálnymi opatreniami na ochranu údajov.

Monitorovanie nie je odpočúvanie
Za súčasných podmienok nie je monitorovanie komunikácie zhodné s takzvaným odpočúvaním. Pri monitorovaní sa totiž zvyčajne nevykonáva analýza toku informácií súbežne s prebiehajúcou komunikáciou, ale väčšinou len v prípade potreby je následne vyhodnocovaná. Častejšie sa v prevencii využívajú spôsoby automatizovaného zabránenia komunikácie v prípade odhalenia jej nesprávnej alebo nevhodnej formy. Väčšinou ju v tomto zmysle ľudia poznajú ako filtrovanie šírenia nežiaducich správ, prípadne vírusov v elektronických sieťach či nemožnosť odosielania súborov určitého formátu prostredníctvom podnikovej siete. Manažér Martin Korman hovorí, že existujú aj prostriedky monitorovania a súčasne analýzy prebiehajúcej komunikácie v reálnom čase, ale to sú veľmi vyspelé technológie, ktoré sa v štandardnom komerčnom svete hospodárskych subjektov zatiaľ nevyužívajú. Z ekonomických a technologických dôvodov.

Riziko zaznamenávania existuje
Riziko, že verejná, či súkromná komunikácia sa zaznamenáva, je reálne. Akýkoľvek digitálny záznam komunikácie môže byť v prípade potreby následne detailne analyzovaný. Ostatné zostáva v rovine ľudskej fantázie a na úrovni súčasných technologických možností. Monitoring je tak považovaný za prirodzenú stratu súkromia v dôsledku neustáleho zdokonaľovania technológií. Každé kliknutie, stlačenie klávesnice, pohyb alebo úškrn pred webovou kamerou môže byť predmetom monitoringu. Na jednej strane je monitoring komunikácie prospešný, na druhej strane nebezpečný. Je a bude často využívaný, má pozitívne aj negatívne ciele a následky. Podľa Martina Kormana je to prostriedok prejavu moci človeka nad človekom a záleží len na nás samotných, či mu našou (ne)zodpovednosťou umožníme zastávať priečku vysokej alebo nízkej dôležitosti v ovplyvňovaní budúcnosti.
Monitoring komunikácie zamestnancov upravuje v Asociácii personálnych agentúr Slovenska (APAS) Etický kódex v článku II odsek 5. Členovia APAS sú podľa toho povinní chrániť osobné údaje záujemcov o zamestnanie, ktoré im boli poskytnuté v súvislosti s výkonom personálnych služieb. Rovnako aj informácie označené APAS ako dôverné. Zároveň ich musí zaistiť proti zneužitiu alebo zverejneniu, ktoré by bolo v rozpore so záujmami uchádzačov o zamestnanie alebo APAS. Spomínaná asociácia dodnes žiadny oficiálny podnet v súvislosti s touto problematikou neriešila.